DIV19020 logo diap.png

ARK start in De Geelders met uitvoering ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’

ARK Natuurontwikkeling is in De Geelders gestart met de uitvoering van ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’. Onderdeel van dit project is uitbreiding en versterking van de Geelderse leembossen. Op 23 november 2020 is hiervoor één van de eerste acties ondernomen: de start van de aanplant van 25.0000 bomen op Savendonk (Liempde-Boxtel), mede mogelijk gemaakt door Trees for All.

De jonge bomen groeien de komende jaren uit tot een prachtig klimaatbestendig bos. Geen donker, dichtbegroeid oerbos maar een bos vol open plekken die echte hotspots zijn voor flora en fauna. 

Foto:

Jos Rademakers van ARK Natuurontwikkeling en Aletta Janssen van Trees for All gaven maandag 23 november het startsein voor de aanplant in Savendonk door de onthulling van een informatiepaneel en het planten van de eerste bomen en struiken.

ARK Groene Woud Startmoment Samenwerking

Herstel van de leembossen

“Het herstellen en versterken van de leembossen draagt bij aan een aantal grote maatschappelijke opgaven waar Van Gogh NP zich voor gesteld ziet”, vertelt ARK-projectleider Ger van den Oetelaar. “Met name in klimaat en biodiversiteit sluiten we naadloos aan op de Van Gogh-ambities. In De Geelders en het Dommeldal willen we de natuur versterken en de gebieden klimaatadaptief en dus toekomstbestendig maken. Zo zijn we in De Geelders begonnen met het realiseren van een ecologische verbinding met het Dommeldal en staan er maatregelen op de planning tegen verdroging van het gebied. Verder zijn onze inspanningen gericht op het beschermen van flora- en faunasoorten. In De Geelders is de grote schakering aan planten, dieren en insecten al één van de rijkste van Nederland. Dat willen we tot in lengte van jaren graag zo houden.”

Ontwikkeling via aankoop en kavelruil

Om meer natuur aan het al fraaie bos toe te voegen en het leembos zelf verder te versterken, kocht ARK in 2019 op Savendonk vijftig hectare grond aan van particulieren. Deze zal ARK opnieuw gaan inrichten voor bos- en natuurontwikkeling. Ook in andere delen van De Geelders verwierf ze agrarische gronden, zoals op Kasteren(Liempde). Daar gaat het om een perceel nabij de Dommel, zodat het bos straks tot aan de oevers reikt. Noordelijker, op de Gasthuiskamp (Boxtel-Gemonde), kocht ze enkele hectares aan voor de aanplant van nieuw leembos dat leidt tot uitbreiding van de oude boskern. Nabij Schijndel zette ze een kavelruil op voor verwerving van het elf hectare tellende agrarisch perceel Hooge Beek. Hierbij ruilde de eigenaar van dat perceel zijn grond voor kwalitatief betere grond die ARK speciaal voor dit doel geschikt had gemaakt. Daar kan de agrariër zijn activiteiten onder betere omstandigheden voortzetten. Met deze kavelruilmethode gaan zowel natuur als landbouw erop vooruit. 

 

Brabants Goud

De activiteiten in De Geelders zijn onderdeel van het project Brabants Goud in Het Groene Woud. Daarmee werkt ARK in vier gebieden van Het Groene Woud aan de realisatie van Natuurnetwerk Brabant, een doorlopende natuurverbinding van natuurgebieden. Omdat sommige percelen in die gebieden nog in (agrarisch) gebruik zijn, spant ARK zich in om deze te verwerven via aankoop of kavelruil. De volgende stap is om deze om te zetten in natuur. 

 

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van alle vorderingen? Abonneer je dan op ‘Nieuwsbrief De Geelders’ en stuur een e-mail naar info@ark.eu onder vermelding van ‘Aanmelden nieuwsbrief De Geelders’. De meest recente uitgave van de nieuwsbrief vind je hier.