De partners in Brabants Bodem hebben samen voor 2020-2024 een ambitieus programma ontwikkeld. Samen sturen zij via een stuurgroep de uitvoering van dit programma aan.

Om dit programma uit te voeren hebben een aantal partners naast middelen ook mensen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Het uitvoeringsteam staat onder leiding van een onafhankelijke projectmanager. De volgende mensen werken binnen het uitvoeringsteam om de doelstellingen van Brabants Bodem te realiseren:

 • Jan Buys

  Projectmanager Brabants Bodem

  ​Uitvoerder van:

  • Deelproject Landschapslabel
  • Deelproject Gemeenten in Van Gogh NP
  • Deelproject Gebiedsinitiatieven
  • Deelproject Stimuleren van nieuwe manieren van werken
 • Jacomien den Boer

  Assistent-projectmanager Brabants Bodem

  ​Uitvoerder van:

  • Deelproject Agroforestry

  ​ZLTO – Projectleider Vitaal Platteland

 • Martin Bouwman

  ​Uitvoerder van:

  • Deelproject Gebiedsanalyse

  ​Waterschap De Dommel – Adviseur watersystemen

 • Andrea Almasi

  Uitvoerder van:

  • Deelproject Duurzame gronduitgifte

  Beleidsmedewerker natuurinclusief provincie Noord-Brabant

 • Hidde Hoetink

  Uitvoerder van:

  • Deelproject Panorama 2050 
  • Deelproject Zonne-energe op daken

  ​ZLTO - Regionaal Belangenbehartiger Midden-Brabant

 • Joep van Overbeek

  Uitvoerder van:

  • Deelproject Initiatieven uit de samenleving
  • Deelproject Verduurzaming intensieve (plantaardige) teelten

  ​Brabantse Milieufederatie - Duurzame landbouw en voedselproductie

 • Jos van Lent

  Uitvoerder van:

  • Deelproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM)

  ​Provincie Noord-Brabant - projectleider uitvoeren Natuurinclusief en Biologisch

 • Carlo Braat

  Uitvoerder van:

  • Deelproject Monitoring biodiversiteit
  • Deelproject Ecosysteemdiensten

  ​Brabants Landschap - Coördinator Landschapsbeheer Regio West

Stuurgroep

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor Brabants Bodem. Zij stuurt daarbij op hoofdlijnen door werkplan en begroting vast te stellen en de resultaten te beoordelen.

 • Geert-Jan van Schijndel (onafhankelijk penningmeester en voorzitter a.i.)
 • Marc Oudenhoven (Provincie Noord-Brabant)
 • Hendrik Hoeksema (ZLTO)
 • Joris Hogenboom (Brabants Landschap)
 • Femke Dingemans (Brabantse Milieufederatie)
 • Martijn Tholen (Waterschap de Dommel)
 • Jan Buys (secretaris)

Bestuurlijke klankbordgroep

De klankbordgroep is vanuit de stuurgroep het ‘dagelijks bestuur’, handelt namens de stuurgroep.

 • Geert-Jan van Schijndel (onafhankelijk penningmeester en voorzitter a.i.)
 • Marc Oudenhoven (Provincie Noord-Brabant)
 • Hendrik Hoeksema (ZLTO)
 • Martijn Tholen (Waterschap de Dommel)
 • Mariska Harte (Ministerie van LNV)
 • Rik Grashoff (Gemeente Tilburg)
 • Michel Hardeman (Rabobank Midden-Brabant)
 • Joris Hogenboom (Brabants Landschap)
 • Jack Verhulst (Netwerk Goed Boeren)
 • Femke Dingemans (BMF)
 • Anneke Boezeman (Van Gogh NP)
 • Ilse de Groot (Brabant Water)
 • Lex Huijbers (Collectief Midden-Brabant)
 • Ger de Weert (Gemeente Etten-Leur)
 • Karin van den Berg (Brabantse Delta)
 • Esther Groenenberg (Rivierenland)
 • Ernest de Groot (Aa en Maas)

Partners Brabants Bodem

 •     Brabants Landschap
 •     ZLTO
 •     Brabantse Milieu Federatie
 •     Provincie Noord-Brabant
 •     Waterschap De Dommel
 •     Ministerie van LNV
 •     Rabobank
 •     Brabant Water
 •     Collectief Midden-Brabant
 •     Gemeenten
 •     Van Gogh Nationaal Park i.o.