DIV19020 logo diap.png

Terugblik

Terugblik op een inspirerende Helend Landschap Dag 

De Stichting Nature for Health (NFH) geeft samen met anderen invulling aan de relatie gezondheid en natuur, met het Van Gogh NP als proeftuin. NFH is daarmee een prominente partner in de beweging Van Gogh NP. Op de Helend Landschapsdag op 7 oktober 2020 werd het Inspiratiecentrum Nature for Health en het Helend Landschapspad geopend en vond een inspirerend debat plaats met internationale gasten. En een oproep van jongeren: “zorg dat natuur meer naar de stad komt”!

“De coronacrisis heeft ons laten zien dat de fysieke en mentale gezondheid van mens en natuur onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: geen gezonde mens zonder een gezonde aarde" aldus organisator Rob Wolters, die terugblikt op een geslaagde dag. 

HelendlandschapdagIMAGE-NFH.jpg

Het is van groot belang dat de positieve relatie tussen natuur en gezondheid hoge prioriteit krijgt. Daarbij moeten we ook denken aan de mentale impact van de coronacrisis. We kennen allemaal de helende werking van bijvoorbeeld zee en bergen. Maar dicht bij huis vinden we ook landschappen die helpen om te ontspannen en zorgen los te laten. Van “microlandschappen” zoals je eigen tuin tot nationale parken.

Van Gogh NP: 

“helend landschap”-proeftuin van internationale allure

 

Het Van Gogh NP is een gebied met veel potentie om landschap en gezondheid aan elkaar te koppelen, en daarmee een belangrijke motor te worden van zorgeconomie en landschapsgerichte recreatie en toerisme. Vincent van Gogh zelf werd geïnspireerd door het (Brabantse) landschap. Hij had de natuur ook hard nodig voor zijn mentale gezondheid.

De (in Berkel-Enschot gevestigde) Stichting Nature For Health werkt samen met Steenfabriek Udenhout, Van Gogh Nationaal Park, Van Helvoirt Groenprojecten en verscheidene andere internationale, nationale, lokale en regionale partners aan het invulling geven van de relatie gezondheid en natuur in het Van Gogh NP. De Rabobank Hart van Brabant is partner en sponsor. 

Helend Landschap Dag

 

Een concrete activiteit was de Helend Landschap Dag, die plaatsvond op 7 oktober j.l., met een publieksprogramma, een programma op uitnodiging, en ook mogelijkheden voor online deelname.

De dag kende een bijzondere start met de opening van het Inspiratie Centrum Nature For Health, in Berkel-Enschot en het “Van Gogh Nationaal Park” Helend Landschap Pad door de ontwerper, vrijwillig boswachter en Van Gogh NP ambassadeur Frans Kapteijns tezamen met de voorzitter van het Van Gogh Nationaal Park, Yvo Kortmann. Het Pad verbindt het Inspiratie Centrum en de Steenfabriek Udenhout met elkaar. Het Inspiratie Centrum, gelegen in het Nationaal Park, is mooi ‘aangekleed’ binnen en buiten, momenteel met o.a. de NatureBliss fototentoonstelling “Natuur als visueel medicijn” en de “Healing Pod” (een groene binnenruimte waar je zintuigen worden geprikkeld en je tot rust komt). 

OpeningHelendLandschapPad geopend door b

Boswachter en ambassadeur  Van Gogh NP Frans Kapteijns opent samen met 

de voorzitter van het Van Gogh Nationaal Park, Yvo Kortmann Inspiratie Centrum Nature for Health en het Helend Landschap Pad. 

OpeningHelendLandschapPadSteenfabriek.jp

Het Helend Landschap Pad werd aan de andere kant geopend door Rob Limpens, mede-oprichter van De Steenfabriek Udenhout.

In het tweede deel van de ochtend vond er een fysiek/digitaal Debat “Heel het Landschap plaats”. Dit debat werd voorgezetten door NFH voorzitter Sabine Pinedo en (online) geopend door de heer Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur-Generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, met een krachtige boodschap om mens en natuur zo spoedig mogelijk in balans te krijgen. Het Debat, waar ook de voorzitter van het Van Gogh NP, de voorzitter van Europarc Federation, en Oisterwijker Bert Klerks aan meedeeden, werd afgesloten door de EU Commissaris voor Milieu, de heer Virginijus Sinkevičius. Hij wees erop hoe sterk natuur en biodiversiteit, onder meer in Natura 2000-gebieden, met onze gezondheid verwezen zijn. Hij gaf tevens aan graag eens het Van Gogh NP te willen bezoeken. Daarna werd de ‘Healing Landscape Declaration’ gepresenteerd. Deze verklaring zal breed worden verspreid in Nederland en wereldwijd. 

Op twee locaties, te weten op het Inspiratie Centrum Nature For Health (Berkel-Enschot) en op de Broedplaats De Steenfabriek Udenhout hebben mensen het helend landschap aan den lijven kunnen zien, voelen en ervaren, op verscheidene sprankelende manieren. Activiteiten die ervaren konden worden waren:

 • “Blokje omdenken”. Over jongeren en hun beleving van een snel veranderende wereld.

 • Het terrein van de Steenfabriek Udenhout waar op een natuurlijke wijze een oud industrieel complex wordt omgevormd in nieuwe natuur.

 • Een wandelroute langs de Leemputten waarbij de natuur en beleving centraal staat

 • Workshops Buiten Beleven – wandelen rond het Inspiratie Centrum om het effect te ervaren van het Brabantse landschap op jou en je gezondheid

 • ‘Garden of Abundance’ –  jezelf bewust verbinden met het landschap via kunst voor je gezondheid en geluk

Terugblik in foto's

Follow-up

 

De Helend Landschap Dag was een opmaat naar de Landschapstriënnale (LT) die in 2021 zal plaatsvinden. Binnen de LT 2021 coördineert Nature For Health het landschapslaboratorium Helend Landschap. 

De resultaten van de activiteiten en ook de indrukken en suggesties van bezoekers aan de Helend Landschap Dag zullen worden ingebracht in de voorbereiding van de Landschapstriënnale 2021 en de verdere invulling van het Van Gogh NP.

Tevens verkennen Nature For Health en Van Gogh Nationaal Park de ontwikkeling van een project waarin het Nationaal Park een proeftuin is voor helend landschap, d.w.z. de relatie tussen mens, natuur en gezondheid. Een dergelijk project kan bijdragen aan:

 • Het versterken van aandacht voor gezondheid en natuur in Noord-Brabant, natuur als het groene medicijn; 

 • Het geven van handelingsperspectieven voor inwoners op het vlak van duurzame leefstijl, preventie, positieve gezondheid en meer bewegen, en daarmee het verlengen van de kwalitatieve levensduur van Brabanders;

 • Het verkennen van doorverwijzingsmogelijkheden vanuit de reguliere zorg naar natuur en landschap in het Van Gogh Nationaal Park; 

 • Het verminderen van zorgkosten door bovenstaande activiteiten;

 • Het versterken van inverdieneffecten op het vlak van gezondheid, leefstijl en natuur, onder meer voor landelijk gebied-ondernemers, toeristisch ondernemers en het Nationaal Park zelf;

 • Het versterken van het toeristisch product Noord-Brabant, ook in internationaal kader. 

Het Nature For Health zal als partner van Van Gogh NP  nauw samenwerken in de voorbereiding van de Landschapstriënnale 2021, waarvoor het Van Gogh NP de gastregio is Eén van de concrete activiteiten betreft het verder uitbreiden van het Helend Landschap Pad naar een Van Gogh NP Helend Landschap Route, zowel voor fietsers als wandelaars. 

Wilt u mee doen of meedenken? Neem gerust contact met ons op! 

Mail naar info@nfhfoundation.com