€13.5 miljoen voor opschaling Brabantse Biodiversiteitsmonitor

Op 10 februari kondigde Elies Lemkes, Gedeputeerde Landbouw en Voedsel Provincie Noord-Brabant, de uitbreiding en opschaling van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor voor Melkveehouderij (BBM) aan. Dat gebeurde tijdens een werkbezoek aan melkveehouderij Pulskens,  een van de inmiddels meer dan driehonderd deelnemers aan de BBM. Lemkes nam op het erf in Helvoirt het evaluatierapport in ontvangst dat de effectiviteit van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor. 

Lees het nieuws

Deelprojecten Brabants Bodem

Om de doelen van Brabants Bodem te bereiken zijn er diverse deelprojecten opgezet. Uit verschillende invalshoeken ontwikkelt Brabants Bodem nieuw perspectief voor agrarisch ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap in Van Gogh NP.

Overzicht deelprojecten

De toekomst van Brabants Bodem volgens:

 • Hendrik Hoeksema en Femke Dingemans

  Klik hier voor het volledige interview

 • Jorrit Dekkers

  Klik hier voor het volledige interview

 • Elies Lemkes-Straver

  Klik hier voor het volledige interview

 • Joris Hogenboom

  Klik hier voor het volledige interview

Samen voor biodiversiteit

In het All4biodiversity programma werken verschillende partijen samen om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen.

Nederland kent veel mooie natuurgebieden, met bijzondere planten, dieren en landschappen. Door verdroging, versnippering of teveel stikstof staat de natuur onder druk. Vaak komt dit door activiteiten in de directe omgeving.

All4biodiversity wil daar iets aan doen. Het zesjarige programma (2020-2025) wil de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland verhogen door een integrale aanpak voor het beheer van de terrestrische Natura 2000 gebieden inclusief de omliggende gebieden te ontwikkelen. Dit in samenwerking met alle landgebruikers.

Lees meer over All4Biodiversity