DIV19020 logo diap.png

Initiatief 7 torens een goed idee?

Via de media is afgelopen week een eerste concept van een plan naar buiten gekomen voor de ontwikkeling van zeven landmarks verspreid over Brabant. De initiatiefnemer van dit plan (Van Gogh Homeland Experience) is House of Leisure – Midpoint Brabant. We hebben gemerkt dat er naar aanleiding van de publiciteit mogelijk verwarring en zorg is ontstaan vanuit de achterbannen van partners van het van Gogh NP. 

Schermafbeelding 2020-11-16 om 14.25.31.

Van Gogh NP is zelf geen initiatiefnemer van dit plan, maar we zijn wel met de initiatiefnemer in gesprek om te zorgen dat initiatieven elkaar versterken. Door organisaties, die ook partner zijn van Van Gogh NP, is desgevraagd in de pers een korte reactie gegeven, net als andere partijen in Brabant die zich bezighouden met het erfgoed en de ‘geest’ van Van Gogh. Het plan is nog in een beginfase en volop in ontwikkeling. Hoe dit plan te bezien vanuit de ambitie van het Van Gogh NP?

Onderstaande uitleg is door voorzitter Yvo Kortmann, namens de Board Van Gogh NP, de afgelopen week ook gedeeld met alle partners van het Van Gogh NP. 

 

Gezamenlijk Kompas leidend

Vincent van Gogh was innovatief en zijn tijd ver vooruit, maar bovenal maatschappelijk bewogen met veel respect voor natuur en de hardwerkende mensen in het landschap. Deze waarden zijn voor ons een basis voor de te ontwikkelen initiatieven in het Van Gogh NP. De partners hanteren daarbij het Kompas. Dat betekent dat bij alle ontwikkelingen zorgvuldig wordt gekeken of en waar de ontwikkeling moet plaatsvinden, en hoe dat dan kan met de inspiratie van Van Gogh, op de goede locaties, met innovatieve oplossingen en met topkwaliteit door inzet van architecten, kunstenaars en altijd met meerwaarde voor natuur en landschap. Vanuit dit Kompas zijn wij ook in gesprek met de initiatiefnemers. 

 

Kansen benutten

In Van Gogh NP bouwen we samen aan het landschap van de toekomst. Toerisme is daarbij niet een doel op zich. Van Gogh NP kan en wil wel een bijdrage leveren aan het in goede banen leiden van toerisme door te zorgen voor spreiding in tijd en ruimte en het stimuleren van duurzaam toeristisch aanbod in het gebied. De voorgestelde landmarks kunnen daar een bijdrage aan leveren. Iconische landmarks bieden daarnaast een extra dimensie aan de beleving van Van Gogh NP. Het biedt kansen om bezoekers te informeren en enthousiasmeren over de ontwikkelingen binnen Van Gogh NP. Op deze punten ligt wat ons betreft een belangrijke balans tussen kwaliteit en kwantiteit. 

 

Het artikel in het Brabants Dagblad geeft een eenzijdige nadruk op toeristisch-recreatieve marketing, met torens die zich niet verhouden tot het landschap. Een uitstraling met tekst zoals “we willen in hetzelfde rijtje als De Efteling en Beekse Bergen” verdraagt zich dan zeker niet met het concept Van Gogh NP. Een platte vertaling van schilderijen van Van Gogh evenmin. De commentaren vanuit Brabants Landschap, Van Gogh Sites Foundation en Het Noordbrabants Museum, die ook partner zijn van Van Gogh NP, in een ander artikel wijst ook nadrukkelijk op de noodzaak van kwaliteit en balans. 

 

Subsidie provincie helpt bij onderzoek haalbaarheid

De initiatiefnemer heeft vanuit de Provincie Noord-Brabant subsidie ontvangen om het plan verder uit te werken. Daarbij zijn onze uitgangspunten, zoals hierboven genoemd, expliciet vernoemd. 

 

Hoe verder: samenwerking voorop

Vanuit de gezamenlijke koers en het Kompas die de partners van het Van Gogh NP nastreven, blijven we in gesprek met de initiatiefnemers. We houden u op de hoogte bij eventuele nieuwe ontwikkelingen.