Van Gogh NP ligt midden in Brabant. Een landschap vol slingerende beken, uitgestrekte natuurgebieden, boerenland, landgoederen en prachtige stads- en dorpsgezichten. Dit is het landschap waar Vincent van Gogh opgroeide. Waar de natuur en de harde werkers deze eigenzinnige schilder inspireerden tot unieke meesterwerken. En waar de natuur bij de voordeur begint.

En het Brabant dat men gedroomd heeft, daar komt de werkelijkheid soms al heel digt bij

Vincent van Gogh aan zijn broer Theo in een brief, Nuenen mei 1884

Ontdekken

Van Gogh NP daagt je uit om haar gebied te ontdekken. Geniet van mooie beekdalen, zandverstuivingen en moerasland. Loop of fiets de stad uit, het land in. Bewonder landgoederen, bruisende dorpskernen en ontdek het eigen karakter van streken en regio's. En natuurlijk het unieke erfgoed van Vincent van Gogh.  

 

Beleef Van Gogh NP

Geografie en landschap

Het Brabantse zandlandschap, met zijn hoger gelegen dekzandruggen, slingerende beekdalen en kletsnatte broekgebieden vormt de natuurlijke ruggengraat van het Van Gogh NP.

Land van zand en water

Flora en fauna

Van Gogh NP is bijzonder rijk aan gradiënten, met overgangen tussen hoog en laag, nat en droog, rijk en arm, kwel en inzijging, zand en veen. Dat maakt ook de flora en fauna in het gebied heel veelzijdig. 

Rijke flora en fauna

Cultuur en erfgoed

De cultuurlandschappen worden geroemd om hun afwisseling en schoonheid. Ze zijn in de loop van de eeuwen ontstaan, omdat mensen er werkten en hun brood verdienden. Landbouw, turfwinning en populierenteelt hebben hun sporen nagelaten. Ook rijke stedelingen uit Breda, Antwerpen en ’s-Hertogenbosch hebben hun stempel op het landschap gedrukt door de aanleg van fraaie landgoederen. Het mozaïek van landschappen dat zo ontstond heeft hoge natuurwaarden en is karakteristiek voor het bekenlandschap.

Meer weten?

Thuisland van Vincent van Gogh

Vincent van Gogh, de wereldberoemde schilder, werd geboren in Brabant. Hij groeide er op en legde er de basis voor zijn kunstenaarschap. De helft van zijn leven woonde hij er. Hij produceerde er een kwart van zijn totale oeuvre en maakte er zijn eerste meesterwerk. Het Van Gogh Nationaal Park is het thuisland van Van Gogh. Veel plekken, monumenten en landschappen herinneren nog aan Van Gogh. In het Van Gogh Nationaal Park kan je letterlijk in zijn voetsporen treden.

Meer weten?
Zundert Wandelroute Beekdal

Dichtbevolkte bekenmetropool

Uniek voor het Van Gogh Nationaal Park is de nauwe verbondenheid tussen stad en land. In de dichtbevolkte metropoolregio van het Van Gogh Nationaal Park, met bijna 1,5 miljoen inwoners, is de natuur nooit ver weg. Steden en dorpen zijn onderdeel van het Nationaal Park. Zelfs in de centra van de grote steden is het groene landschap dichtbij, vaak dankzij de beken die door de steden stromen. 

Meer weten?

Innovatief en ondernemend landschap

De Brabantse bekenmetropool heeft niet alleen hoogwaardige natuur en prachtige landschappen te bieden, maar ook een toonaangevende, innovatieve maak- en kenniseconomie. In Van Gogh NP zijn die werelden niet gescheiden, maar vallen ze als een mozaïek in elkaar. Dat maakt Van Gogh NP uniek. BrabantStad behoort tot een van de meest innovatieve regio’s ter wereld. De combinatie van ondernemerschap, innovatie, techniek en design spelen daarin een hoofdrol.