Naar overzicht alle deelprojecten >>

De Brabantse Biodiversiteitsmonitor voor Melkveehouderij (BBM) verbindt de kwaliteit van natuur en landschap aan het verdienend vermogen van de agrariër. Daarmee is het een beeldbepalend project dat naadloos aansluit bij de doelen van Brabants Bodem. Inmiddels verduurzamen ruim driehonderd melkveehouders hun bedrijfsvoering binnen het praktijkproject Biodiversiteitsmonitor. Hun prestaties worden meetbaar gemaakt middels een puntensysteem en daarvoor ontvangen ze een beloning.

    

Actueel

Inmiddels zijn ruim 350 melkveehouders aan de slag met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. In 2020 is het project gestart met bijna 200 melkveehouders zij kregen in 2022 voor het eerst een beloning uitgekeerd op basis van hun prestaties op de 13 indiactoren. In 2022 is het project bovendien uitgebreid met ruim 160 deelnemers en is het Brabantbreed uitgerold.

Download hier de wervingsfolder Groener boeren loont

KPI's voor biodiversiteitsherstel

Lees meer over de Kritische Prestatie- indicatoren (KPI) systematiek als instrument om integraal te sturen op biodiversiteitsherstel in het landelijk gebied, openbare ruimte, steden en wateren en de voortgang te  monitoren in dit positioningpaper gepubliceerd door Samen voor biodiversiteit. 

Lees meer over sturen op prestaties

Wat doen we?

In het praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) wordt gewerkt met prestatie-indicatoren zoals we die kennen uit de landelijke biodiversiteitsmonitor die ontwikkeld is door FrieslandCampina, Wereldnatuurfonds en de Rabobank. Indicatoren zijn bijvoorbeeld het percentage eiwit van eigen land, het percentage blijvend grasland en het stikstof-bodemoverschot. Er zijn ook indicatoren specifiek voor Van Gogh NP: weidegang, gebruik van stikstofkunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en groen-blauwe dooradering.

 

Met een pilotgroep van 55 melkveehouders zijn streefwaarden bepaald voor de indicatoren. Daarbij is gelijk vastgelegd op welke manier de indicatoren worden gemonitord en geborgd. De BBM is een beloningsregeling voor drie jaar waarbij melkveehouders met een maximale score jaarlijks €5.000,- beloning ontvangen voor hun prestaties. In 2021 breidden we deze groep uit naar 200 melkveehouders. Inmiddels zijn meer dan 370 melkveehouders aan de slag  met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. 

Werken aan robuust verdienmodel

Na drie jaar stopt de beloningsregeling niet: vanuit Brabants Bodem werken we samen met de landelijke biodiversiteitsmonitor om het belonen voort te zetten op de lange termijn. Dit kan op veel manieren: denk daarbij aan toegang tot of korting op pachtgrond, verminderde regeldruk, een plus op de melkprijs en rentekorting bij de bank. Zo wordt op een positieve manier samen gewerkt aan het behalen van doelen van Brabants Bodem: een aantrekkelijk en leefbaar landschap voor iedereen. Daarnaast zorgt het ervoor dat ondernemers die hier een bijdrage aan leveren een goede boterham blijven verdienen.

Meer informatie of aanmelden? 

De Agrarisch Collectieven voeren de regeling uit. Alle informatie over het project, de indicatoren, de beloning staan hier netjes en een rij. Op deze site kunnen melkveehouders zich ook aanmelden  https://anbbrabant.nl/projecten/biodiversiteitsmonitor/

​Contactgegevens

Interesse? Voor meer informatie kunt u terecht bij  Dorieke Goedijk via info@koningboer.nl.