Van Gogh NP schittert op de InnovatieExpo 2023

Op 2 november 2023 schitterde Van Gogh Nationaal Park op het hoofdpodium van de InnovatieExpo in Rotterdam. Deze tweejaarlijkse landelijke bijeenkomst voor overheden, bedrijven en organisaties bracht innovatieve initiatieven samen om de verbinding tussen kennis, beleid, markt en maatschappij te versterken en innovaties te versnellen. Anneke Boezeman presenteerde de ambities van Van Gogh NP en benadrukte de integrale aanpak van projecten, met aandacht voor het Brabants Bodem-programma en initiatieven voor duurzaam toerisme en bedrijfsbetrokkenheid. Daarnaast presenteerden Martin Houben en Hendrik Hoeksema het 'Versailles van het Noorden', een visionair plan voor het kwekerijlandschap van de toekomst, waarbij boomkwekers in het Van Gogh NP de hand uitreiken naar gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties voor gezamenlijke gebiedsontwikkeling.

"Deze samenwerking van meer dan 70 partners is essentieel om verbindingen tussen economie, samenleving en diverse uitdagingen, waaronder natuurbehoud, in de praktijk tot stand te brengen."

Verbinding in de Praktijk

Hoewel de zaal tijdens dit onderdeel door een naderende storm en slecht weer wat leger was dan verwacht, ontving Van Gogh NP lof en positieve reacties. De indrukwekkende samenwerking tussen meer dan 70 partners werd gewaardeerd als essentieel voor het tot stand brengen van verbindingen tussen economie, samenleving en diverse uitdagingen, waaronder natuurbehoud, in de praktijk.