Extra impuls voor verduurzaming landbouw

Goed nieuws voor melkveehouders die deel willen nemen aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). Provincie Noord-Brabant reserveert voor de nieuwe openstelling t.b.v. de BBM ruim vier en een half miljoen euro. Hiermee kan het aantal deelnemers in 2024 groeien van 445 naar maximaal 650.

De provincie Noord-Brabant verlengt en verbreedt de Subsidieregeling Transitie Landbouw. In totaal wordt er bijna vijf miljoen beschikbaar gesteld. Het grootste deel daarvan gaat naar de regeling van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM).

 

Waardering en beloning voor duurzaamheidsdiensten

Voor melkveebedrijven in Brabant is deze duurzaamheidsmonitor ontwikkeld om de prestaties op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat voor de melkveehouders zelf inzichtelijk te maken en om er een beloning aan te koppelen. Bij de BBM werken de provincie, ZLTO, de waterschappen, Brabants Landschap en Brabantse Milieufederatie samen. Deelnemers ontvangen een jaarlijkse beloning van maximaal € 5.000 voor biodiversiteit en verduurzaming, dit wordt beoordeeld op basis van 13 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Nieuw in deze regeling is dat deelnemers die al drie jaar meedoen twee jaar langer kunnen deelnemen en dat er een extra prestatiebeloning aangevraagd kan worden. De prestatiebeloning is beschikbaar voor jonge veehouders en veehouders in stimuleringsgebieden, rond het Natuurnetwerk Brabant, in beekdalen en landschappelijk belangrijke gebieden. De prestatiebeloning is eenmalig en maximaal € 10.000,-.

Natuur en landbouw hand in hand

Gedeputeerde Marc Oudenhoven (Agrarische Ontwikkeling): “Met extra geld en deels verruiming van de regeling wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers zorgen dat natuur en landbouw hand in hand gaan. Tegelijk willen wij deelnemers laten weten dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken.”

“De BBM is een succes. Uit de evaluatie blijkt dat de extra inspanningen van boeren tot echte winst voor de natuur, landschap, water en klimaat leiden."

Enthousiaste deelnemers

Joris Hogenboom, directeur van Brabants Landschap sluit zich hierbij aan. “De BBM is een succes. Uit de evaluatie blijkt dat de extra inspanningen van boeren tot echte winst voor de natuur, landschap, water en klimaat leiden. En deelnemers worden ook enthousiast om volgende stappen te zetten. De BBM is zo een mooi vliegwiel in de beweging naar een natuurinclusievere en duurzamere landbouw.”

Brabants Bodem

De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) is een van de deelprojecten van het project Brabants Bodem. In dit project werken diverse partijen in Brabant samen, om de landbouw verder te verduurzamen en daaraan ook een verdienmodel te koppelen.

 

 

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij