Frank van den Eijnden, directeur Van Gogh Sites Foundations / Van Gogh Brabant

Interview met Frank van den Eijnden, directeur Van Gogh Sites Foundations / Van Gogh Brabant. Het idee om natuur, boerenlandschap en cultuur aan elkaar te verbinden was voor Van Gogh Brabant eigenlijk al vanzelfsprekend. Dat is namelijk precies waar het bij Vincent van Gogh om draait. 

Waarin ziet Van Gogh Brabant de meerwaarde van Van Gogh NP?

Van Gogh Brabant is al direct vanaf het begin actief betrokken bij de oprichting van Van Gogh NP. Wat sprak u in dit plan aan?

Het feit dat onze Vincent van Gogh als inspiratiebron wordt gebruikt is, vanzelfsprekend, de grootste trigger geweest om ons achter dit initiatief te scharen. Ook al richt onze organisatie zich in eerste instantie op de instandhouding van het Van Gogh erfgoed, onze doelstellig is veel breder. We willen met Van Gogh namelijk een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en economische versterking van Brabant. Het Van Gogh NP is hier het juiste middel voor.

Het is weer een nieuwe ontwikkeling die de naam Van Gogh draagt. Hoe past Van Gogh NP in jullie plannen?

Van Gogh is van ons allemaal. De hele wereld kent Van Gogh en voelt zich verbonden met zijn werk en leven. Echter, we hebben in Brabant het recht om hem iets meer van ons te laten zijn. Het feit dat we met het Van Gogh NP een regionaal ontwikkelingsplan kunnen nastreven verhoogt ook de kans dat straks de hele wereld weet dat Van Gogh een Brabander is.

 

  • “Weet gij waar ik wel eens naar verlangen kan, naar een uitstapje naar Brabant” 
Vincent aan Theo, juni 1883

Een van de aandachtspunten in het masterplan is het versterken van het landschap in relatie tot het erfgoed van Brabant. Wat zijn aandachtpunten volgens u? Wat zijn do’s and don’ts?

Er ligt een enorme opgave om alle ontwikkelingen in de regio zo te sturen dat deze de kwaliteit van onze leefomgeving gaan versterken. Het feit dat we de Van Gogh Monumenten als referentie nemen in de verbetering van de landschappelijke kwaliteit is voor ons van enorme meerwaarde. Zonder dit erfgoed kunnen we niet met goed fatsoen het leven en werk van Van Gogh als uitgangspunt nemen voor een toekomstgerichte gebiedsontwikkeling die zijn naam draagt. Wij zijn schatplichtig om naast de schilderijen en de brieven ook de locaties en de landschappen die hem inspireerde te koesteren. Zo kunnen we het verhaal doorgeven aan generaties na ons en dragen we bij aan de herwaardering van het landschap.

Kunt u een of enkele huidige projecten van Van Gogh NP noemen die we zouden kunnen noemen als een goed voorbeeld voor Van Gogh NP? Het gaat daarbij om projecten die waarde en kwaliteit toevoegen aan het landschap. Projecten waar samen wordt gebouwd aan het landschap van de 21ste eeuw.

Het beste project hebben we eigenlijk al gerealiseerd. Het feit dat we met ruim 40 partners een collectieve beweging hebben kunnen realiseren is waanzinnig. En vooral het gemak waarop partijen met tegengestelde belangen als vanzelfsprekend het gezamenlijke belang kunnen onderschrijven is een niet te evenaren prestatie. Het mooie is ook dat wij met onze Van Gogh Monumenten, de culturele programmering, het 480 km lange netwerk aan Van Gogh fietsroutes en de kleinschalige samenwerking met food-initiatieven en toeristische sector zo in kunnen stappen in de grote beweging die nu startklaar is.

Wat moet het Van Gogh NP vooral wel en vooral niet worden?

Het Van Gogh NP moet niet een vergadercircus worden waarin we blijven hangen in het vinden van balans tussen alle belanghebbende partijen. Het op te richten parkenbureau zal juist zeer sterk communicatief moeten opereren en de juiste voorbeelden moeten uitdragen. Daarnaast is er een belangrijke taak weggelegd in het uitdragen van de naam en betekenis daarvan. Draagvlak, betrokkenheid en enthousiasme creëren bij bewoners, bezoekers, bedrijven en boeren. Dat is nu de grootste uitdaging.

Wanneer is Van Gogh NP voor jullie geslaagd?

We zitten op dit moment midden in de Corona-crisis. Er vinden volop bespiegelingen plaats hoe we straks het normale leven en de reguliere economie weer op moeten pakken: Gaan we verder op de oude weg of is dit het moment om een nieuwe koers te bepalen? Het Van Gogh NP is zo’n nieuwe richting waarin balans gevonden kan worden. Onze boodschap die naadloos past bij Van Gogh’s legacy zou kunnen zijn: zorg voor elkaar, ben sociaal, verlaat gebaande wegen en koester je omgeving.

Het Van Gogh NP is in mijn ogen geslaagd wanneer we met dit initiatief kunnen anticiperen op de gewenste nieuwe positionering van Nederland. Weg met het adagio van de Hollandse handelsgeest dat het oude consumentisme als heilig heeft verklaard. Welkom het in het nieuwe Nederland waar we samen werken aan oplossingen, de mouwen opstropen en met innovatie en een open minded cultuur het landschap en de maatschappij van morgen ontwerpen.