Maak hieronder kennis met de deelnemers

De deelnemers van de derde editite van Van Gogh NP Academie zetten zich allemaal in voor een groene en leefbare omgeving. Ze hebben kennisgemaakt met de werkwijze van het Kompas waarin het landschap, de inzet van verbeeldingskracht en passie voor de natuur centraal staan. Bovendien staan ze open voor nieuwe ideeën en oplossingen die hun project verder kunnen brengen. Hieronder kun je nader kennismaken. Neem vooral contact op als een project jouw speciale belangstelling wekt. Samen komen we verder. 

Regio Den Bosch: Edwin van Zon met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: Klein wonen in nieuw bos

Edwin heeft het idee om landbouwgrond om te zetten in bos, middels financiering door het mogelijk maken van kleine woningen. Voor elke hectare (10.000m2) grond waar bos van wordt gemaakt is er 100m2 ruimte voor wonen (2 tot 4 kleine woningen). Dit idee heeft hij zover uitgewerkt dat hij op zoek is naar een locatie van 1 à 2,5 hectare, liefst in de buurt van Den Bosch, waar hij een proef kan opzetten. Mogelijk biedt dit (rondreizende?) idee ook kansen voor klein wonen in combinatie met zorginstellingen, Herenboeren of tijdelijk braakliggende grond van bouwbedrijven. 

Van Gogh NP: #spreadnaturelove: Katja Staring

Op dit moment is Katja Staring greenfluencer en initiator van de concepttuin Verderland in Tilburg. In de Academie heeft ze een activiteitenprogramma ontwikkeld waarbij slow activism wordt gestimuleerd. Door actief te communiceren over favoriete rustpunten, stilteplekken en dwaalroutes in het Van Gogh NP wil ze mensen inspireren en ze de kans geven hun eigen leefomgeving beter te leren kennen en weer te leren waarderen. Natuurbeleving, ontmoeting, welzijn en verbinding zijn daarbij de kernwoorden.

Gemeente Nuenen: Tiny Schepers met Circulair Varkensvlees van wereldklasse

De Heihoef in Nuenen wil een gamechanger zijn in circulaire landbouw, duurzame verdienmodellen en vooral kwalitatief hoogwaardige foodproducten waarin het varken centraal staat. Zo wordt het huidige voedselproductie- en afzetsysteem geprikkeld om het anders te gaan doen. Van Gogh NP als ‘ASML in food’. Daarvoor zijn nieuwe, vooral ook lokale, partnerschappen nodig. Een nieuwe voedseldriehoek tussen producenten, retail/afzet en consumenten. Aangejaagd door een landbouw-imago-offensief.

Gemeente Tilburg: Anne van den Brand met Adoptie Boomgaard ’t Schoor

Op haar boerderij van circa 5 hectare wil Anne een adoptieboomgaard realiseren. Consumenten kunnen een fruitboom adopteren en daar zelf letterlijk de vruchten van plukken. Bedrijven kunnen bomen doneren, aan bijvoorbeeld aan hun personeel. De niet geadopteerde of gedoneerde oogst wordt afgezet via lokale (boerderij)winkels of de voedselbank. De Academie heeft Anne geholpen met het gericht uitbreiden van haar netwerk.

Gemeente Tilburg: Lucy Bathgate verhalenkaart voor het Heerlijk Pauwelspad

Het Heerlijk Pauwelspad, een burgerinitiatief, is een wandelroute van 34 km door Midden Brabant, grotendeels gelegen in Landschapspark Pauwels. Hetzelfde burgerinitiatief wil een aantal kortere ommetjes en aanlooproutes realiseren, die aansluiten op het Pauwelspad. En daarbij willen ze verhalen verschaffen aan de wandelaars over de omgeving (natuur, erfgoed, water), onder het motto ‘het gebied wil bewandeld worden’.

Gemeente Boxtel: Mirjam Bemelmans met Transitie door notenbomen

Noten zijn de oplossing voor de eiwittransitie. Een voedselbos is een door de mens ontworpen en aangelegd eetbaar bos dat vruchten en noten levert. Bomen planten is in het huidige beleid ‘hot’, er zijn overal plantacties. Mirjam streeft naar notenbossen van 1 hectare, één in elke gemeente (‘noteneters’ zijn de nieuwe ‘aardappeleters’), waar iedereen vrij noten mag rapen. Het teveel aan noten wordt ter beschikking gesteld aan de voedselbank. Ze heeft in Boxtel, op de grens met  Sint Michielsgestel, al een eerste plek in het vizier.

Gemeente Tilburg: Jacob van Hoek met “HangOn” 

Tegenwoordig is iedereen druk, druk, druk. Rust nemen en uitgerust zijn schieten er bij in. HangOn is een concept waarbij je door stil te ‘hangen’, even niets moet. Het eerste prototype HangOn hangmat is er inmiddels. Op verschillende locaties in het Landschapspark Pauwels wil Jacob (nog) meer hangmatplekken creëren. Ter plekke werden hem een aantal plekken aangeboden …

Gemeente Sint-Michielsgestel: Maaike Lauwerijssen met Nieuwbouw OBS de Bolster op Heidelust

Maaikes droom is om de nieuwbouw van de Bolster in Sint Michielsgestel te zien als een gemeenschap in plaats van slechts een gebouw. Waar kinderen, met het team, (groot)ouders en buren de natuur kunnen ontdekken en beleven dicht bij school. Waar ze vanzelf leren over hun omgeving, de kringloop van water, voedsel en duurzaam gebruik van onze planeet. De Academie heeft haar een waardevolle spiegel voorgehouden en laten zien dat verbreding, inspiratie en verbeelding haar droom ‘voorbij het gebouw’ kan brengen.

Gemeente 's-Hertogenbosch: Noël Josemans met Nieuwe Grond

Noël heeft agrarische leegstand, wonen, biobased bouwen en natuur samengepakt in een blauwdruk voor een concept van natuurinclusieve, collectieve woonprojecten op leegstaande agrarische grond, in de vorm van erfdelen. Een aantal huishoudens leeft samen op het erf van een voormalig agrarisch bedrijf. In het kader van zijn deelname aan de Academie is hij bezig met een concreet initiatief in Boskant.

Gemeente Zundert: Rachel Gruijters met betekenisvolle horeca in Van Gogh Huis Zundert

Ben en Rachel, beide kunstenaar en ware idealisten, zijn betrokken bij het Vincent Van GoghHuis te Zundert. Zij geloven in veel van de dingen waar Vincent Van Gogh ook in geloofde; vooral in verwondering door de natuur en haar kleuren. Dat willen zij doortrekken naar de rust- en eetgelegenheid, die er nu nog niet is, binnen het Vincent Van GoghHuis in Zundert. Deelname aan de Van Gogh NP Academie heeft Rachel geholpen met hoe en wie dit idee werkelijkheid te laten worden.

Provincie Noord-Brabant: Stijn Mertens met een plek voor bosalchemie

Stijn, filmmaker en ‘bomenman’ is van mening is dat duurzaam biobased bouwen de toekomst is. Daarvoor zou hij op een duurzame manier lokaal hout willen verbouwen en daarmee tegelijkertijd ook nieuwe natuur willen ontwikkelen en de verbinding met de natuur willen herstellen op een vrijkomende kavel in Brabant. Hij heeft daarbij een snelgroeiende (van oorsprong Japanse) boomsoort, die vederlicht hout oplevert, op het oog: de Anna Paulownaboom (Paulownia tomentosa). Stijn vraagt hulp om een eerste plek te vinden.

Extra verbeeldingskracht met kunstvouchers

Door Kunstloc Brabant, die de Academie inspireert met en voorziet van verbeeldingskracht, zijn drie kunstvouchers (à € 2.000,-) beschikbaar gesteld en uitgereikt, om drie ideeën te verrijken met de inbreng van kunstenaars. De vouchers gingen naar Mirjam, Anne en Lucy.