DIV21003 website headers brabants bodem

Agroforestry

agroforestry foto1.jpg

Inleiding

Het slim aanplanten van de juiste soort bomen of struiken op landbouwpercelen levert voordelen op voor de reguliere landbouwpraktijk. Dat is waar het bij agroforestry om draait. Het deelproject Agroforestry ondersteunt agrariërs die zelf met agroforestry aan de slag willen door middel van advies en financiële middelen. 

Bij agroforestry worden landbouwgewassen of grasland gecombineerd met bomen en struiken voor de productie van o.a. noten, fruit en biomassa. Bomen bieden schaduw voor grazend vee en een habitat voor natuurlijke plaagbestrijders, ze binden CO2  en versterken het waterbergend vermogen van de bodem. Het landschap wordt aantrekkelijker door de aanplant van meer bomen, struiken en hagen. 

 

Wat gaan we doen?

Een adviseur stelt in nauw overleg met de agrarische ondernemer een bedrijfsplan op waarbij aandacht is voor een sterk verdienmodel. De functies die de bomen leveren worden optimaal afgestemd op de reguliere landbouwgewassen zodat deze elkaar zo veel mogelijk versterken.

 

Werken aan een robuust verdienmodel?

Agroforestry vormt een nieuwe inkomstenbron voor ondernemers en draagt bij aan biodiversiteit en de landschapskwaliteit van Van Gogh NP. Het project is een leerschool voor agrarisch ondernemers en andere betrokken partijen. Concreet resultaat voor Brabants Bodem is de aanleg van 25 hectare agroforestry op 25 bedrijven. 

 

Hoe ziet de planning er uit?

Het project loopt tot het voorjaar van 2023. Naar verwachting gaan in het najaar van 2021 de eerste boeren starten met de aanplant van fruit- en notenbomen en landschapselementen op hun bedrijf. 

 

Contactgegevens

Interesse? Voor meer informatie kunt u terecht bij Merijn van den Hout, merijn.vandenhout@brabantsemilieufederatie.nl

agroforestry foto2.jpg