Brabants Bodem ontwikkelt een nieuw perspectief voor agrarisch ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap in Van Gogh NP. We geven invulling aan het doel van Van Gogh NP: samen werken aan een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap. Agrarische productie is daarbij in evenwicht met het maatschappelijk belang. Om dit te kunnen bereiken sluiten agrariërs en de maatschappij in het Van Gogh NP een nieuw partnerschap.

​Voor ondernemers betekent dit dat ze het in hun verdiensten terugzien als zij zich onderscheiden door in hun bedrijfsvoering extra in te zetten biodiversiteit, bodem en landschap. Een plus voor Van Gogh NP is dan ook een plus voor het inkomen van de ondernemers. Voor de maatschappij wordt dit zichtbaar in een leefomgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is.

De partners in Brabants Bodem hebben voor 2020-2024 een ambitieus programma opgesteld. Hierin ontwikkelen we werkwijzen en instrumenten waarmee de ondernemers hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren en die helpen om hun verdienmodel te verbeteren. Betere prijzen voor al dan niet nieuwe producten of (ecosysteem)diensten, nieuwe financieringsvormen, kostenbesparing etc. Dat doen we zodanig dat het de verbondenheid tussen agrariërs en de maatschappij op een hoger plan brengt.

Partners Brabants Bodem

 • Brabants Landschap
 • ZLTO
 • BMF
 • Provincie Noord-Brabant
 • Waterschap De Dommel
 • Ministerie van LNV
 • Rabobank
 • Brabant Water
 • Collectief Midden-Brabant
 • Gemeenten
 • Van Gogh Nationaal Park

​Contact:

Jan Buys (projectmanager) jbuys@brabant.nl

Jacomien den Boer (assistent projectmanager) jacomien.den.boer@zlto.nl