DIV19020 logo diap.png

Van Gogh NP

Behouden en versterken van het landschap van de toekomst

Van Gogh Nationaal Park – of: Van Gogh NP – is het gebied tussen de Brabantse steden dat als een groene binnentuin gekoesterd en verzorgd wordt. Veel partijen werken hier al jaren aan versterking van de prachtige natuur, het rijke, Brabantse cultuurlandschap en het erfgoed van Van Gogh. Het zijn karakteristieken die Vincent van Gogh in zijn tijd al op waarde wist te schatten. Hij liet zich in zijn werken inspireren door de schoonheid van natuur en landschap van het Brabantse land, door de gemeenschapszin en de noeste arbeid die er werd verricht door de mensen, vaak onder armoedige omstandigheden. Hij had verbeeldingskracht, een experimentele inborst en was non-conformistisch.

 

Kansen voor Brabant

Met die waarden in het achterhoofd ontwikkelen Brabantse partners het landschap en de cultuur verder. Nu in combinatie met hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zoals de energie- en landbouwtransitie, klimaatadaptatie en verstedelijking. Dat is Van Gogh NP: een fenomenaal landschappelijk gebied dat de waarden van Van Gogh toepast om natuur en landschap nog verder te versterken en kwaliteiten toe te voegen. Daarmee groeit Van Gogh NP uit tot een gebied waar het fijn en gezond leven is voor bewoners, met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kenniswerkers, een florerende vrijetijdseconomie met duurzaam toerisme en perspectief voor boeren.

 

Er is al veel gedaan en er moet ook nog veel werk worden verzet. De formele status van ‘Nationaal Park’ helpt daarbij. De aanvraag daarvoor wordt binnenkort samen met een masterplan ingediend. Bij toekenning is Van Gogh NP in september 2020 formeel een feit.