Expositie Koe en Landschap in het Van AbbeMuseum

Vanaf 15 juni is de grote tentoonstelling SOILS te zien in het Van AbbeMuseum. Onderdeel daarvan is de expositie Koe en Landschap waarin vijf Brabantse boeren deelnemen en geportretteerd worden. Stuk voor stuk prachtige boerenbedrijven in Van Gogh NP die de verbinding met de koe en het landschap centraal stellen.

In het museum zijn ook de producten van de boeren te koop, er komen ook nog workshops waarbij museumbezoekers naar de boerderijen gaan om koeien te tekenen. Een mooie tentoonstelling die het praktijkverhaal van de boer laat zien.

Lees meer

Vervolg Koepelplan Voedselbossen Brabant

Voedselbossen zijn een belangrijk onderdeel van een duurzaam toekomstperspectief voor de agrarische sector. De voortzetting van het koepelplan draagt onder meer bij aan de doelstellingen van Brabant om de meest duurzame landbouw en voedselproductie in Europa te zijn en natuur- en landschap inclusieve landbouw.

Lees meer

Nieuwe pilot: Brabantse Biodiversiteitsmonitor Graasdierhouderij

Na de Brabantse biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij, waarbij agrarisch ondernemers een score kunnen krijgen voor hun duurzaamheidsprestaties, loopt er de komende tijd in opdracht van Brabants Bodem een pilot voor de ontwikkeling van een Brabantse biodiversiteitsmonitor Graasdieren.

Lees meer

Groener boeren met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM)

Groener boeren met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). Wat startte als een pilot in Van Gogh NP is inmiddels een beproefde methodiek die bijdraagt aan duurzame gebiedsontwikkeling binnen Van Gogh Nationaal Park, maar ook daarbuiten. Maak in deze video kennis met Lex Pijnenburg, melkveehouder in Goirle en sinds 2021 deelnemer aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Hij vertelt over zijn ervaringen met de BBM.

Meer informatie

Extra impuls voor verduurzaming landbouw

De provincie Noord-Brabant verlengt en verbreedt de Subsidieregeling Transitie Landbouw. In totaal wordt er bijna vijf miljoen beschikbaar gesteld. Het grootste deel daarvan gaat naar de regeling van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij BBM. Er worden ook subsidies beschikbaar gesteld voor dierenwelzijn en Natuurinclusieve Landbouw (NIL).

Lees meer

Brabants Bodem gaat Van Gogh achterna naar Frankrijk

Jos Van Lent, projectleider van Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij, presenteerde het project tijdens de Eurosites-vergadering in Amiens, Frankrijk. Brabants Bodem trok internationale aandacht met hun aanpak voor duurzame betrokkenheid van boeren, inclusief samenwerking, gestapelde beloningen en inspirerende resultaten. De Brabantse benadering, voorloper op het gebied van agrarische verduurzaming, wekte opvallende interesse en werd geprezen als een vernieuwend perspectief voor andere landen.

Meer informatie

Eetbaar landschap met Brabantse voedselbossen

Met vijf agrarisch ondernemers tenminste vijf hectare voedselbos in het Van Gogh Nationaal Park aanleggen: dat is het doel van dit nieuwe project van Brabants Bodem én daarmee een belangrijke stap in de transitie naar meer natuurinclusieve landbouw. In het Van Gogh Nationaal Park werken agrariërs en de maatschappij op een nieuwe manier samen: in dit gebied dragen we met het project Brabants Bodem bij aan een gezonde en leefbare omgeving. Hier is de (voedsel)productie in evenwicht met het maatschappelijk belang en met het belang van de toekomstige generaties die ook graag agrarisch ondernemer willen worden. De aanleg van voedselbossen kan hierin een belangrijke aanjager zijn.

Lees meer

Natuurinclusieve veehouderij

Steeds meer melkveehouders kiezen voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Vaak vragen zij zich daarbij wel af of dit lonend is. Het is daarom belangrijk om de economische prestaties van bedrijven in kaart te brengen en uit te rekenen wat een natuurinclusievere bedrijfsvoering voor hen betekent. Lees snel meer over dit belangrijke topic.

Lees meer

Nieuwsbrieven Brabants Bodem