DIV19020 logo diap.png

Wat valt op in gesprekken met gemeenten?

Hoe kijken kleinere gemeenten binnen het Van Gogh NP nu naar de meerwaarde van dit initiatief? Aan het woord is Piet Machielsen, wethouder gemeente Oirschot.Hij vertegenwoordigt binnen de Stuurgroep en Board van het Van Gogh NP de kleinere gemeenten. Hij heeft de laatste maanden veel gesprekken gevoerd met kleinere gemeenten. Wat valt hem op? 

Wethouder Piet Machielsen.jpg

'Hoe kijken kleinere gemeenten binnen het Van Gogh NP nu naar de meerwaarde van dat initiatief? In mijn rol als vertegenwoordiger van de kleinere gemeenten binnen Stuurgroep en Board van het Van Gogh NP, heb ik de laatste maanden veel gesprekken gevoerd met kleinere gemeenten. Die gesprekken begonnen met een uitleg van wat Van Gogh NP is. Dat leverde al vaak een verrassend gesprek op, omdat Van Gogh NP vaak werd gezien als een enkel vanuit landschap of recreatie aangevlogen initiatief. 

Dat het Van Gogh NP juist gezien moet worden als een beweging om de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd van een kwalitatief (ontwerp)antwoord te voorzien was een eyeopener. Opgaven immers waar alle gemeenten voor staan en met een grote druk op de ruimte in Brabant.

 

Het gaat dan onder andere over klimaataanpak, woningbouwinitiatieven en economische verduurzaming mét behoud van onze Brabantse kwaliteit. Als we die opgaven in Van Gogh NP vanuit een gezamenlijk gedeelde visie, een gezamenlijk kompas aanpakken, geeft dat de beste borging voor een mooi en solide Brabant.

Maar de gesprekken in de verschillende gemeentehuizen ging ook over de vraag welke bijdrage de gemeenten kunnen leveren aan de beweging Van Gogh NP. Wat heb ik er aan als kleine gemeente? Wat merken mijn inwoners ervan? Ook hier viel op dat de gesprekspartners positief reageerden. Juist de koppeling met de eerdergenoemde maatschappelijke opgaven biedt veel handelingsperspectief voor bestuurders én voor inwoners. We doen dit om Brabant leefbaar te houden voor onze inwoners en perspectief te bieden aan onze ondernemers. Door bijvoorbeeld bij het ontwerp van een weg of aanleg van een zonnepark extra te letten op een goede inpassing. Dat alles speelt ook in de kleine gemeenten binnen Van Gogh NP en maakt het concreet voor inwoners. Waarbij klein overigens relatief is: al die kleine gemeenten bij elkaar, leveren geografisch het grootste deel van Van Gogh NP...... We doen er dus toe!

 

Afrondend, mooi om te zien dat de vele contacten van de laatste maanden er toe geleid hebben, dat veel gemeenten zich ook willen aansluiten bij de vervolgfase van Van Gogh NP. Brabant wordt nog krachtiger en mooier!' 

 

Piet Machielsen