Aandacht voor welzijn en wederkerigheid bij de derde editie Van Gogh NP Academie

Op 12 december vond in Philips Fruittuin in Eindhoven de eindpresentatie plaats van de derde Van Gogh NP Academie, een samenwerkingsruimte voor initiatiefnemers die buiten de lijnen kleuren. In de gepresenteerde projecten was veel aandacht voor welzijn en wederkerigheid. Van Gogh NP nodigt partners en andere belangstellenden uit om deze initiatieven uit te dragen en zo verder te brengen. Ze kunnen waarde en betekenis toevoegen aan Van Gogh NP. 

rituHeel

De eindpresentaties van de elf deelnemers werden voorafgegaan door een rituHEEL, onder begeleiding van Lobke Meekes. Ze begeleidde alle aanwezigen in de fruittuin naar verbinding met de aarde en de omgeving. Gastheer Carlos Faes van Philips Fruittuin heette vervolgens de gasten welkom. Ronald Kramps (projectleider) en Cees Anton de Vries (coach en procesbegeleider) leidden de eindpresentaties in.  

Van Gogh NP: #spreadnaturelove, Katja Staring

Op dit moment is Katja Staring greenfluencer en initiator van de concepttuin Verderland in Tilburg. In de Academie heeft ze een activiteitenprogramma ontwikkeld waarbij slow activism wordt gestimuleerd. Door actief te communiceren over favoriete rustpunten, stilteplekken en dwaalroutes in het Van Gogh NP wil ze mensen inspireren en ze de kans geven hun eigen leefomgeving beter te leren kennen en weer te leren waarderen. Natuurbeleving, ontmoeting, welzijn en verbinding zijn daarbij de kernwoorden.

Regio Den Bosch: klein wonen in nieuw bos, Edwin van Zon

Edwin heeft het idee om landbouwgrond om te zetten in bos, middels financiering door het mogelijk maken van kleine woningen. Voor elke hectare (10.000m2) grond waar bos van wordt gemaakt is er 100m2 ruimte voor wonen (2 tot 4 kleine woningen). Dit idee heeft hij zover uitgewerkt dat hij op zoek is naar een locatie van 1 à 2,5 hectare, liefst in de buurt van Den Bosch, waar hij een proef kan opzetten. Mogelijk biedt dit (rondreizende?) idee ook kansen voor klein wonen in combinatie met zorginstellingen, Herenboeren of tijdelijk braakliggende grond van bouwbedrijven. 

Gemeente Sint-Michielsgestel: Nieuwbouw OBS de Bolster, Maaike Lauwerijssen

Maaikes droom is om de nieuwbouw van de Bolster in Sint Michielsgestel te zien als een gemeenschap in plaats van slechts een gebouw. Waar kinderen, met het team, (groot)ouders en buren de natuur kunnen ontdekken en beleven dicht bij school. Waar ze vanzelf leren over hun omgeving, de kringloop van water, voedsel en duurzaam gebruik van onze planeet. 

De Academie heeft haar een waardevolle spiegel voorgehouden en laten zien dat verbreding, inspiratie en verbeelding haar droom ‘voorbij het gebouw’ kan brengen.

Gemeente Nuenen: Circulair Varkensvlees van wereldklasse, Tiny Schepers

De Heihoef in Nuenen wil een gamechanger zijn in circulaire landbouw, duurzame verdienmodellen en vooral kwalitatief hoogwaardige foodproducten waarin het varken centraal staat. Zo wordt het huidige voedselproductie- en afzetsysteem geprikkeld om het anders te gaan doen. Van Gogh NP als ‘ASML in food’. Daarvoor zijn nieuwe, vooral ook lokale, partnerschappen nodig. Een nieuwe voedseldriehoek tussen producenten, retail/afzet en consumenten. Aangejaagd door een landbouw-imago-offensief.

Gemeente Tilburg: HangOn, Jacob van Hoek

Tegenwoordig is iedereen druk, druk, druk. Rust nemen en uitgerust zijn schieten er bij in. HangOn is een concept waarbij je door stil te ‘hangen’, even niets moet. Het eerste prototype HangOn hangmat is er inmiddels. Op verschillende locaties in het Landschapspark Pauwels wil Jacob (nog) meer hangmatplekken creëren. Ter plekke werden hem een aantal plekken aangeboden …

Gemeente Zundert: Betekenisvolle horeca in Vincent Van GoghHuis Zundert, Rachel Gruijters

Ben en Rachel, beide kunstenaar en ware idealisten, zijn betrokken bij het Vincent Van GoghHuis te Zundert. Zij geloven in veel van de dingen waar Vincent Van Gogh ook in geloofde; vooral in verwondering door de natuur en haar kleuren. Dat willen zij doortrekken naar de rust- en eetgelegenheid, die er nu nog niet is,  binnen het Vincent Van GoghHuis in Zundert. Deelname aan de Van Gogh NP Academie heeft Rachel geholpen met hoe en wie dit idee werkelijkheid te laten worden.

Gemeente Boxtel: Transitie door notenbomen, Mirjam Bemelmans

Noten zijn de oplossing voor de eiwittransitie. Een voedselbos is een door de mens ontworpen en aangelegd eetbaar bos dat vruchten en noten levert. Bomen planten is in het huidige beleid ‘hot’, er zijn overal plantacties. Mirjam streeft naar notenbossen van 1 hectare, één in elke gemeente (‘noteneters’ zijn de nieuwe ‘aardappeleters’), waar iedereen vrij noten mag rapen. Het teveel aan noten wordt ter beschikking gesteld aan de voedselbank. Ze heeft in Boxtel, op de grens met  Sint Michielsgestel, al een eerste plek in het vizier.

Gemeente 's-Hertogenbosch: Nieuwe Grond, Noël Josemans

Noël heeft agrarische leegstand, wonen, biobased bouwen en natuur samengepakt in een blauwdruk voor een concept van natuurinclusieve, collectieve woonprojecten op leegstaande agrarische grond, in de vorm van erfdelen. Een aantal huishoudens leeft samen op het erf van een voormalig agrarisch bedrijf. In het kader van zijn deelname aan de Academie is hij bezig met een concreet initiatief in Boskant.

Provincie Noord-Brabant: een plek voor Bosalchemy, Stijn Mertens

Stijn, filmmaker en ‘bomenman’ is van mening is dat duurzaam biobased bouwen de toekomst is. Daarvoor zou hij op een duurzame manier lokaal hout willen verbouwen en daarmee tegelijkertijd ook nieuwe natuur willen ontwikkelen en de verbinding met de natuur willen herstellen op een vrijkomende kavel in Brabant. Hij heeft daarbij een snelgroeiende (van oorsprong Japanse) boomsoort, die vederlicht hout oplevert, op het oog: de Anna Paulownaboom (Paulownia tomentosa). Stijn vraagt hulp om een eerste plek te vinden.

Gemeente Tilburg: Adoptieboomgaard ‘t Schoor, Anne Brand

Op haar boerderij van circa 5 hectare wil Anne een adoptieboomgaard realiseren. Consumenten kunnen een fruitboom adopteren en daar zelf letterlijk de vruchten van plukken. Bedrijven kunnen bomen doneren, aan bijvoorbeeld aan hun personeel. De niet geadopteerde of gedoneerde oogst wordt afgezet via lokale (boerderij)winkels of de voedselbank. De Academie heeft Anne geholpen met het gericht uitbreiden van haar netwerk.

Gemeente Tilburg: Verhalenkaart voor Heerlijk Pauwelspad, Lucy Bathgate

Het Heerlijk Pauwelspad, een burgerinitiatief, is een wandelroute van 34 km door Midden Brabant, grotendeels gelegen in Landschapspark Pauwels. Hetzelfde burgerinitiatief wil een aantal kortere ommetjes en aanlooproutes realiseren, die aansluiten op het Pauwelspad. En daarbij willen ze verhalen verschaffen aan de wandelaars over de omgeving (natuur, erfgoed, water), onder het motto ‘het gebied wil bewandeld worden’.

Kunstvouchers voor verbeeldingskracht

Door Kunstloc Brabant, die de Academie inspireert met en voorziet van verbeeldingskracht, werden aansluitend drie kunstvouchers (à € 2.000,-) beschikbaar gesteld en uitgereikt, om drie ideeën te verrijken met de inbreng van kunstenaars. De vouchers gingen naar Mirjam, Anne en Lucy.

Alle deelnemers ontvingen een certificaat uit handen van Anneke Boezeman, directeur Regie Van Gogh NP. Anneke was onder de indruk van de drive van de deelnemers en hun onderlinge dynamiek in de Academie. Bedrijven, burgers en overheden inspireren en helpen elkaar. De presentaties nodigen uit tot matchmaking, de hulpvraag van de één is een kans voor de ander. 

Deelnemen aan Van Gogh NP Academie

In Van Gogh NP Academie werken initiatiefnemers samen met anderen aan het verwezenlijken van hun kleine of grote droom. Ze hebben gemeen dat hun initiatief nog onvoldoende uit de verf komt via de gebaande paden. In Van Gogh NP Academie worden ze met anderen uitgedaagd om nieuwe wegen te verkennen. Ze vinden er kennis, een nuttig netwerk, inspiratie en een podium voor hun plannen of ideeën die bijdragen aan de ambitie van Van Gogh NP. 

Geïnteresseerden voor deelname aan de volgende editie van de academie in het voorjaar van 2023 kunnen zich tot 13 januari as. aanmelden via deze link.  

De vierde editite van de academie vinden plaats op 8 maart, 5 april, 10 mei en 16 juni 2023.