Sterke relatie indicatoren Biodiversiteitsmonitor en beleidsopgaven

Het Louis Bolk Instituut heeft de relaties in kaart gebracht tussen de 13 kritische prestatie indicatoren (KPIs) van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en de beleidsopgaven waterkwaliteit en -kwantiteit, bodemkwaliteit, biodiversiteit en ammoniak. Dit is uitgewerkt in het rapport “Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij in relatie tot Beleidsopgaves”. Het resultaat laat zien dat de integrale set van 13 indicatoren landgebruik stimuleert dat in de volle breedte in balans is met beleidsopgaven. 

Lees hier het volledige rapport

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Veehouderij

De Biodiversiteitsmonitor is een beeldbepalend project en sluit naadloos aan bij de doelen van Brabants Bodem: het verbinden van de kwaliteit van natuur en landschap aan het verdienend vermogen van de agrariër. Ruim 350 melkveehouders gaan hun bedrijfsvoering verduurzamen binnen het praktijkproject Biodiversiteitsmonitor. Middels een puntensysteem worden hun prestaties meetbaar gemaakt en daarvoor ontvangen ze een beloning.

 

Lees meer
Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij