Nieuwe fietsroute Brabants Bodem

Fiets door het boerenlandschap van Vincent van Gogh, ontmoet de lokale agrariërs en proef puur Brabant. Dat kan vanaf 8 oktober 2022 rond Nuenen tijdens Dutch Food Week. Brabants Bodem, een project in Van Gogh Nationaal Park, biedt de nieuwe fietsroute aan. De route van in totaal 40km leidt je langs vijf inspirerende boerenbedrijven die laten zien hoe mooi en duurzaam de Brabantse agrarische sector kan zijn. En je leert hoe je met hun producten heerlijke Nuenense aardappelsoep kunt maken. 

Meer informatie
 • Succes biodiversiteitsmonitor

  Het succes van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) heeft geleid tot een vervolg. Er komt 1,3 miljoen beschikbaar voor een tweede fase, waaraan 140 melkveehouders uit heel de provincie deel kunnen nemen. 

  Lees persbericht
  Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij Succes biodiversiteitsmonitor
 • Nieuwe animatie legt uit: dit doet Brabants Bodem

  Nieuwsgierig naar de achtergrond van Brabants Bodem? Een uitleg in beelden.

  Naar Youtube
  Nieuwe animatie legt uit: dit doet Brabants Bodem
 • Onderzoek gestart

  Op dertig bedrijven die meedoen aan de BBM vindt onderzoek plaats naar de relatie tussen de maatregelen die veehouders nemen en de kwaliteit van bodem, water en biodiversiteit. Studenten van de HAS Hogeschool Den Bosch voeren het onderzoek uit.

  Onderzoek gestart
 • Instrumentenkoffer

  Brabants Bodem heeft een analyse gemaakt van diensten die een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke opgaven.

  Instrumentenkoffer
 • Onderzoek afgerond

  Voor agrariërs is een zonnedak voor eigen energiegebruik een slimme en logische investering. De verkenning laat echter ook zien dat energiecorporaties door boeren vooralsnog niet kansrijk zijn.

 • Strategiedag Brabants Bodem

  Met nog zo’n 2,5 jaar te gaan is Brabants Bodem inmiddels halverwege haar looptijd: het juiste moment om terug te blikken op de behaalde resultaten, maar vooral ook om vooruit te kijken naar de tijd die het project rest. 

  Strategiedag Brabants Bodem

Deelprojecten Brabants Bodem

Om de doelen van Brabants Bodem te bereiken zijn er diverse deelprojecten opgezet. Uit verschillende invalshoeken ontwikkelt Brabants Bodem nieuw perspectief voor agrarisch ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap in Van Gogh NP.

Overzicht deelprojecten

De toekomst van Brabants Bodem volgens:

Samen voor biodiversiteit

In het All4biodiversity programma werken verschillende partijen samen om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen.

Nederland kent veel mooie natuurgebieden, met bijzondere planten, dieren en landschappen. Door verdroging, versnippering of teveel stikstof staat de natuur onder druk. Vaak komt dit door activiteiten in de directe omgeving.

All4biodiversity wil daar iets aan doen. Het zesjarige programma (2020-2025) wil de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland verhogen door een integrale aanpak voor het beheer van de terrestrische Natura 2000 gebieden inclusief de omliggende gebieden te ontwikkelen. Dit in samenwerking met alle landgebruikers.

Lees meer over All4Biodiversity