Ruim 13 miljoen euro voor uitbreiding succesvolle Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

Vandaag kondigde Elies Lemkes, Gedeputeerde Landbouw en Voedsel Provincie Noord-Brabant, de uitbreiding en opschaling van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor voor Melkveehouderij (BBM) aan. Dat gebeurde tijdens een werkbezoek aan melkveehouderij Pulskens,  een van de inmiddels meer dan driehonderd deelnemers aan de BBM. Lemkes nam op het erf in Helvoirt het evaluatierapport in ontvangst dat de effectiviteit van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor bevestigt.

Bewezen effectief

Uit onderzoek eind 2022 verricht door Aequator Groen & Ruimte onder 191 deelnemers blijkt dat de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij aanwijsbaar bijdraagt aan het versterken van de biodiversiteit op de deelnemende melkveehouderijen. Bovendien zorgen de beloning en persoonlijke begeleiding ervoor dat de betrokken ondernemers bewuster en actiever inzetten op verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Deelnemers beoordeelden de methodiek met een 7.5 gemiddeld.

Monitor effectief instrument voor het versnellen van de transitie in het landelijk gebied

De bewezen effectiviteit van de monitor maakt dit het instrument bij uitstek voor de versnelling van de transitie in het landelijk gebied. De Provincie Noord-Brabant in samenwerking met het Ministerie van LNV stelt daarvoor €13.5 miljoen beschikbaar. Die middelen worden ingezet voor een van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. "Uit het succes van de BBM blijkt goed wat een sterke broedplaats Brabants Bodem is", aldus gedeputeerde Elies Lemkes-Straver. "Ik ben dan ook blij dat we dit instrument dankzij de versnellingsgelden van LNV nu in heel Brabant kunnen gaan inzetten. Sterker nog ik denk dat dit een mooie basis is voor een landelijke uitrol.”

Opschaling naar 700 deelnemers in 2024

Daarmee kan het instrument dat startte als pilot in Van Gogh Nationaal Park nu in heel Brabant worden uitgerold. Bovendien kunnen tot en met 2024 zevenhonderd ondernemers deelnemen, meer dan een verdubbeling van het huidige aantal. Ook de looptijd van de BBM wordt verlengd: waar ondernemers eerst gedurende drie jaar gebruik konden maken van de regeling, is die termijn nu uitgebreid naar vijf jaar beloning voor aantoonbare verduurzaming. 

Partners Brabants Bodem tevreden

In de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij werken partijen uit de verschillende schakels van de agrifoodketen samen. Zij spreken in het evaluatierapport ook hun tevredenheid uit over de aanpak van biodiversiteitsmonitor die bijdraagt aan hun doelstellingen. Naast de verschillende Agrarische natuurcollectieven die de deelnemers begeleiden, zijn Waterschappen, Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap, ZLTO en het Ministerie van LNV betrokken bij deze aanpak.

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij als instrument van Brabants Bodem in Van Gogh NP

Brabants Bodem is sinds 2020 verantwoordelijk voor de coördinatie van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Wat startte als een pilot in Van Gogh NP is inmiddels een beproefde methodiek die bijdraagt aan duurzame gebiedsontwikkeling binnen Van Gogh NP, maar ook daarbuiten.

Positieve evaluatie

Eind 2022 is er een evaluatie gehouden onder de eertse 191 deelnemers van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). Ze waarderen de BBM- aanpak met een 7,5 gemiddeld. 

Lees het rapport

Gefaseerde uitbreiding

Op 10 februari start de aanmelding voor de volgende 150 deelnemers die nog in 2023 kunnen starten. Daarnaast wordt in 2023 de uitbreiding naar 700 melkveehouders in heel Brabant voorbereid.

Aanmelden