Gezocht: nieuwe deelnemers voor studiegroep natuurinclusieve melkveehouderij

Steeds meer melkveehouders kiezen voor een vorm van natuurinclusieve landbouw, dit draagt bij aan de grote opgaven van de landbouw op de thema’s stikstof, klimaat, water en biodiversiteit. Maar biedt natuurinclusieve landbouw ook financieel een duurzame toekomst voor de agrarisch ondernemer?

Recent is het rapport over het onderzoek ‘Kosten en baten transitie melkveehouderij’ van Wij.land en partners verschenen. Het onderzoek gaat na of met natuurinclusieve landbouw een goede boterham is te verdienen. Bij dit onderzoek was afgelopen jaar een studiegroep met BBM-deelnemers uit Brabant betrokken. Het rapport en het webinar van Wij.Land zijn hier te vinden.

Er is extra financiering beschikbaar gesteld, waar de huidige studiegroep twee jaar langer mee kan doen en er start een tweede studiegroep in Noord-Brabant. Aanmelden voor de tweede studiegroep kan tot 31 mei.

Wat houdt het in?

In de studiegroep ‘Kosten en Baten van Transitie in de Melkveehouderij’ krijg je (meer) inzicht in de economische en financiële prestaties van je bedrijf, en leer je van anderen hoe zij hun land, arbeid en ondernemerschap optimaal inzetten voor een goed bedrijfsresultaat.

  • Inzicht verbeteren in bedrijfseconomische resultaten
  • Leren van andere melkveehouders hoe zij hun land, arbeid en ondernemerschap optimaal inzetten voor een goed bedrijfsresultaat
  • Inspirerende bijeenkomsten waar over actuele thema's
  • Mogelijkheid tot individueel bedrijfsadvies

Vragen en aanmelden

Heb je vragen? Neem dan contact op met Susanne Dekker, via s.dekker@wij.land

Wil je aanmelden? Neem dan contact op met Kim Hahn, via projecten@dmsadvies.nl

 

Aanmelden voor de tweede studiegroep kan tot 31 mei 2024.