Ontwikkellijnen en programma's

In Van Gogh Nationaal Park investeren we als partners samen in het landschap van de toekomst. We hebben vier ontwikkellijnen of programma's bepaald waar al onze initiatieven aan bijdragen. We richten onze focus op natuur, landschap & erfgoed; perspectief voor boeren; stad-landverbinding; natuurbeleving & duurzaam toerisme. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er in onze activiteiten ruimte is voor educatie & participatie en voor natuur & gezondheid. 

 • Natuur, landschap & erfgoed

  In het Van Gogh Nationaal Park blijft de versterking van natuur, landschap en erfgoed topprioriteit. Dat doen we door te investeren in (de versnelde realisering van) robuuste, verbonden en veerkrachtige natuur- gebieden, aantrekkelijke agrarische cultuurlandschappen en klimaatrobuuste beekdalen. Zo versterken we de zichtbaarheid en leesbaarheid van het Brabantse bekenlandschap, de basis van het Van Gogh Nationaal Park.

  Natuur, landschap & erfgoed
 • Perspectief voor boeren

  In het Van Gogh Nationaal Park werken we aan een vitale, toekomstbestendige land- en tuinbouwsector die bijdraagt aan een fraai landschap, duurzame producten en een gezonde voeding. En een sterkere verbinding tussen producenten en consumenten (stad-land). Onderdeel daarvan is het traject Brabants Bodem.

  Perspectief voor boeren
 • Stad-landverbinding

  In het Van Gogh Nationaal Park brengen we natuur en landschap tot in het hart van stad en dorp. De Brabantse steden en dorpen investeren in de kwaliteit van het omringende landschap.

  Stad-landverbinding
 • Natuurbeleving & toerisme

  Het Van Gogh Nationaal Park draagt bij aan de recreatieve ontwikkeling van het gebied voor zowel bewoners als (inter)- nationale bezoekers. Het beleven van natuur, landschap en erfgoed staat daarin centraal

  Natuurbeleving & toerisme
 • Educatie & participatie

  Bij educatie denkt men vaak aan klassieke educatie waarbij er een zender is en een ontvanger. De ontvanger ‘leunt achterover’ (lean backward) en luistert naar de zender. Deze vorm van educatie is de afgelopen jaren sterk veranderd.

  Educatie & participatie De Nieuwe Vincent 2017 aan het werk
 • Natuur & gezondheid

  Natuur & gezondheid
 • Projecten in de schijnwerpers

  Van Gogh NP is volop in beweging. Er zijn tal van mooie en inspirerende voorbeelden van partners die met concrete projecten de filosofie van Van Gogh NP al toepassen. Zo werken we samen aan het realiseren van de ambities die met elkaar hebben afgesproken en vastgelegd in de vier ontwikkellijnen. 

  Bekijk de projecten
  Projecten in de schijnwerpers
 • Partners aan het woord

  Maak kennis met een aantal van onze partners. In een serie interviews delen ze wat hun motivatie is en hoe ze zich vanuit hun organisaties inzetten voor een mooie, groene en vitale omgeving voor iedereen die in Van Gogh Nationaal Park woont, werkt, recreëert. Nu en in de toekomst.

  In gesprek met partners
  Partners aan het woord
 • Pioniers in van Gogh NP

  Journalist Hans Avontuur heeft in van Gogh Nationaal Park gesproken met Brabanders die zich inzetten voor hun eigen omgeving. Ze vertellen hem hoe ze de eerste stap hebben gezet om in actie te komen en wat het hen brengt. Inspirerende verhalen van mensen zoals jij en ik. 

  Lees de interviews
  Pioniers in van Gogh NP Pionier