Deelnemers BBM ontvangen eerste beloning

In 2021 is de eerste groep melkveehouders gestart met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Veehouderij (BBM). Nu, oktober 2022, hebben deze deelnemers hun eerste beloning ontvangen. Met een toename van gemiddeld 144 punten ten opzichte van de nulmeting is er duidelijk een stijgende lijn in natuurinclusieve maatregelen te zien. Goed nieuws natuurlijk! Momenteel voert Aequator een evaluatie uit. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de scores en ervaringen van deelnemers. Ook wordt nagegaan hoeveel gebruik wordt gemaakt van de overige kansen en beloningen, door navraag te doen bij zowel de deelnemers als de partners van Brabants Bodem. Resultaten van de evaluatie worden begin 2023 gepresenteerd.

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Veehouderij

De Biodiversiteitsmonitor is een beeldbepalend project en sluit naadloos aan bij de doelen van Brabants Bodem: het verbinden van de kwaliteit van natuur en landschap aan het verdienend vermogen van de agrariër. Ruim 350 melkveehouders gaan hun bedrijfsvoering verduurzamen binnen het praktijkproject Biodiversiteitsmonitor. Middels een puntensysteem worden hun prestaties meetbaar gemaakt en daarvoor ontvangen ze een beloning.

 

Lees meer
ALL4BIO
  • ALL4BIO