DIV19020 logo diap.png

Partners aan het woord

In gesprek met Yvo Kortmann, onafhankelijk voorzitter Van Gogh NP

 

Yvo Kortmann is onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep Van Gogh NP. In deze stuurgroep zijn vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, vertegenwoordigd. Het Masterplan is mogelijk gemaakt door 40 partners. Hoe kijkt Yvo naar de belangrijke stap die vandaag is genomen?

Uitdagende ontwikkelingen in een bizarre tijd

Met gepaste trots ‘presenteer’ ik als voorzitter van de Stuurgroep Van Gogh Nationaal Park het Masterplan Van Gogh NP. Het is een krachtig en heel bijzonder plan geworden, dat perspectief en richting geeft voor een uitdagende ontwikkeling van dit prachtige gebied. Bijzonderheid is zeker ook het feit dat in het gebied het landschap zich doortrekt tot letterlijk in de grote steden en dorpen.

Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant heeft dit plan op 30 maart, de verjaardag van Vincent Van Gogh, namens de Stuurgroep naar de Minister Van LNV gestuurd met het verzoek om ons de status Nationaal Park toe te kennen. Een Nationaal Park nieuwe stijl, met een gezamenlijke koers in een plan dat mogelijk is gemaakt door ruim veertig partners.  

In deze bizarre tijd van de Corona-crisis gaat de prioriteit natuurlijk naar hele andere dingen uit, zoals de zorg voor de gezondheid, de veiligheid van onze burgers en het overleven van de economische klappen. Maar juist nu ook blijkt het belang van een gezonde mooie leefomgeving om te wonen, recreëren en te werken in combinatie met perspectief voor boeren en andere ondernemers die in dit landschap hun boterham verdienen. Daarom werken we achter de schermen waar mogelijk door aan de ontwikkeling van het Van Gogh NP.

 

 

Waardering

Ik wil graag mijn grote waardering uitspreken voor al diegenen die deze aanvraag mogelijk hebben gemaakt:   

  • Grote dank op de eerste plaats dank aan alle mensen die al sinds jaar en dag werken aan dit gebied, waardoor de kwaliteit van de natuur en het landschap en het animo om hieraan te werken zo groot is dat de stap om Van Gogh NP te worden realistisch is. Vrijwilligers, bewoners, boeren en andere ondernemers, maatschappelijke initiatieven, de lokale netwerken zoals Het Groene Woud en het samenwerkingsverband  rond de Loonse en Drunense Duinen, met de overheden en maatschappelijke organisaties die daarbij betrokken zijn. Vanuit de dorpen en ook vanuit de steden, die onderdeel zijn van dit park nieuwe stijl. Dat is uniek in Nederland. 

  • Dank ook aan de ruim veertig partners die het mogelijk hebben gemaakt om dit plan te maken. Een breed palet vanuit overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Goed dat ook de vijf grote steden zijn aangehaakt, en ook Breda, Zundert en Etten-Leur zich hebben aangesloten bij dit initiatief, wat natuurlijk gezien de naamgever Van Gogh ook echt niet anders kan. En mooi om te zien hoe steeds meer partners zich willen aansluiten.

  • Veel dank ook aan alle bestuurders, medewerkers, professionals, en vrijwilligers voor het vele werk, de creativiteit, de vasthoudendheid en energie die in de totstandkoming van dir eigenlijk unieke plan is gelegd.

 

#WijzijnVanGoghNP

 

Uit bovenstaande wordt duidelijk hoe trots wij zijn op ONS Van Gogh NP. Het is een beweging (geworden) die als een ‘vliegwiel’ van netwerken en contacten steeds beter op gang komt. En juist die contacten staan door de Coronacrisis onder druk. Ik heb de overtuiging dat ons ‘vliegwiel’ zo sterk is dat deze beweging zich in de nabije toekomst zal uitbreiden en dat allemaal ten goede van ons Van Gogh-Landschap in Brabant.