De partners in Brabants Bodem hebben samen voor 2020-2024 een ambitieus programma ontwikkeld. Samen sturen zij via een stuurgroep de uitvoering van dit programma aan.

Om dit programma uit te voeren hebben een aantal partners naast middelen ook mensen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Het uitvoeringsteam staat onder leiding van een onafhankelijke projectmanager. De volgende mensen werken binnen het uitvoeringsteam om de doelstellingen van Brabants Bodem te realiseren:

 • Jan Buys

  Projectmanager Brabants Bodem

  ​Uitvoerder van:

  • Deelproject Landschapslabel
  • Deelproject Gemeenten in Van Gogh NP
  • Deelproject Gebiedsinitiatieven
  • Deelproject Stimuleren van nieuwe manieren van werken
 • Jacomien den Boer

  Assistent-projectmanager Brabants Bodem

  ​Uitvoerder van:

  • Deelproject Agroforestry

  ​ZLTO – Projectleider Vitaal Platteland

 • Martin Bouwman

  ​Uitvoerder in:

  • Deelproject Gebiedsanalyse

  ​Waterschap De Dommel – Adviseur watersystemen

 • Hidde Hoetink

  Uitvoerder van:

  • Deelproject Panorama 2050 
  • Deelproject Zonne-energe op daken

  ​ZLTO - Regionaal Belangenbehartiger Midden-Brabant

 • Joep van Overbeek

  Uitvoerder van:

  • Deelproject Initiatieven uit de samenleving
  • Deelproject Verduurzaming intensieve (plantaardige) teelten

  ​Brabantse Milieufederatie - Duurzame landbouw en voedselproductie

 • Andrea van Schaik-Almasi

  Uitvoerder van:

  • Deelproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM)
  • Deelproject Duurzame gronduitgifte

  ​Provincie Noord-Brabant - Beleidsmedewerker natuurinclusieve landbouw

 • Carlo Braat

  Uitvoerder van:

  • Deelproject Monitoring biodiversiteit
  • Deelproject Ecosysteemdiensten

  ​Brabants Landschap - Coördinator Landschapsbeheer Regio West

Stuurgroep

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor Brabants Bodem. Zij stuurt daarbij op hoofdlijnen door werkplan en begroting vast te stellen en de resultaten te beoordelen.

 • Joris Hogenboom (Directeur Brabants Landschap)
 • Hendrik Hoeksema (ZLTO)
 • Femke Dingemans (directeur BMF)
 • Mariska Harte (Ministerie van LNV)
 • Elies Lemkes-Straver (Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant)
 • Vincent Lokin (Waterschap de Dommel)
 • Rik Grashoff (Wethouder Gemeente Tilburg)
 • Ger de Weert (Wethouder gemeente Etten-Leur)
 • Jorrit Dekkers (Directeur Food & Agri Rabobank Midden Brabant)
 • Eric van Griensven (directeur Brabant Water)
 • Yvo Kortmann (onafhankelijk voorzitter)
 • Geert-Jan van Schijndel (onafhankelijk penningmeester)
 • Lex Huijbers (Voorzitter Agrarisch Collectief Midden Brabant), Jack Verhulst (Netwerk Goed Boeren), Anneke Boezeman (directeur regie Van Gogh NP) zijn adviserend lid.
 • De projectmanager (Jan Buys) is secretaris.

Dagelijks beraad

Het dagelijks beraad is vanuit de stuurgroep het ‘dagelijks bestuur’, handelt namens de stuurgroep.

 • Joris Hogendoorn (Directeur Brabants Landschap)
 • Kees van Heesbeen (ZLTO)
 • Femke Dingemans (BMF)
 • Martien van Bavel (Provincie Noord-Brabant)
 • Vincent Lokin (Waterschap de Dommel)
 • Yvo Kortmann (onafhankelijk voorzitter)
 • Geert-Jan van Schijndel (onafhankelijk penningmeester).
 • De projectmanager (Jan Buys) is secretaris.

Partners Brabants Bodem

 •     Brabants Landschap
 •     ZLTO
 •     Brabantse Milieu Federatie
 •     Provincie Noord-Brabant
 •     Waterschap De Dommel
 •     Ministerie van LNV
 •     Rabobank
 •     Brabant Water
 •     Collectief Midden-Brabant
 •     Gemeenten
 •     Van Gogh Nationaal Park i.o.