Eetbaar landschap met Brabantse voedselbossen

Met vijf agrarisch ondernemers tenminste vijf hectare voedselbos in het Van Gogh Nationaal Park aanleggen: dat is het doel van dit nieuwe project van Brabants Bodem én daarmee een belangrijke stap in de transitie naar meer natuurinclusieve landbouw.

In het Van Gogh Nationaal Park werken agrariërs en de maatschappij op een nieuwe manier samen: in dit gebied dragen we met het project Brabants Bodem bij aan een gezonde en leefbare omgeving. Hier is de (voedsel)productie in evenwicht met het maatschappelijk belang en met het belang van de toekomstige generaties die ook graag agrarisch ondernemer willen worden. De aanleg van voedselbossen kan hierin een belangrijke aanjager zijn.

Lees meer

Natuurinclusieve veehouderij

Steeds meer melkveehouders kiezen voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Vaak vragen zij zich daarbij wel af of dit lonend is. Het is daarom belangrijk om de economische prestaties van bedrijven in kaart te brengen en uit te rekenen wat een natuurinclusievere bedrijfsvoering voor hen betekent. Lees snel meer over dit belangrijke topic. 

Lees meer

Positieve resultaten met kruidenrijk grasland en groenbemesters

Door heel het land experimenteerden 1.480 melkveehouders de afgelopen drie jaar succesvol met kruidenrijk grasland. De resultaten zijn veelbelovend, blijkt uit een enquête. Urgenda en LTO Nederland hebben de campagne opgezet, met subsidie van de provincie Noord-Brabant en Brabants Bodem.

97% van hen meldde stabiele of gestegen melkproductie, verminderd kunstmestgebruik, kostenbesparingen en een gezamenlijke vermindering van 3 miljoen kilo CO₂-uitstoot per jaar. Bovendien zag 77% van de melkveehouders meer insecten op hun kruidenrijke weilanden, en 74% wil nu meer kruidenrijk grasland aanleggen na het experiment.

Meer informatie

Telen met de natuur mee, met oog voor klimaatadaptatie

Ivar van Dorst heeft een biologisch tuinbouw- en akkerbouwbedrijf in Etten-Leur. Op 7 ha teelt hij groenten, haver en peulvruchten in strokenteelt. In samenwerking met Brabants Bodem zoekt hij naar de beste, duurzaamste productiemethode van Nederlandse bonensoorten. Ook werkt hij met Brabants Bodem aan een goed marketingconcept voor zijn bijzondere droogbonen.

Lees meer

€13.5 miljoen voor opschaling Brabantse Biodiversiteitsmonitor

Op 10 februari kondigde Elies Lemkes, Gedeputeerde Landbouw en Voedsel Provincie Noord-Brabant, de uitbreiding en opschaling van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor voor Melkveehouderij (BBM) aan. Dat gebeurde tijdens een werkbezoek aan melkveehouderij Pulskens,  een van de inmiddels meer dan driehonderd deelnemers aan de BBM. Lemkes nam op het erf in Helvoirt het evaluatierapport in ontvangst dat de effectiviteit van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor. 

Lees het nieuws

Deelprojecten Brabants Bodem

Om de doelen van Brabants Bodem te bereiken zijn er diverse deelprojecten opgezet. Uit verschillende invalshoeken ontwikkelt Brabants Bodem nieuw perspectief voor agrarisch ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap in Van Gogh NP.

Overzicht deelprojecten

De toekomst van Brabants Bodem volgens:

Samen voor biodiversiteit

In het All4biodiversity programma werken verschillende partijen samen om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen.

Nederland kent veel mooie natuurgebieden, met bijzondere planten, dieren en landschappen. Door verdroging, versnippering of teveel stikstof staat de natuur onder druk. Vaak komt dit door activiteiten in de directe omgeving.

All4biodiversity wil daar iets aan doen. Het zesjarige programma (2020-2025) wil de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland verhogen door een integrale aanpak voor het beheer van de terrestrische Natura 2000 gebieden inclusief de omliggende gebieden te ontwikkelen. Dit in samenwerking met alle landgebruikers.

Lees meer over All4Biodiversity