Partners

Van Gogh NP is niet alleen een gebied, en een toekomstperspectief, maar ook – en vooral- een samenwerkingsconcept: “een beweging waar je bij wilt horen” Het is een uitnodiging aan al diegenen die willen bijdragen aan dit doel – en dat in veel gevallen al doen- én trots zijn op hun gebied. Zo versterkt het Van Gogh NP onze internationale positionering, de trots op ons gebied, de slagkracht van de regio en mobiliseert budgetten.

“Brabant is met Van Gogh NP een pionier. Hier heeft men gedurfd om het begrip Nationaal Park opnieuw uit te vinden, met stad en land innig verbonden, een voorbeeld voor de ruimtelijke ordening van de toekomst”

Landschapsarchitect Adriaan Geuze

Samen meer dan de som der delen: daar heeft iedereen baat bij

De gezamenlijke ambitie zorgt ervoor dat we massa maken en daardoor beter zichtbaar worden. Dat versterkt het vestigingsklimaat en zorgt voor agendering op nationaal en internationaal niveau. Daardoor wordt het geheel meer dan de som der delen. Op een schaalniveau dat nog niet eerder is vertoond. Dit opent deuren waar alle partners ook individueel van profiteren. Denk bijvoorbeeld aan extra beleidsruimte of extra cofinanciering door toegang tot fondsen en budgetten, ook bij het rijk en in Europa, en de kracht van een sterk merk. Er zijn al diverse tastbare voorbeelden van projecten die dankzij Van Gogh NP zijn versterkt.

De collectieve ambitie zorgt voor meer impact en dat creëert kansen voor partners!

Initiatieven in de schijnwerpers voor meer impact

Van Gogh NP is volop in beweging, met tal van mooie en inspirerende voorbeelden van partners die vanuit hun eigen kerntaken en ambities met concrete projecten de filosofie van Van Gogh NP al vanzelf toepassen. Daardoor dragen ze al volop bij aan de collectieve ambitie. Veelal in samenwerking met partijen die ook partner zijn in Van Gogh NP. Partners laten in de communicatie over deze projecten zien dat zij daarmee ook bijdragen aan Van Gogh NP en dit helpt de zichtbaarheid van het collectief. Dat komt daarmee hoger op de agenda’s. Daardoor worden de kansen voor versterking van projecten extra vergroot. In een beweging die niet meer te stuiten is.

Projecten in de schijnwerpers

Samen werken aan het landschap van de toekomst

Steeds meer studies laten zien dat de internationale toppositie van onze regio mede te danken is aan een uitmuntend vestigingsklimaat op het gebied van natuur, cultuur én landschap. Een aantrekkelijk en gezond woon- en leefklimaat, met een prachtig landschap en cultuur om de hoek, is een absolute vestigingsvoorwaarde voor een succesvolle kenniseconomie.

Partners aan het woord

Maak kennis met een aantal van onze partners en ontdek wat hen motiveert om zich in te zetten voor de gezamenlijke ambitie van Van Gogh NP.

Partners aan het woord
 • Natuurorganisaties

  Nederland, en ook provincie Noord-Brabant, kent vele natuurorganisatie. Organisaties die met breed netwerk aan publieke, private en burgerlijke initiatieven het verschil maken. Door samen op te trekken binnen Van Gogh NP willen zij krachten bundelen en kansen benutten. 

  Loonse en Drunense duinen
 • Overheden

  Lokale, regionale en landelijke overheden zijn cruciaal in het mogelijk maken van ontwikkelingen. Organisatorisch en financieel. Door samen op te trekken ontstaan er integrale en gebied overstijgende ontwikkelingen. Alleen dan kunnen we het kompas in werk zetten.  

 • Maatschappelijke organisaties

  Het landschap is van ons allemaal. Het draagt ook bij aan ons welzijn op vele fronten. Gezondheid, welzijn, vertier. Van Gogh NP is er trots op dat zoveel maatschappelijke organisaties het belang van ons landschap onderkennen en ieder vanuit zijn eigen perspectief een bijdrage wil leveren

 • Bedrijfsleven

  Brabant is ondernemend. En dat merken we aan alle kanten. Een bruisende en economisch krachtige regio. En meer en meer wordt het belang van een waardevol en krachtig landschap onderstreept voor het bereiken van economische doelen. Een gezonde, fijne, mooie leefomgeving is cruciaal om economische stappen te kunnen ondernemen. Daarom is het bedrijfsleven een waardevol onderdeel van Van Gogh NP.

 • Agrarische sector

  Agrarisch ondernemers dragen bij aan de kwaliteit van natuur en landschap in Van Gogh NP. Ze geven invulling aan het doel van Van Gogh NP: samen werken aan een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap.