Maak hieronder kennis met de deelnemers

De deelnemers van de derde editite van Van Gogh NP Academie zetten zich allemaal in voor een groene en leefbare omgeving. Ze hebben kennisgemaakt met de werkwijze van het Kompas waarin het landschap, de inzet van verbeeldingskracht en passie voor de natuur centraal staan. Bovendien staan ze open voor nieuwe ideeën en oplossingen die hun project verder kunnen brengen. Hieronder kun je nader kennismaken. Neem vooral contact op als een project jouw speciale belangstelling wekt. Samen komen we verder. 

Over Van Gogh NP Academie

De Van Gogh NP Academie is een samenwerkingsruimte voor initiatiefnemers die buiten de lijnen kleuren. Ze vinden er kennis, een nuttig netwerk, inspiratie en een podium voor hun plannen of ideeën die bijdragen aan de ambitie van Van Gogh NP. In de academie werken initiatiefnemers samen met anderen aan het verwezenlijken van hun droom. De deelnemers komen uit alle hoeken van het gebied en hebben soms een klein, maar soms ook een heel groot idee. Ze hebben gemeen dat hun initiatief nog onvoldoende uit de verf komt langs de gebaande paden. In van Gogh NP Academie worden ze uitgedaagd hun verlangens te verwoorden en verbeelden zodat anderen kunnen helpen met de realisatie daarvan.

Deze editie komt de Academie op 8 maart, 5 april, 10 mei en 16 juni 2023 bij elkaar.

Regio Den Bosch: Edwin van Zon met: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: Klein wonen in nieuw bos

Edwin is bewoner van Minitopia. Op dit moment is er in Nederland het plan om landbouwgrond om te zetten naar bos. De hierdoor verloren financiële waarde kan dan gecompenseerd worden door kleine woningen toe te laten op een heel klein deel van dit bos. Het idee hierbij is dat voor elke hectare (10.000m2) grond waar bos van wordt gemaakt, er 100m2 woonoppervlakte mag komen in dat bos. Het woonoppervlak wordt dan verdeeld over minimaal 2 en maximaal 4 permanente huizen.

Gemeente Nuenen: Tiny Schepers met Circulair Varkensvlees van wereldklasse

Heihoef in Nuenen heeft het plan om een soort van proeftuin te creëren waar jonge ambitieuze mensen de kans krijgen om projecten te starten die te maken hebben met circulaire landbouw, duurzame verdienmodellen en vooral kwalitatief hoogwaardige foodproducten. Een soort “Brainport” op het gebied van circulaire landbouw en alle mogelijk denkbare spin-offs.

Gemeente Tilburg: Lucy Bathgate met Heerlijk Pauwelspad

Het Heerlijk Pauwelspad is een wandelroute van 34km door Midden Brabant, grotendeels gelegen in Landschapspark Pauwels. De route doorkruist een verscheidenheid aan landschappen. Het Heerlijk Pauwelspad is een burgerinitiatief en werd in september 2022 geopend. Nu start fase 2. Dit zijn een aantal kortere ommetjes die aansluiten op de route. Ook willen ze heemkundige, ecologische, toeristische informatie en verhalen verschaffen.

Gemeente Tilburg: Jacob van Hoek met “HangOn” in Landschapspark Pauwels

Een concept waarbij je door stil te ‘hangen’, even niets moet. Op verschillende locaties in het Landschapspark Pauwels zijn plekken gecreëerd waar je een hangmat kan en mag ophangen. HangOn is al in september 2018 bedacht. Echter tot op heden niet uitgevoerd. Dit idee, het concept, heeft een duidelijk kader en past goed in het Landschapspark Pauwels.

Gemeente 's-Hertogenbosch: Noël Josemans met Nieuwe Grond

Noël is ook bewoner van Minitopia. Nieuwe Grond is een blauwdruk voor natuur-inclusieve, collectieve woonprojecten op leegstaande agrarische grond in de vorm van erfdelen. Een aantal huishoudens leeft samen op het erf van eenvoormalig agrarisch bedrijf. De boerderij wordt niet afgebroken, maar juist behouden als collectieve verblijfsplaats: een gemeenschapshuis als kloppend hart van het woonerf.

Provincie Noord-Brabant: Wendy van Aert met Goed boeren geeft Energie voor natuur en maatschappij

Goed boeren geeft Energie heeft als doelstelling het verbinden van innovatieve & duurzame agrarische bedrijven met gemeenten in Brabant. De innovatieve & duurzame productiemethoden van agrarische bedrijven hebben een `meeropbrengst' die, door deze te verbinden met de maatschappij, een positieve bijdrage leveren aan de multifunctionele landbouw en vitaler platteland.

Van Gogh NP: #spreadnaturelove: Katja Staring

Op dit moment is Katja Staring greenfluencer en initiator van de concepttuin Verderland in Tilburg. In de Academie heeft ze een activiteitenprogramma ontwikkeld waarbij slow activism wordt gestimuleerd. Door actief te communiceren over favoriete rustpunten, stilteplekken en dwaalroutes in het Van Gogh NP wil ze mensen inspireren en ze de kans geven hun eigen leefomgeving beter te leren kennen en weer te leren waarderen. Natuurbeleving, ontmoeting, welzijn en verbinding zijn daarbij de kernwoorden.

Gemeente Tilburg: Anne van den Brand met Adoptie Boomgaard ’t Schoor

Op circa 5 hectare agrarische grond wil Anne een adoptie boomgaard realiseren. Consumenten kunnen van jaar tot jaar een appelboom adopteren en daar zelf gedurende de oogst periode letterlijk de vruchten van plukken. Doel is om circa 80% van de appelbomen te laten adopteren en de rest van de oogst zelf af te zetten via automatenverkoop en lokale boerderijwinkels. Anne hoopt met haar deelname waardevolle feedback te krijgen op haar plannen en een interessant netwerk op te bouwen.

Gemeente Boxtel: Mirjam Bemelmans met Voedselbosbank

Een voedselbos is een door de mens ontworpen en aangelegd eetbaar bos dat vruchten en noten levert. Het plan van Mirjam uit Boxtel is om de oogst ter beschikking te stellen aan de voedselbanken. Samen met Van Gogh NP Academie wil ze de formule verder ontwikkelen: grond zoeken, plant plan opstellen, vrijwilligers aantrekken, verbinding leggen met Voedselbanken en een gezond businessplan ontwikkelen.

Gemeente Sint-Michielsgestel: Maaike Lauwerijssen met Nieuwbouw OBS de Bolster op Heidelust

Maaike heeft een droom. Een buitenschool in Sint-Michielsgestel. Kinderen van de school en het kinderdagverblijf worden lekker vies en ontdekken en beleven de natuur dicht bij school. Ze leren over hun omgeving, de kringloop van water, en duurzaam gebruik van onze planeet. Met de producten uit de (buurt)moestuin bij de school maken ze gerechten met behulp van (groot)ouders. Leerkrachten inspireren elkaar in een fijn gebouw tot betekenisvol onderwijs. In de avond en weekenden gebruiken partners de school voor educatieve en gemeenschapsvormende activiteiten. Tijd om met deze droom aan de slag te gaan in de Van Gogh NP Academie.

Gemeente Zundert: Rachel Gruijters met Horeca in Van Gogh Huis Zundert

Ben en Rachel zijn beide kunstenaar en ware idealisten. Tevens zijn ze beide betrokken bij het Van GoghHuis te Zundert. Zij geloven in veel van de dingen waar Vincent Van Gogh ook in geloofde; vooral in verwondering door de natuur en haar kleuren. Die verwondering door- en liefde en respect voor de natuur willen zij ook doortrekken naar de rust- en eetgelegenheid binnen het Van GoghHuis in Zundert. Deelname aan de Van Gogh NP Academie is een manier om een netwerk op te bouwen en nieuwe inzichten in hun plan te krijgen.

Provincie Noord-Brabant: Stijn Mertens met Biobased bouwen

Stijn was bewoner van Minitopia. Omdat beton, staal en plastic zeer vervuilend zijn en hij van mening is dat biobased bouwen de toekomst is, zou hij op een duurzame manier hout willen verbouwen en daarmee tegelijkertijd ook nieuwe natuur willen ontwikkelen op een vrijkomende kavel in Brabant. Tijdens de academie wil hij zijn plan verder aanscherpen. 

De kunstvoucher: een experiment

Met de tweede editie van de academie zet Kunstloc voor het eerst kunstvouchers in voor twee initiatieven die hierdoor een kunstenaar gekoppeld krijgen aan hun project. Met de kunstenaar, die in samenspraak met Kunstloc wordt uitgenodigd, wordt het initiatief verder ontwikkeld. Tijdens de eindbijeenkomst van de tweede academie ontvingen Rob Jansen van initiatief Land van Kien en Paul van den Velden van stichting Nature for Health een voucher. Rob wil samen met een kunstenaar onderzoeken welke verhalen door middel van landkunst vertelt kunnen worden over de ontwikkeling van het landgoed. Paul wil samen met een kunstenaar onderzoeken welke aansprekende (visuele) vorm jongeren over de streep kan trekken wat vaker de natuur in te trekken en de helende werking van de natuur te ontdekken.

Benieuwd wie dit jaar de voucher mag ontvangen?