Vijfde editie Van Gogh NP Academie

Vijfde editie Van Gogh NP Academie van start

Op woensdag 13 september is in het Heerkenshuis op het terrein van de voormalige steenfabriek in Udenhout de 5e editie van de Van Gogh NP Academie gestart. Met hun prachtige, relevante en urgente dromen, initiatieven en projecten zijn het 10-tal deelnemers de nieuwe hemelbestormers in het Van Gogh NP. Samen met de partners in het Van Gogh NP gaan we alles in het werk stellen hun dromen te verwezenlijken. Per slot van rekening zijn hun initiatieven de hefbomen voor de maatschappelijke uitdagingen en kansen die we willen grijpen. Hier kunt u zien wie de deelnemers zijn en met welk(e) initiatief, project en/of droom ze deelnemen en wat ze met hun deelname aan de Academie willen bereiken.

Maak kennis met de deelnemers

De deelnemers werken in de aankomende maanden aan hun projecten/initiatieven voor behoud en versterking van het landschap. Door elkaars dromen, dilemma’s en initiatieven te delen, worden anderen uitgenodigd mee in te stappen en te helpen. Hieronder kun je nader kennismaken. Neem vooral contact op als een project jouw speciale belangstelling wekt. Samen komen we verder.

Manon Ossevoort: een buurtvoedselbos voor ieder dorp en iedere stad

Manon komt uit Twente, maar wil oud worden in Brabant. Ooit reisde ze op een tractor over de wereld tot aan de geografische Zuidpool, onderweg verzamelde ze dromen van mensen. Voedselbossen creëren voor haar het paradijs op aarde en zijn sociaal verbindend. Zelf leeft ze in een 6.000 m2 groot voedselbos bij Heeswijk-Dinther. Haar missie is om, in samenwerking met o.a. John Vermeer, Stichting Buurtvoedselbossen op te richten; want ieder dorp en iedere stad in Van Gogh NP verdient een voedselbos. Dat is haar droom! Met hulp van de Academie wil Manon haar rol ontdekken om die droom samen en in verbinding met anderen te kunnen realiseren. 

Michael Borsten met Andere wegen biologische geitenhouderij

Michael is samen met zijn vrouw al 40 jaar biologisch geitenboer tussen Oostel- en Middelbeers. Ze stoppen met de geiten omdat er geen opvolger is. De jongste dochter wil wel verder met de bestaande zorgboerderij. De droom van Michael is te blijven wonen op het perceel en een actief erf te ontwikkelen waar meerdere generaties kunnen samenwonen. Bovendien komt er ruim 8 hectare grond beschikbaar om in te zetten voor biologische landbouw en/of agroforestry. De gemeente heeft de plannen aangehoord en gevraagd een en ander uit te werken. Via de Academie wil Michael hulp om dat te doen om zodoende binnen 1 jaar te kunnen beslissen of deze droom financieel, vergunnings-technisch en qua continuïteit realistisch is.

Jade Koop met Regeneratieve boerderij

Jade is geboren in Den Bosch en woonachtig in Schijndel. Ze heeft vanaf kleins af aan altijd een grote interesse en liefde gehad voor bomen. Ze gelooft dat voor veel problemen agroforestry de oplossing is. Jade heeft een eigen bedrijf: een ecologische boomkwekerij waar plantgoed voor agroforestry en voedselbosbouw wordt opgekweekt; en waar je terecht kan voor agroforestry ontwerp, advies, aanleg en onderhoud. Omdat haar bedrijf niet kan blijven zitten waar het nu staat, wil ze op een nieuwe plek haar eigen regeneratieve boerderij beginnen. Een gemengd bedrijf met diverse ondernemers. Ze is op zoek naar een geschikte locatie. Om ervoor te zorgen dat anderen niet om haar heen kunnen wil ze dat haar bedrijfsplan in woord en beeld uitnodigend en concreet wordt.

Rick Terwindt met Dichter des Brabants Land

Rick komt uit Meijerijstad. Hij is milieukundig specialist bij Van Berkel en hij is (stads-, kanaal-, huis-, snel)dichter. In Rick zijn de wereld van poëzie en aannemerij intensief en continu vervlochten. Rick bereikt met Taalbeleving ook veel mensen die niet direct van poëzie houden. Taal als verbinding voor de samenleving, naar de mensen, naar de jeugd. Rick werkt dit al uit voor een project in het Aa-dal waar hij intensief samenwerkt met de gemeente Meijerijstad, waterschap Aa en Maas en diverse terreinbeherende organisaties.

Rick’s droom is om Dichter van het Van Gogh NP te worden. Net zoals Vincent van Gogh dat eigenlijk ook was. Met hulp van de Academie gaat Rick de plekken, de mensen en de projecten in het Van Gogh NP ervaren, om er vervolgens de juiste woorden aan te kunnen geven.

Marc Cuppens met Stichting AiR Het wilde Oosten

Marc, geboren in Asten en op zijn 18e naar Den Bosch verhuisd maakt zijn eigen video’s, films en installaties. Hij heeft op meerdere mooie locaties tijdelijk gehuurd en is nu vaak te vinden in zijn open lucht atelier op de grens van Schijndel en Boxtel. Marc wil het Residentie Concept in Van Gogh NP ontwikkelen: pop-up innovatie, tijdelijk, niet institutioneel, in de pioniersfase van een transitie. Tijdelijk neerstrijken op bijvoorbeeld een VAB-locatie in de nabijheid van natuur. Een soort Tussenruimte in een Tussentijd. Met een kunstenaarsblik kijken naar transities en wat er mag en kan via een ervaarbare en beleefbare ervaring.

Juul Rameau met Biophilia Festival

Juul drukt reeds haar stempel in de openbare ruimte van Brabant met haar grote metalen kunstwerken met natuurlijke patronen. Juul is gefascineerd door biomimicry (natuurlijke processen) en biophilia (verbinding met de natuur). Omdat Juul steeds grotere werken maakt heeft ze een nieuw atelier nodig in de regio Den Bosch. Een werkplaats met een rolluik en een vorkheftruck. En een werkplaats op een inspirerende locatie met groen gezinde mensen en een groen netwerk. In de Academie wil ze vertragen en deze zoektocht de tijd en aandacht kunnen geven die het verdient.

Evie Schürmann met Voedselbossen opschalen en versnellen

Evie uit Tilburg wil impact maken. En wel door bomen te planten. Een exponentiële groei van voedselbossen. Van bubble naar ecosysteem. Van klein initiatief naar een grote beweging. Evie heeft al veel contact met John Vermeer. Laat voedselbossen en natuurontwikkeling samen gaan. Biedt ook ruimte voor recreatie in landbouwgebied in een stedelijke omgeving. Evie wil mensen en plekken met elkaar verbinden en op die manier van n=1 naar n=100 te komen!

Johan Verspay met De Brouwakker

In de cultuurhistorie van de streek vindt archeoloog Johan inspiratie voor actuele maatschappelijke opgaven. Puttend uit de geschiedenis rond het brouwen van bier en de teelt van de benodigde ingrediënten wil hij met zijn Brouwakker-initiatief granen, hop en het verfrissende Dommelwater bijeen brengen op en rond een historische akker in Hezelaar bij Liempde. Door heggen en hagen terug te planten en het eeuwenoude zandpad te herstellen verbindt Johan deze plek weer met de natuur en maakt deze toegankelijk voor bezoekers. Die bezoekers wil hij iets van de agrarische geschiedenis van het gebied laten zien, laten proeven en laten ontdekken en hij wil een bijdrage leveren aan het bonte agro-ecologische palet dat de streek rijk is. Maar wat is de hefboom waarmee het echt in de benen kan komen? Is het haalbaar? En wat is de rol van Johan in het geheel? Met hulp van de Van Gogh NP Academie wil Johan het concept scherp krijgen en neerzetten in een aansprekend verhaal, om op basis daarvan vervolgens een gedegen plan te maken, een route uit te stippelen en reisgenoten te verzamelen om vol goede moed samen op pad gaan om iets moois te realiseren.

Robin Kersten met Bijen en omgeving, kunst en ecologie

Robin wil voor diverse doelgroepen in beeld brengen wat het belang is van biodiversiteit in onze omgeving en welke rol bijen daarbij spelen. Robin heeft ontdekt dat imkers en wetenschappers naarstig op zoek zijn naar beeldtaal en beelden die daarbij kunnen helpen. In december wil Robin twee workshop ontwikkeld en proefgedraaid hebben, waarbij ze onderscheid maak in twee doelgroepen: een creatieve workshop voor een jongere leeftijdsgroep rondom bijen en omgeving en een workshop gericht op kunst en ecologie.

Nicole Berkelmans met Proeflab Landgoed De Groene Kamer

Regeneratie van het buitengebied van Tilburg-West via een Proeflab in het Landgoed De Groene Kamer, als onderdeel van Stadsbos013. Het Proeflab herstelt agrarisch landschap, produceert hoogkwaliteit producten en verleidt de stad naar het platteland. Hier kunnen de stadsbewoners proeven van en meedenken over de toekomst van ons voedsel. Het doel van de deelname van Nicole is om de ontwikkelingsmogelijkheden van het Proeflab op de 35 hectare Landgoed De Groene Kamer in tekst en beeld bondiger en helderder te maken, zodat er een opzichzelfstaand fris en aantrekkelijk merk ontstaat.