DIV21003 website headers brabants bodem

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM)

Actueel
Persbericht, 27 januari 2021
Brabantse Boeren krijgen beloning voor vergroten biodiversiteit 
landscape-water-meadow-green-141978.jpg
Actueel

200 ondernemers aan de slag met Brabantse Biodiversiteitsmonitor

Inmiddels zijn 200 bedrijven onder de aangemelde melkveehouders geselecteerd en geïnformeerd. Middels het invullen van ieders nul-meting op de 13 indicatoren, begin april geagendeerd, gaat het project van start.

Meer informatie >>

Inleiding

De Biodiversiteitsmonitor is een beeldbepalend project en sluit naadloos aan bij de doelen van Brabants Bodem: het verbinden van de kwaliteit van natuur en landschap aan het verdienend vermogen van de agrariër. Ruim tweehonderd melkveehouders gaan hun bedrijfsvoering verduurzamen binnen het praktijkproject Biodiversiteitsmonitor. Middels een puntensysteem worden hun prestaties meetbaar gemaakt en daarvoor ontvangen ze een beloning.

Wat gaan we doen?

In het praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) wordt gewerkt met prestatie-indicatoren zoals we die kennen uit de landelijke biodiversiteitsmonitor die ontwikkeld is door FrieslandCampina, Wereldnatuurfonds en de Rabobank. Indicatoren zijn bijvoorbeeld het percentage eiwit van eigen land, het percentage blijvend grasland en het stikstof-bodemoverschot. Er zijn ook indicatoren specifiek voor het Van Gogh NP: weidegang, gebruik van stikstofkunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, en groen-blauwe dooradering.

 

Met een pilotgroep van 55 melkveehouders zijn streefwaarden bepaald voor de indicatoren. Daarbij is gelijk vastgelegd op welke manier de indicatoren worden gemonitord en geborgd. De BBM is een beloningsregeling voor drie jaar waarbij melkveehouders met een maximale score jaarlijks €5.000,- beloning ontvangen voor hun prestaties. In 2021 breiden we deze groep uit naar 200 melkveehouders.

Werken aan robuust verdienmodel?

Na drie jaar stopt de beloningsregeling niet: vanuit Brabants Bodem werken we samen met de landelijke biodiversiteitsmonitor om het belonen voort te zetten op de lange termijn . Dit kan op veel manieren: denk daarbij aan toegang tot of korting op pachtgrond, verminderde regeldruk, een plus op de melkprijs en rentekorting bij de bank. Zo wordt op een positieve manier samen gewerkt aan het behalen van doelen van Brabants Bodem: een aantrekkelijk en leefbaar landschap voor iedereen. Daarnaast zorgt het ervoor dat ondernemers die hier een bijdrage aan leveren een goede boterham blijven verdienen.

Meer informatie of aanmelden? 

De Agrarisch Collectieven voeren de regeling uit. Alle informatie over het project, de indicatoren, de beloning staan hier netjes en een rij. Op deze site kunnen melkveehouders zich ook aanmelden  https://anbbrabant.nl/projecten/biodiversiteitsmonitor/

Contactgegevens

Interesse? Voor meer informatie kunt u terecht bij Andrea Almasi – aalmasi@brabant.nl