Naar overzicht alle deelprojecten >>

De Brabantse Biodiversiteitsmonitor voor Melkveehouderij (BBM) verbindt de kwaliteit van natuur en landschap aan het verdienend vermogen van de agrariër. Daarmee is het een beeldbepalend project dat naadloos aansluit bij de doelen van Brabants Bodem. Inmiddels verduurzamen meer dan 450 melkveehouders hun bedrijfsvoering binnen het praktijkproject Biodiversiteitsmonitor. Hun prestaties worden meetbaar gemaakt middels een puntensysteem en daarvoor ontvangen ze een beloning.

    

2024: plaats voor 200 nieuwe deelnemers BBM

Dankzij de positieve resultaten en de reservering van de provincie Noord-Brabant voor de nieuwe openstelling t.b.v. de BBM van ruim vier en een half miljoen euro, kan de BBM opgeschaald worden met 200 extra deelnemers uit heel Brabant. Hiermee kan het aantal deelnemers in 2024 groeien van 445 naar maximaal 650.

Belangstelling? Ga naar de website van Boerennatuur Brabant (voorheen Collectief ANB Brabant) voor meer informatie.

Meer info via Boerennatuur Brabant
Brabants Bodem animatie
 • Brabants Bodem animatie

Analyse Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM)

In het voorjaar van 2023 was de derde openstelling voor de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). Mede dankzij een financiële bijdrage van het ministerie van LNV konden nieuwe deelnemers zich aanmelden. In onderstaande analyse BBM is het aantal deelnemende melkveebedrijven van 2021-2023 weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt in de openstelling (BBM1 in 2021, BBM2 in 2022 en BBM3 in 2023), naar gemeente en waterschap.

Begin 2024 is de vierde openstelling. Wilt u meer informatie over de BBM? Kijk dan op de website van Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant.

Analyse BBM 2023

Ruim 13 miljoen euro voor uitbreiding succesvolle BBM

Elies Lemkes, Gedeputeerde Landbouw en Voedsel Provincie Noord-Brabant, kondigde de uitbreiding en opschaling van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor voor Melkveehouderij (BBM) aan. Dat gebeurde tijdens een werkbezoek aan melkveehouderij Pulskens,  een van de inmiddels meer dan driehonderd deelnemers aan de BBM. Lemkes nam op het erf in Helvoirt het evaluatierapport in ontvangst dat de effectiviteit van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor bevestigt.

Lees hier het goede nieuws

Hoge score

Uit onderzoek eind 2022 verricht door Aequator Groen & Ruimte onder 191 deelnemers aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij blijkt dat de eerste deelnemers positiever zijn gaan scoren op de KPI’s. De deelnemers zien de BBM als een stimulans om duurzamer te gaan produceren. De beloning en persoonlijke begeleiding zorgen ervoor dat de betrokken ondernemers bewuster en actiever inzetten op verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Deelnemers beoordeelden de methodiek met een 7.5 gemiddeld.

Lees meer over de evaluatie
 • Gezocht: 15 melkveehouders

  Gezocht: melkveehouders die samen met Wij.land en Brabants Bodem de kosten en baten van een (meer) natuurinclusieve landbouw in beeld willen brengen!

  Gezocht: 15 melkveehouders Samengesteld beeld Brabants Bodem
 • Start pilot natuurinclusieve zoogkoeienhouderij

  De zoogkoeiensector is in samenwerking met Brabants Bodem, Meat Concepts en Staatsbosbeheer aan de slag gegaan om invulling te geven aan natuurinclusieve zoogkoeienhouderij.

  Start pilot natuurinclusieve zoogkoeienhouderij
 • BBM succesvol en effectief

  De BBM-aanpak is met een 7,5 gemiddeld beoordeeld, lees hier het gehele evaluatierapport.

  BBM succesvol en effectief

KPI's voor biodiversiteitsherstel

Lees meer over de Kritische Prestatie- indicatoren (KPI) systematiek als instrument om integraal te sturen op biodiversiteitsherstel in het landelijk gebied, openbare ruimte, steden en wateren en de voortgang te  monitoren in dit positioningpaper gepubliceerd door Samen voor biodiversiteit. 

Lees meer over sturen op prestaties

Wat doen we?

In het praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) wordt gewerkt met prestatie-indicatoren zoals we die kennen uit de landelijke biodiversiteitsmonitor die ontwikkeld is door FrieslandCampina, Wereldnatuurfonds en de Rabobank. Indicatoren zijn bijvoorbeeld het percentage eiwit van eigen land, het percentage blijvend grasland en het stikstof-bodemoverschot. Er zijn ook indicatoren specifiek voor Van Gogh NP: weidegang, gebruik van stikstofkunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en groen-blauwe dooradering.

 

Met een pilotgroep van 55 melkveehouders zijn streefwaarden bepaald voor de indicatoren. Daarbij is gelijk vastgelegd op welke manier de indicatoren worden gemonitord en geborgd. De BBM is een beloningsregeling voor drie jaar waarbij melkveehouders met een maximale score jaarlijks €5.000,- beloning ontvangen voor hun prestaties. In 2021 is deze groep uitgebreid naar 200 melkveehouders. Inmiddels zijn meer dan 450 melkveehouders aan de slag  met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Daar komen er dit jaar nog maximaal 200 bij. 

Werken aan robuust verdienmodel

Meer informatie of aanmelden? 

Boerennatuur Brabant (voorheen Collectief ANB Brabant) voert de regeling uit. Alle informatie over het project, de indicatoren, de beloning staan hier netjes en een rij. Op deze site kunnen melkveehouders zich ook aanmelden https://anbbrabant.nl/projecten/biodiversiteitsmonitor/.

​Contactgegevens

Interesse? Voor meer informatie en inhoudelijke vragen, kunt u een mail sturen naar bbm@boerennatuurbrabant.nl.