Van Gogh NP Academie - Samenwerkingsruimte voor pioniers

Van Gogh NP Academie is een samenwerkingsruimte voor initiatiefnemers die buiten de lijnen kleuren. Ze vinden er kennis, een nuttig netwerk, inspiratie en een podium voor hun plannen of ideeën die bijdragen aan de ambitie van Van Gogh NP. 

Samenwerkingsruimte

De partners van het Van Gogh Nationaal Park zijn trots op hun leefomgeving. Dat blijkt wel uit ons Masterplan. We willen die leefomgeving nog gezonder, vitaler en mooier maken. Dat lukt het beste wanneer we als Brabanders, ondernemers en ambtenaren elkaar opzoeken en verbindingen aangaan. Met Van Gogh NP Academie bieden we een samenwerkingsruimte voor initiatiefnemers. 

Bekijk het masterplan

Werkwijze

In de Van Gogh NP Academie werken initiatiefnemers samen met anderen aan het verwezenlijken van hun droom. De deelnemers komen uit alle hoeken van het gebied en hebben soms een klein, maar soms ook een heel groot idee. Ze hebben gemeen dat hun initiatief nog onvoldoende uit de verf komt langs de gebaande paden. In van Gogh NP Academie worden ze met anderen uitgedaagd om nieuwe wegen te verkennen.

Kompas

Van Goghy NP Academie werkt met het Kompas dat ook ten grondslag ligt aan de beweging Van Gogh NP. Dit Kompas geeft deelnemers richting om in lijn met de ambities uit het Masterplan en geïnpisreerd door de verbeeldingskracht en innovatiedrang van Vincent van Gogh hun idee verder te ontwikkelen. 

Lees over het Kompas

Edities

De eerste editie van de Van Gogh NP Academie is inmiddels succesvol afgerond en de tweede is van start gegaan. Bekijk de video van de eindpresentatie om een indruk te krijgen. De derde editie is in voorbereiding en wordt via onze communicatiekanalen aangekondigd. 

Deelnemers en initiatieven eerste editie
  • Meld je aan voor de derde editie

    De aanmeldingen voor de derde editie van de Van Gogh NP Academie zijn gestart. aanmelden kan nog tot en met 15 juni 2022.