De partners in Brabants Bodem hebben samen voor 2020-2024 een ambitieus programma ontwikkeld. Samen sturen zij via een stuurgroep de uitvoering van dit programma aan.

Om dit programma uit te voeren hebben een aantal partners naast middelen ook mensen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Het uitvoeringsteam staat onder leiding van een onafhankelijke projectmanager. De volgende mensen werken binnen het uitvoeringsteam om de doelstellingen van Brabants Bodem te realiseren:

 • Jan Buys

  Projectmanager Brabants Bodem

  ​Uitvoerder in:

  • Deelproject Markt, retail en consument
  • Deelproject Panorama 2050
  • Deelproject Gemeenten in VGNP
  • Deelproject verduurzaming teelten/samenwerking intensieve sectoren
 • Jacomien den Boer

  Assistent-projectmanager Brabants Bodem

  ​Uitvoerder in:

  • Deelproject verduurzaming teelten/samenwerking intensieve sectoren
  • Deelproject Agroforestry
  • Deelproject Gemeenten in Van Gogh NP
  • Deelproject Gebiedsanalyse

  ​ZLTO – Projectleider Vitaal Platteland

 • Martin Bouwman

  ​Uitvoerder in:

  • Deelproject Gebiedsanalyse
  • Deelproject Markt, Retail en Consument
  • Deelproject Ecosysteemdiensten 
  • Deelproject verduurzaming teelten/samenwerking intensieve sectoren

  ​Tevens betrokken bij Versailles van het Noorden

  ​Waterschap De Dommel – Adviseur watersystemen

 • Hidde Hoetink

  Uitvoerder in:

  • Deelproject Panorama 2050 
  • Deelproject Gebiedsanalyse
  • Deelproject verduurzaming teelten/samenwerking intensieve sectoren

  ​Tevens betrokken bij Versailles van het Noorden

  ​ZLTO - Regionaal Belangenbehartiger Midden-Brabant

 • Joep van Overbeek

  ​Brabantse Milieufederatie - Duurzame landbouw en voedselproductie

 • Anne Reijbroek

  • Verbinder gebieden IBP-Vitaal Platteland

  ​Ministerie LNV – Beleidsmedewerker Duurzame gebiedsontwikkeling 

 • Andrea van Schaik-Almasi

  Uitvoerder in:

  • Deelproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkvee-houderij
  • Deelproject Duurzame gronduitgifte
  • Deelproject Ecosysteemdiensten

  ​Provincie Noord-Brabant - Beleidsmedewerker natuurinclusieve landbouw

 • Carlo Braat

  Deelnemer in:

  • Deelproject Biodiversiteitsmonitor Brabant
  • Deelproject verduurzaming teelten/samenwerking intensieve sectoren
  • Deelproject Ecosysteemdiensten
  • Deelproject Panorama 2050
  • Deelproject Gebiedsanalyse

  ​Brabants Landschap - Coördinator Landschapsbeheer Regio West

 • Marcel Ploegmakers

  Communicatiestrateeg

Stuurgroep

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor Brabants Bodem. Zij stuurt daarbij op hoofdlijnen door werkplan en begroting vast te stellen en de resultaten te beoordelen.

 • Joris Hogenboom (Directeur Brabants Landschap)
 • Hendrik Hoeksema (ZLTO)
 • Femke Dingemans (directeur BMF)
 • Sander Band (Ministerie van LNV)
 • Elies Lemkes-Straver (Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant)
 • Vincent Lokin (Waterschap de Dommel)
 • Rik Grashoff (Wethouder Gemeente Tilburg)
 • Ger de Weert (Wethouder gemeente Etten-Leur)
 • Jorrit Dekkers (Directeur Food & Agri Rabobank Midden Brabant)
 • Rob van Dongen (directeur Brabant Water)
 • Yvo Kortmann (onafhankelijk voorzitter)
 • Geert-Jan van Schijndel (onafhankelijk penningmeester)
 • Frans van Beerendonk (Voorzitter Agrarisch Collectief Midden Brabant), Jack Verhulst (Netwerk Goed Boeren), Anneke Boezeman (directeur regie Van Gogh NP) zijn adviserend lid.
 • De projectmanager (Jan Buys) is secretaris.

Dagelijks beraad

Het dagelijks beraad is vanuit de stuurgroep het ‘dagelijks bestuur’, handelt namens de stuurgroep.

 • Joris Hogendoorn (Directeur Brabants Landschap)
 • Kees van Heesbeen (ZLTO)
 • Femke Dingemans (BMF)
 • Harrie Vissers (Provincie Noord-Brabant)
 • Vincent Lokin (Waterschap de Dommel)
 • Yvo Kortmann (onafhankelijk voorzitter)
 • Geert-Jan van Schijndel (onafhankelijk penningmeester).
 • De projectmanager (Jan Buys) is secretaris.

Partners Brabants Bodem

 •     Brabants Landschap
 •     ZLTO
 •     Brabantse Milieu Federatie
 •     Provincie Noord-Brabant
 •     Waterschap De Dommel
 •     Ministerie van LNV
 •     Rabobank
 •     Brabant Water
 •     Collectief Midden-Brabant
 •     Gemeenten
 •     Van Gogh Nationaal Park i.o.