BoerenNatuur Brabant en ZLTO zoeken melkveehouders voor duurzaamheidsmonitor

In Brabant is een duurzaamheidsmonitor voor melkveehouders ontwikkeld die jouw prestaties op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit inzichtelijk maakt en je ervoor beloont. Het is de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). 450 melkveehouders doen al mee. En er kunnen nog eens 200 nieuwe deelnemers in heel Brabant meedoen. Heb je belangstelling? Meld je dan aan bij BoerenNatuur Brabant.

Lees meer

Extra impuls voor verduurzaming landbouw

De provincie Noord-Brabant verlengt en verbreedt de Subsidieregeling Transitie Landbouw. In totaal wordt er bijna vijf miljoen beschikbaar gesteld. Het grootste deel daarvan gaat naar de regeling van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij BBM. Er worden ook subsidies beschikbaar gesteld voor dierenwelzijn en Natuurinclusieve Landbouw (NIL).

Lees meer

Brabants Bodem gaat Van Gogh achterna naar Frankrijk

Jos Van Lent, projectleider van Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij, presenteerde het project tijdens de Eurosites-vergadering in Amiens, Frankrijk. Brabants Bodem trok internationale aandacht met hun aanpak voor duurzame betrokkenheid van boeren, inclusief samenwerking, gestapelde beloningen en inspirerende resultaten. De Brabantse benadering, voorloper op het gebied van agrarische verduurzaming, wekte opvallende interesse en werd geprezen als een vernieuwend perspectief voor andere landen.

Meer informatie

Oproep aan Natuurvriendelijke Boeren in Noord-Brabant

Heb jij een passie voor natuurvriendelijke landbouw en een specifiek stuk grond op het oog binnen het prachtige Van Gogh Nationaal Park? Zoek je naar een partner om die grond aan te kopen en jouw droom te verwezenlijken? Dan zijn wij op zoek naar jou! In samenwerking met Brabants Bodem, Van Gogh Nationaal Park en De Plaatsen gaan we deze lente een campagne starten.

Meer informatie

Eetbaar landschap met Brabantse voedselbossen

Met vijf agrarisch ondernemers tenminste vijf hectare voedselbos in het Van Gogh Nationaal Park aanleggen: dat is het doel van dit nieuwe project van Brabants Bodem én daarmee een belangrijke stap in de transitie naar meer natuurinclusieve landbouw. In het Van Gogh Nationaal Park werken agrariërs en de maatschappij op een nieuwe manier samen: in dit gebied dragen we met het project Brabants Bodem bij aan een gezonde en leefbare omgeving. Hier is de (voedsel)productie in evenwicht met het maatschappelijk belang en met het belang van de toekomstige generaties die ook graag agrarisch ondernemer willen worden. De aanleg van voedselbossen kan hierin een belangrijke aanjager zijn.

Lees meer

Natuurinclusieve veehouderij

Steeds meer melkveehouders kiezen voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Vaak vragen zij zich daarbij wel af of dit lonend is. Het is daarom belangrijk om de economische prestaties van bedrijven in kaart te brengen en uit te rekenen wat een natuurinclusievere bedrijfsvoering voor hen betekent. Lees snel meer over dit belangrijke topic.

Lees meer

Positieve resultaten met kruidenrijk grasland en groenbemesters

Door heel het land experimenteerden 1.480 melkveehouders de afgelopen drie jaar succesvol met kruidenrijk grasland. De resultaten zijn veelbelovend, blijkt uit een enquête. Urgenda en LTO Nederland hebben de campagne opgezet, met subsidie van de provincie Noord-Brabant en Brabants Bodem. 97% van hen meldde stabiele of gestegen melkproductie, verminderd kunstmestgebruik, kostenbesparingen en een gezamenlijke vermindering van 3 miljoen kilo CO₂-uitstoot per jaar. Bovendien zag 77% van de melkveehouders meer insecten op hun kruidenrijke weilanden, en 74% wil nu meer kruidenrijk grasland aanleggen na het experiment.

Lees meer