DIV19020 logo diap.png

Terugblik

Waakvlam-bijeenkomst

Landschapstriënnale 2020

Deze september zou de maand van de landelijke Landschapstriënnale 2020 (LT) worden, een geweldige katalysator voor de ontwikkeling van het Van Gogh NP. De LT is vanwege Corona-crisis uitgesteld naar april 2021, maar de ontwikkelingen lopen vol energie door. Dat blijkt uit de Waakvlam-bijeenkomst, die op 31 augustus is gehouden in Het Heerkenshuis in Udenhout. Deelnemers waren afkomstig van de besturen van het Van Gogh NP,  van de LT en van de trekkers van de 10 landschapslaboratoria rond de maatschappelijke thema’s, waar zowel de LT als het Van Gogh NP zich op richten. 

Schermafbeelding 2020-09-07 om 17.03.37

Premiére film Van Gogh NP

Om vragen die er leven rondom de Van Gogh NP goed te beantwoorden, is er een korte film van 3 minuten gemaakt over het Van Gogh NP. Deze werd tijdens de bijeenkomst voor het eerst vertoond. Door iedereen is de film vrij te gebruiken, zodat het verhaal achter Van Gogh NP optimaal verteld en verspreid wordt. 

LT als katalysator

In zijn openingswoord benadrukte Yvo Kortmann, voorzitter Van Gogh NP en vice-voorzitter van de LT hoe de landschapslaboratoria  katalysatoren zijn voor de ontwikkeling van het Van Gogh NP, waarin deze thema’s structureel worden verankerd in het landschap van de toekomst. 

20200831 Waakvlam  LT20-21 - Monique en

Kwartiermaker Anneke Boezeman plaats een waakvlam in de vorm van een Zonnebloem voor Bart de Boer

Im memoriam Bart de Boer

Aan het begin van de waakvlam-bijeenkomst werd ook stilgestaan bij het overlijden van Bart de Boer. Als vice-voorzitter van Van Gogh Sites Foundation, Voorzitter van het bestuur van VisitBrabant en vice-voorzitter van Van Gogh NP herinnert Yvo Kortmann zijn energieke, frisse en originele inbreng. Gedreven met grote kennis van zaken, waar nodig stevig maar steeds ook met de menselijke kant en vol met humor. Hij was een drijvende kracht en zocht vanuit zijn kennis, uitgebreide netwerk en visie met ons naar de mogelijkheden en wegen om Van Gogh NP op de kaart te zetten. Wij zullen hem zeer gaan missen.   

Commissaris van de Koning over het landschap

‘Verbindend denken, ondernemend denken, verbeeldend denken. Dat is waar het belang van het landschap ons nu om vraagt’. Rake woorden uit de beschouwing die Commissaris van de Koning Wim van de Donk gaf tijdens de waakvlam-bijeenkomst van de Landschapstriënnale 2021. 

20200831 Waakvlam  LT20-21 - Monique en

Bouwstenen Van Gogh NP

De film met de trekkers van de landschapslaboratoria geeft een mooi overzicht van de bouwstenen voor het Van Gogh NP. 

20200831 Waakvlam  LT20-21 - Monique en

Donné Slangen, directeur Natuur van het ministerie van LNV, constateert veel energie en de wil tot samenwerking binnen Van Gogh NP. 

20200831 Waakvlam  LT20-21 - Monique en

Jan Baan, directeur Brabants Landschap, heet iedereen welkom op het terrein van het Heerkenshuis. Ook spreekt hij over Brabants Bodem. Een belangrijke project binnen Van Gogh NP

20200831 Waakvlam  LT20-21 - Monique en

Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, krijgt uit handen van voorzitter Yvo Kortmann de oude stoel uit de voormalige Statenzaal aangeboden.Dit was de stoel van de Commissaris van de Koningin van 1905 tot 1971. Via de Commissaris van de Koning gaat deze stoel weer terug naar de Statenzaal, thans Het Noord-Brabants Museum. 

Terugblik in foto's

Fotografie Monique en John Claassen