Gouden zaaier

Van Gogh NP en IVN Natuureducatie reiken dit jaar een onderscheiding uit aan drie initiatiefnemers die zich, zelf of samen met anderen, inzetten voor een gezonde, groene en mooie omgeving. We denken daarbij aan lokale of regionale initiatieven van particulieren, vrijwilligers of lokale ondernemers in het gebied van Van Gogh NP die bijdragen aan de ambitie van Van Gogh NP. De onderscheiding bestaat uit een wisselbokaal en een geldbedrag.

Gouden Zaaier

De naam van de onderscheiding is geïnspireerd door beroemde schilderijen van Vincent van Gogh, maar heeft een bredere betekenis. Met een Gouden Zaaier willen we mensen inspireren om een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen omgeving. We delen de verhalen van de genomineerden op deze webpagina ter inspiratie van andere initiatiefnemers.

Vincent van Gogh (1853 - 1890), Arles, november 1888

Winnaars bekend

De drie winnaars van de Gouden Zaaier 2023 zijn bekend!


Van Gogh Helvoirt, De Kleine Aarde en het Baanderherencollege uit Boxtel winnen de
'Gouden Zaaier 2023'. Ze namen zondag 3 september
niet alleen de Gouden Zaaier-bokaal in ontvangst
maar tevens een cheque van € 1000 om in te zetten
voor hun activiteiten voor een mooiere, groenere en
gezondere samenleving.

Nominaties

Partners van Van Gogh NP konden tot en met 30 juni 2023 initiatieven aanmelden. Een jury heeft de initiatieven vervolgens beoordeeld en er elf genomineerd. De genomineerden worden hieronder gepresenteerd. Tijdens Leve de Natuur op 3 september 2023 zijn drie initiatieven onderscheiden met de Gouden Zaaier: een award en geldbedrag van €1000 in te zetten voor hun initiatief. Deze ondersteuning van €1000 is mogelijk dankzij een schenking van Marion Braks. Zij hoopt dat de “Gouden Zaaiers” hiermee een bijdrage kunnen geven aan een waardige groei van Van Gogh Nationaal Park.

Littlefishtino, design studio project Nature Beyond Language, "Rain" Watchersing
Een fysieke installatie die het mogelijk maakt natuur en water als rustbron te ervaren. Dit draagt positief bij aan gezondheid, aan de relatie tussen natuur en gezondheid, aan educatie en duurzame participatie in de arbeidsmarkt.

Taalbeleving
Educatie nieuwe stijl, taalstimulering in de natuur. 500 kinderen die samen met stadsdichter, kanaaldichter, sneldichter en huisdichter Rick Terwindt in de Poezieweek 25-01 tm 31-01-2024 het thema thuis naar thuis in de natuur tillen.

Stichting Landschapspark Kloostereind
Een project dat zorgt voor landschappelijke versterking, door het terugbrengen van landschappelijk raamwerk door aanplant van nieuwe bomenrijen en singels.

Community Stad in een park (Breda) 
In 2030 moet je overal in Breda het gevoel hebben alsof je je in een park bevindt. Dat is het doel van de community achter Breda, Stad in een Park.

Stichting van Gogh Helvoirt
Een mooier landschap, betere beleving van Van Gogh's erfgoed en een betere biodiversiteit: vrijwilligers in Helvoirt nemen het initiatief om jaarlijks akkerranden in te zaaien met zonnebloemen.

Landdrift
4,5 hectare landbouwgrond (raaigras) wordt omgezet naar natuur, een woongemeenschap, herstelde beekranden en alternatieve voedselteelt: het wordt daardoor meer biodivers, kleinschaliger, visueel mooier en toegankelijker.

Natuur Platform Helmond
Meer biodiversiteit in het hart van de stad door minder vaak te maaien, waardoor er meer natuurlijke ruigtes ontstaan. Hierdoor wordt de biodiversiteit in de stad op straatniveau versterkt.

Stichting Landschapsbeheer Aa-dal
Een breed gedragen burgerinitiatief, met vele vrijwilligers die zich inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap in de omgeving Berlicum/Middelrode.

Natuurontwikkeling Zundert
Deze ondernemer zet agrarische grond om in natuur en trekt als een nomade rond om steeds weer nieuwe natuur te maken.

De Kleine Aarde
Vanwege het 50-jarig bestaan organiseert Stichting De Kleine Aarde verschillende projecten. Het zet zich in voor behoud, versterking en toegankelijk maken van de waarden van De Kleine Aarde.

Baanderherencollege
Een project om vakmanschap te leren door het gebruik van populierenhout als gebiedseigenhout te verwaarden en daarmee een bijdrage te leveren aan de instandhouding van het karakteristieke populieren-cultuurlandschap en om de vrijkomende houtoogsten toe te passen in de bouw.