Common Ground

Een vernieuwend casco voor het Brabantse kwekerijenlandschap

Landpark Assisië brengt kunst, ontwerp en landschappelijk groen bij elkaar onder de noemer van het interessante project Common Ground.

Verbindingen leggen

Hoe geven we op kleine schaal antwoord op de grote klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken van deze tijd? Door verbindingen te maken tussen gebiedsontwikkeling, kunst en ontwerp, als je het de initiatiefnemers van Common Ground vraagt. Zorgorganisatie Prisma, de agrarisch ondernemers van Greenport Midden-Brabant en kunststichting Studio Assisië geven in samenwerking zes kunstenaars en ontwerpers opdracht om toekomstscenario’s te ontwikkelen voor Landpark Assisië, gelegen in het hart van Van Gogh Nationaal Park. Op 27 november vond de kick-off plaats van dit traject.

Landpark Assisië

Landpark Assisië is in 1904 gesticht als zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Huidige eigenaar en zorgaanbieder Prisma wil het terrein verder openbreken en nieuwe functies en voorzieningen toevoegen. Vanwege de ligging tussen natuurgebieden en in agrarisch gebied is daarbij gekozen voor een focus op duurzaamheid, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie. Samenwerking is gezocht met o.a. waterschap, gebiedsbeheerders en omliggende ondernemers. 

Kunst

De kunstprojecten die ontwikkeld gaan worden zijn bedoeld om dit proces te versnellen en verrassende verbindingen op het spoor te komen. Toegewerkt wordt naar permanente, grootschalige ingrepen. Prototypes worden gepresenteerd tijdens de Landschapstriënnale 2020. De resulterende projecten geven Landpark Assisië een onderscheidende identiteit en helpen aan een breed publiek zichtbaar en ervaarbaar te maken hoe het landschap van de toekomst zich ontwikkelt. 

Common Ground is een samenwerking met de volgende makers: Matthijs Bosman, Jeroen Doorenweerd, Maartje Dros & Eric Klarenbeek, Lobke Meekes, Observatorium en Neeltje ten Westenend.

Lees hier artikel uit Brabants Dagblad