DIV21003 website headers brabants bodem

Organisatie Brabants Bodem

De partners in Brabants Bodem hebben samen voor 2020-2024 een ambitieus programma ontwikkeld. Samen sturen zij via een stuurgroep de uitvoering van dit programma aan.

MB-20210056-2.jpg
 

Uitvoeringsteam

Om dit programma uit te voeren hebben een aantal partners naast middelen ook mensen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Het uitvoeringsteam staat onder leiding van een onafhankelijke projectmanager. De volgende mensen werken binnen het uitvoeringsteam om de doelstellingen van Brabants Bodem te realiseren:

MB-20210043.jpg

Jacomien den Boer

 • Assistent-projectmanager Brabants Bodem

 

Uitvoerder in:

 • Deelproject verduurzaming teelten/samenwerking intensieve sectoren

 • Deelproject Agroforestry

 • Deelproject Gemeenten in Van Gogh NP

 • Deelproject Gebiedsanalyse

ZLTO – Projectleider Vitaal Platteland

 

MB-20210053.jpg

Martin Bouwman

Uitvoerder in:

 • Deelproject Gebiedsanalyse

 • Deelproject Markt, Retail en Consument

 • Deelproject Ecosysteemdiensten 

 • Deelproject verduurzaming teelten/samenwerking intensieve sectoren

Tevens betrokken bij Versailles van het Noorden

Waterschap De Dommel – Adviseur watersystemen

MB-20210029.jpg

Carlo Braat

Deelnemer in:

 • Deelproject Biodiversiteitsmonitor Brabant

 • Deelproject verduurzaming teelten/samenwerking intensieve sectoren

 • Deelproject Ecosysteemdiensten

 • Deelproject Panorama 2050

 • Deelproject Gebiedsanalyse

Brabants Landschap - Coördinator Landschapsbeheer Regio West

MB-20210024.jpg

Jan Buys

Projectmanager Brabants Bodem

Uitvoerder in:

 • Deelproject Markt, retail en consument

 • Deelproject Panorama 2050

 • Deelproject Gemeenten in VGNP

 • Deelproject verduurzaming teelten/samenwerking intensieve sectoren

MB-20210015.jpg

Hidde Hoetink

Uitvoerder in:

 • Deelproject Panorama 2050 

 • Deelproject Gebiedsanalyse

 • Deelproject verduurzaming teelten/samenwerking intensieve sectoren

Tevens betrokken bij Versailles van het Noorden

ZLTO - Regionaal Belangenbehartiger Midden-Brabant

MB-20210031-bewerkt.jpg

Merijn van den Hout

Uitvoerder in:

 • Deelproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkvee-houderij

 • Deelproject Agroforestry

 • Deelproject Zon op boerendak

 • Deelproject Monitoring biodiversiteit

 • Deelproject Boeren adviseren Boeren

Brabantse Milieufederatie - Transitie duurzame landbouw

MB-20210018.jpg

Marcel Ploegmakers

Communicatiestrateeg 

Schermafbeelding 2021-09-10 om 10.42.53.png

Anne Reijbroek

 

 • Verbinder gebieden IBP-Vitaal Platteland

Ministerie LNV – Beleidsmedewerker Duurzame gebiedsontwikkeling 

MB-20210038-bewerkt.jpg

Andrea van Schaik-Almasi

Uitvoerder in:

 • Deelproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkvee-houderij

 • Deelproject Duurzame gronduitgifte

 • Deelproject Ecosysteemdiensten

Provincie Noord-Brabant - Beleidsmedewerker natuurinclusieve landbouw

Stuurgroep

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor Brabants Bodem. Zij stuurt daarbij op hoofdlijnen door werkplan en begroting vast te stellen en de resultaten te beoordelen.

 

 • Joris Hogenboom (Directeur Brabants Landschap)

 • Hendrik Hoeksema (ZLTO)

 • Femke Dingemans (directeur BMF)

 • Sander Band (Ministerie van LNV)

 • Elies Lemkes-Straver (Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant)

 • Vincent Lokin (Waterschap de Dommel)

 • Rik Grashoff (Wethouder Gemeente Tilburg)

 • Ger de Weert (Wethouder gemeente Etten-Leur)

 • Jorrit Dekkers (Directeur Food & Agri Rabobank Midden Brabant)

 • Rob van Dongen (directeur Brabant Water)

 • Yvo Kortmann (onafhankelijk voorzitter)

 • Geert-Jan van Schijndel (onafhankelijk penningmeester)

 

 • Frans van Beerendonk (Voorzitter Agrarisch Collectief Midden Brabant), Jack Verhulst (Netwerk Goed Boeren), Anneke Boezeman (directeur regie Van Gogh NP) zijn adviserend lid.

 

 • De projectmanager (Jan Buys) is secretaris.

 

 

Dagelijks beraad

Het dagelijks beraad is vanuit de stuurgroep het ‘dagelijks bestuur’, handelt namens de stuurgroep.

 

 • Joris Hogendoorn (Directeur Brabants Landschap)

 • Kees van Heesbeen (ZLTO)

 • Femke Dingemans (BMF)

 • Harrie Vissers (Provincie Noord-Brabant)

 • Vincent Lokin (Waterschap de Dommel)

 • Yvo Kortmann (onafhankelijk voorzitter)

 • Geert-Jan van Schijndel (onafhankelijk penningmeester).

 

 • De projectmanager (Jan Buys) is secretaris.

 
 
 

Partners Brabants Bodem

 •     Brabants Landschap

 •     ZLTO

 •     Brabantse Milieu Federatie

 •     Provincie Noord-Brabant

 •     Waterschap De Dommel

 •     Ministerie van LNV

 •     Rabobank

 •     Brabant Water

 •     Collectief Midden-Brabant

 •     Gemeenten

 •     Van Gogh Nationaal Park i.o.