Alle partners in Van Gogh NP dragen vanuit hun eigen programma’s, projecten en dagelijkse praktijk op verschillende schaalniveaus bij aan de ontwikkeling van dit landschap. Door grote gebiedsontwikkelingen, of juist kleine projecten, dicht bij huis. Samen zijn wij de parkbeheerders en -ontwikkelaars, zowel in als juist ook buiten de natuurgebieden.

 

Kansen voor duurzame oplossingen

In Van Gogh NP benutten we de grote urgente vraagstukken van nu als kans om ook de natuur, het landschap en de biodiversiteit te versterken. Denk daarbij aan de energie-opgave, de landbouwtransitie, klimaatadaptatie en de grote vraag naar woon- en werklocaties. We pionieren, kijken vooruit, inspireren elkaar, spreken elkaar aan en leren van het verleden en van elkaar. 

Bekijk onze ontwikkellijnen

Van Gogh NP staat midden in de maatschappij

Van Gogh NP is als het ware één grote proeftuin waarin we samen werken aan het landschap als geheel, in plaats van ieder aan afzonderlijke onderdelen. Of het nu gaat over het werken aan klimaatrobuuste beeklandschappen, de gebiedsgerichte aanpak van stikstof rond grote natuurgebieden, de groenblauwe verbinding in de stad en op het platteland, het ontdekken van duurzame perspectieven voor voedselproductie, het versterken van duurzaam internationaal toerisme, of de kracht van de natuur als vliegwiel voor een inclusieve, gezonde leefomgeving.

Lees het het verkorte Masterplan

Gesprek met Floris Alkemade

Vanaf september 2015 tot 2021 is Floris Alkemade Rijksbouwmeester. Hij bewaakt en bevordert de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van rijksprojecten en adviseert in die hoedanigheid de minister van Binnenlandse Zaken. Ronald Kramps, gebiedsmanager bij de Provincie Noord-Brabant, ging in gesprek met Floris. Hoe kijkt hij naar Van Gogh NP?

Podcast beluisteren
Rijksbouwmeester
  • Rijksbouwmeester

“Maatschappelijke opgaven met elkaar in verband brengen maakt zaken heel veel logischer en beter oplosbaar”

Rijksbouwmmeester Floris Alkemade