Naar overzicht alle deelprojecten >>

Het slim aanplanten van de juiste soort bomen of struiken op landbouwpercelen levert voordelen op voor de reguliere landbouwpraktijk. Dat is waar het bij agroforestry om draait. Het deelproject Agroforestry ondersteunt boeren die zelf met agroforestry aan de slag willen door middel van advies en financiële middelen. 

​Bij agroforestry worden landbouwgewassen of grasland gecombineerd met bomen en struiken voor de productie van o.a. noten, fruit en biomassa. Bomen bieden schaduw voor grazend vee en een habitat voor natuurlijke plaagbestrijders, ze binden CO2  en versterken het waterbergend vermogen van de bodem. Het landschap wordt aantrekkelijker door de aanplant van meer bomen, struiken en hagen. 

Agroforestry succesvol in Van Gogh Nationaal Park

In 2021 startte Brabants Bodem het project Agroforestry in Van Gogh Nationaal Park. Door het slim aanplanten van de juiste soort bomen of struiken op landbouwpercelen kan er een nieuwe inkomstenbron ontstaan voor ondernemers én een bijdrage geleverd worden aan de biodiversiteit en de landschapskwaliteit in Van Gogh NP. En dat is gelukt! Met dank aan de uitvoerende partijen voor dit project, Gebiedsonderneming Duinboeren & maatschappij en het Agroforestry Netwerk Brabant in de persoon van oprichter Piet Rombouts, blikt Brabants Bodem terug op een geslaagd project.

Lees verder

Over de start van Agroforestry

Persbericht 14 september 2021

Brabants Bodem zoekt boeren voor bomen - Agroforestry van start in Van Gogh Nationaal Park.

Lees het persbericht

Dit doen we

Het project wordt uitgevoerd door de Gebiedsonderneming Duinboeren en maatschappij en door Piet Rombouts van het Agroforestry Netwerk Brabant. Zij zetten zich in om de landschappelijke en ecologische kwaliteit van het gebied te verbinden met een economisch en duurzaam toekomstperspectief voor deelnemende bedrijven.

​Een adviseur stelt in nauw overleg met de boer een bedrijfsplan op waarbij aandacht is voor een sterk verdienmodel. De functies die de bomen leveren worden optimaal afgestemd op de reguliere landbouwgewassen zodat deze elkaar zo veel mogelijk versterken.

Werken aan robuust verdienmodel

Agroforestry vormt een nieuwe inkomstenbron voor ondernemers en draagt bij aan biodiversiteit en de landschapskwaliteit van Van Gogh NP. Het project is een leerschool voor boeren en andere betrokken partijen. Concreet resultaat voor Brabants Bodem is de aanleg van minimaal 25 hectare agroforestry op 25 voorbeeldbedrijven. Deelnemende boeren die zelf met agroforestry aan de slag willen worden vanuit het project ondersteund door middel van advies, het opstellen van een inrichtingsplan en een tegemoetkoming in de financiële investering van het aanleggen van de bomen.  

 

Hoe ziet de planning er uit?

Het project loopt tot de zomer van 2023. Vanaf oktober 2021 worden informatiebijeenkomsten en excursies naar agroforestry-bedrijven georganiseerd. In het najaar van 2021 gaan de eerste boeren starten met de aanplant van fruit- en notenbomen en landschapselementen op hun bedrijf.  

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over agroforestry? Of heeft u interesse om met agroforestry aan de slag te gaan? Neem dan per mail contact op met Piet Rombouts of bel 06-15108084. 

Wordt u graag uitgenodigd voor een van de informatiebijeenkomsten? Neem dan per mail contact op met Judith van der Bruggen-van Doren of bel 06-20070752.

 

Voor algemene vragen en meer informatie over het deelproject kunt u terecht bij Jacomien den Boer, jacomien.den.boer@zlto.nl