Van Gogh Nationaal Park is een brede beweging van overheden,organisaties, instellingen, bedrijfsleven en toerisme in Brabant. Samen met inwoners en burgerinitiatieven zetten we ons in voor de versterking van de natuur en het landschap. Met groen tot in het hart van steden en dorpen; en met vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Zo bouwen we aan het landschap van de  toekomst, geïnspireerd door het lef en de verbeeldingskracht van Vincent Van Gogh - die hier opgroeide.

Van Gogh NP: een beweging en gebied ineen

In 2016 hebben partners in Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en Nationaal Landschap Het Groene Woud de krachten gebundeld om te komen tot Van Gogh NP. Zij zijn de initiatiefnemers van het eerste uur. 

Inmiddels hebben meer dan 70 partijen, zoals gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven zich daaraan verbonden. In 2020 hebben de partners samen hun ambitie voor dit gebied vastgelegd in een Masterplan dat is ingediend bij het ministerie van LNV voor de titel nationaal park.

Op 30 maart 2021 is in afstemming met LNV Van Gogh NP formeel opgericht. Hoewel de besluitvorming over de statusaanvraag nog niet heeft plaatsgevonden, is de grondhouding van het ministerie positief ten aanzien van de brede ontwikkelingsgerichte aanpak en betrokkenheid van een groot en divers aantal partners in van Gogh NP. 

Op verzoek van het Ministerie van LNV hebben we in het najaar van 2022 input gegeven voor de totstandkoming van het nieuwe Beleidsprogramma Nationale Parken waar LNV in september mee is gestart. De verwachting is dat er in de loop van 2023 duidelijkheid komt over de statusaanvraag voor Van Gogh NP.

 • Jaaroverzicht: 2023 in vogelvlucht

  Van Gogh NP is in volle gang: met 450 melkveehouders aangesloten bij de Biodiversiteitsmonitor, jonge Van Gogh NP-pioniers met frisse ideeën, inspirerende initiatieven in Van Gogh NP Academie en het opnemen van Van Gogh NP als ambitie in de Brabantse Verstedelijkingsakkoorden. Onze partners dragen bovendien vanuit hun kernactiviteiten ook al volop bij door beekherstel, ecologische verbindingszones en duurzaam toerisme. In dit jaaroverzicht een bloemlezing in woord en beeld met linkjes naar achtergronden.  

  Jaaroverzicht: 2023 in vogelvlucht
 • Organisatie

  Er zijn veel partijen betrokken bij Van Gogh NP. Samen werken ze aan een inhoudelijke beweging ter versterking van de landschap en natuur. Het is een brede beweinging waarin verschillende platforms en overlegorganen zijn ingericht, zodat er ieder schaalniveau afstemming kan worden gezocht en de synergie kan worden opgezocht. 

  Organisatie
 • Masterplan

  Het Masterpan van Van Gogh NP is tot stand gekomen dankzij de intensieve samnwerking van de Brabantse partners. Samen schetsen zij een wenkend perspectief én een uitnodiging aan alle Brabanders om samen (verder) te werken aan het Brabantse landschap van de toekomst, tot in het hart van de dorpen en steden. Centraal staan vier ontwikkellijnen. Het masterplan is ook de onderbouwing voor de aanvraag aan de Minister van LNV, voor de status Nationaal Park.

  Masterplan
 • Uitvoeringsagenda 2024-2028

  Deze Uitvoeringsagenda 2024-2028 is een volgende stap waarin het Parkbureau in positie komt om de brede beweging van Van Gogh Nationaal Park definitief te verankeren in het hart van de Brabanders.

  Uitvoeringsagenda 2024-2028
 • ANBI

  ANBI