Van Gogh Nationaal Park draagt bij aan de recreatieve ontwikkeling van het gebied voor zowel bewoners als bezoekers uit binnen- en buitenland. Het duurzaam beleven van natuur, landschap en erfgoed staat daarin centraal. Dat doen we door de kwaliteit van voorzieningen verder te verbeteren en natuur, landschap en erfgoed beter beleefbaar, toegankelijk en bereikbaar te maken. We ontzien de kwetsbare gebieden en ontwikkelen het groen tussen de natuurgebieden tot aantrekkelijke bestemming voor duurzame recreatie.

Natuur, landschap en cultuur dichter bij mensen

Met zijn natuurgebieden, aantrekkelijke fiets- en wandellandschappen, attracties, historische binnensteden, recreatieve infrastructuur, culturele aanbod en design heeft Noord-Brabant al een bijzonder sterk ontwikkeld recreatief aanbod in huis. Als het thuisland van Vincent van Gogh, met de Van Gogh Monumenten, bezoekerscentra en landschappen, voegt het Van Gogh Nationaal Park daar nog een extra laag en betekenis aan toe.

1000 km groene wandelpaden

De partners in van Gogh NP bouwen samen aan een netwerk van 1000 kilometer wandelpaden over bestaande en nieuwe onverhader paden. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het versterken van de biodiversiteit. Onderdeel van dit ambitieuze plan is om bedrijven de mogelijkheid te bieden zich aan deze wandelpaden te verbinden en zo een duurzame bijdrage te leveren.

Recreatie

Partners in Van Gogh NP zetten zich in voor het stimuleren van duurzaam toerisme en natuurbeleving. Dit biedt kansen voor ondernemers in de recreatiesector. Samen met VisitBrabant en IVN natuureducatie biedt Van Gogh NP een kennismakingsprogramma voor deze ondernemers. 

Kansen voor recreatiesector

Interview met Lobke Meekes

Het gaat Lobke niet om de mens en zijn leefomgeving. De mens ís zijn leefomgeving, wij zijn er zelf onderdeel van. "De wereld om ons heen is één groot levend organisme dat met elkaar in verbinding staat. Dat weten we misschien wel, maar als je het voelt, ga je er volgens mij ook bewuster mee om."

Lees hier het hele interview

Cursus Gastheer van het Landschap in het Van Gogh Nationaal Park

Van Gogh Nationaal park biedt ondernemers de kans om hun kennis uit te breiden:

Onderneem je in Van Gogh NP en wil je jouw gasten kunnen vertellen wat het gebied zo bijzonder maakt? Ben je benieuwd hoe je als horeca- of recreatieondernemer mee kunt groeien met de oprichting van dit unieke nationaal park? Dan is de cursus “Gastheer van het Landschap in het Van Gogh Nationaal Park” iets voor jou! Met een uitgebreid programma, verdeeld over 4 dagen, kom je op verschillende plekken in Van Gogh NP en zie je het landschap door zijn ogen.

Bekijk het aanbod