Agroforesty succesvol in Van Gogh Nationaal Park

Agroforesty succesvol in Van Gogh Nationaal Park

In 2021 startte Brabants Bodem het project Agroforestry in Van Gogh Nationaal Park. Door het slim aanplanten van de juiste soort bomen of struiken op landbouwpercelen kan er een nieuwe inkomstenbron ontstaan voor ondernemers én een bijdrage geleverd worden aan de biodiversiteit en de landschapskwaliteit in Van Gogh NP. En dat is gelukt! Met dank aan de uitvoerende partijen voor dit project, Gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij en het Agroforestry Netwerk Brabant in de persoon van oprichter Piet Rombouts, blikt Brabants Bodem terug op een geslaagd project.

Vanuit het Agroforestry Netwerk Brabant en de Gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij zijn we er trots op dat het is gelukt om 25 agrarische bedrijven te vinden die aan de slag willen gaan met Agroforestry. Piet Rombouts: “Wij zijn van mening dat agroforestry op een heleboel maatschappelijke vlakken kan bijdragen aan de problematiek die er speelt, zoals de opwarming van de aarde, goed bodem- en water beheer, CO2 opslag, produceren van lokaal voedsel, het aantrekkelijk houden van het landschap en een goed verdienmodel op de lange(re) termijn.”

 

Agrariërs inspireren en motiveren
“De afgelopen twee jaar hebben we vanuit het project ‘Ontwikkelen Agroforestry in Van Gogh NP’ een aantal inhoudelijke studiebijeenkomsten georganiseerd over Voederbomen en renderende hagen” aldus Rombouts. Ook hebben er diverse veldexcursies plaatsgevonden naar inspirerende bedrijven, zoals BoerinNatuur, Bio in de Polder, Natuurlijk Tomaat en de Janmiekeshoeve, om agrariërs te inspireren en motiveren om ook met agroforestry aan de slag te gaan.

 

Ruim 40 ondernemers ondersteund
Vanuit dit project was het mogelijk om grondeigenaren te begeleiden bij het uitwerken van hun ideeën en wensen, door het opstellen van een beplantingsplan en een doorgerekend agroforestry bedrijfsplan. Het streven was om agroforestry projecten te realiseren waarbij er daadwerkelijk een (extra) verdienmodel voor de agrarische ondernemer wordt gerealiseerd of een daadwerkelijke bijdrage aan de bedrijfsvoering wordt geleverd. Ruim 40 ondernemers zijn hierbij ondersteund en hebben stappen gezet in hun denkproces. Helaas is het nog niet bij alle bedrijven gelukt om tot een gewenst eindbeeld te komen of is de stap om met agroforestry aan de slag te gaan nog te groot. Op onderstaand kaartje ziet u de ligging van de agroforestry-bedrijven: hoe groter de stip, hoe meer hectares een boer aanlegt.

 

De eerste 10 hectare gerealiseerd
De eerste deelnemers hebben hun agroforestry-plannen reeds uitgevoerd, waarmee al zo’n 10 hectare agroforestry is gerealiseerd. De overige deelnemers gaan in het najaar van 2023 aan de slag om hun project te realiseren. In totaal verwachten we ruim 40 hectare agroforestry te realiseren waarmee Brabant wordt verfraaid met nog eens 225 appelbomen, 150 perenbomen, 20 pruimenbomen, meer dan 700 bessenstruiken, ruim 400 walnoten, 660 hazelaars, meer dan 350 tamme kastanjes en nog een veelvoud aan struikvormers zoals mispel, kornoelje, aalbes, els, krent, meidoorn, kruisbes, perzik,abrikoos en vele vele voederbomen voor het vee. Mooie resultaten maar t mooiste is dat op al deze bedrijven de bomen en struiken, als houtige gewassen, weer worden opgenomen in de bedrijfsvoering (= de beste garantie voor het behoud en de uitbreiding van deze bomen).

 

Doorgaan met vergroenen Brabants buitengebied
We hopen hiermee een mooie bijdrage te hebben geleverd aan de bedrijven die deze plannen tot uitvoering brengen, aan het vergroenen van het Brabantse buitengebied en nog vele grondeigenaren te inspireren om ook met agroforestry aan de slag te gaan. Heb je interesse? Kijk dan eens op https://www.agroforestrybrabant.nl/ en neem contact op!