Rabobank

In gesprek met Lilian Damen, directievoorzitter Rabobank Tilburg en omgeving en Remco Kuipéri, Directievoorzitter Rabobank Hart van Brabant.

Wat is volgens Rabobank de meerwaarde van Van Gogh NP?

Een bank die betrokken is bij de oprichting van een Nationaal Park. Is dat niet gek?

Nee juist niet zou ik zeggen! Rabobank is als coöperatieve bank geworteld in de samenleving. In een wereld waarin digitalisering steeds verder oprukt, zien wij het als uitdaging om ook in de toekomst relevant voor onze klanten te blijven. Dat doen we onder meer door onderdeel te zijn van belangrijke regionale ontwikkelingen. Hier in Brabant doen we de dingen op ónze manier, samen met elkaar. Dat zit in onze genen en daar voelen wij ons als Brabantse Rabobanken prima bij thuis. Van Gogh NP zien wij bij uitstek als een samenwerkingsplatform waarbij de deelnemende partijen sámen proberen om oplossingen te vinden voor de uitdagingen die ons te wachten staan.

Jullie zijn al direct vanaf het begin actief betrokken bij de oprichting van Van Gogh NP. Wat sprak jullie in dit plan aan?

Al heel snel hebben we besloten om onze schouders hieronder te zetten. De uitdagingen waar we ons in dit gebied voor gesteld zien zijn bij uitstek ook thema’s waar we ons, vanuit onze roots nauw mee verwant voelen. Koppel dat aan de wil om het écht samen te gaan doen en je voelt dat er iets heel moois aan het ontstaan is. Bovendien vinden wij het ook echt een coöperatieve manier van aanpakken; partijen verbinden, kennis en middelen beschikbaar stellen om zo de maximale kracht uit personen en partijen te halen. Zo bereik je een maximale zelfredzaamheid.

  • “Weet gij waar ik wel eens naar verlangen kan, naar een uitstapje naar Brabant” 
Vincent aan Theo, juni 1883

Op welke manier wil draagt Rabobank nog meer bij aan het versterken van het landschap en het bouwen aan het landschap van de toekomst? Hoe past Van Gogh NP in jullie strategie?

Wij zien een landschap voor ons waar het voor de bewoners goed wonen is. Gezondheid, vitaliteit en natuur hangen nauw samen. Maar het is er ook een goede vestigingsplaats voor ondernemers, of dat nou agrariërs zijn of multinationals. Omdat de ruimte relatief schaars is en de impact die we met z’n allen op het milieu hebben stevig is, zien we dat de enige manier om op al die uitdagingen een antwoord te vinden is door met elkaar de dialoog aan te gaan. Om elkaar écht te ontmoeten, om blijvend te redeneren vanuit inclusiviteit. Wij hebben al de rol als verbinder, bijvoorbeeld met het bedrijfsleven, kunnen oppakken en zullen dat zeker blijven doen ook. Daarnaast merken we nu al een verhoogde belangstelling vanuit onze achterban, bijvoorbeeld vanuit onze ledenraden. Veel van onze leden zijn ook actief als bijvoorbeeld vrijwilliger. Door hun enthousiasme voelen wij ons ook gesteund om hiermee verder te gaan en bijvoorbeeld ook daar partijen nader tot elkaar te brengen. Tot slot, ook op gemeentelijk niveau, of dat nou in de steden is of juist in een meer landelijke omgeving, zien we intensivering van onze relaties langs de gemeenschappelijke as die Van Gogh NP heet. Zo maken we samen de wereld, ónze lokale leefwereld, een stukje beter. En dat past prima in de strategie die we als Rabobank hebben; ‘Growing a better world together’.

Een belangrijk onderdeel binnen Van Gogh NP is Brabants Bodem. Wat kan dit project betekenen voor jullie agrarische klanten? En wat is jullie rol en willen bijdrage aan dit project?

Agrariërs kleuren al generaties lang het Brabantse platteland. Wij werken mee in het project Brabants Bodem omdat wij geloven dat het bij kan dragen aan het versterken van het verdienmodel van onze agrarische klanten. Er zijn in deze regio diverse agrarische ondernemers die aan de slag willen met bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw, met duurzame energie of het op zich nemen van andere maatschappelijke taken als bijvoorbeeld waterberging. Zij lopen echter heel vaak vast op het feit dat hier onvoldoende inkomsten tegenover staan, waardoor ze deze weg niet vol kunnen houden. In Brabants Bodem komen alle belanghebbenden bij elkaar die een belang hebben bij de duurzame ontwikkeling van het platteland. Vanuit die bereidheid moet het ook mogelijk zijn om wel te komen tot een duurzaam inkomen voor de agrarisch ondernemer die hier ook aan wil bijdragen.

Wat moet het Van Gogh NP vooral wel en vooral niet worden?

Wij zien het VGNP vooral als een prachtige manier van samenwerken. Steden en platteland, ondernemers en bewoners ontwikkelen sámen iets waar je geen hek omheen kunt zetten, maar waarin je door het te laden met de waarden van Vincent van Gogh, wél een internationaal aansprekende binnentuin kunt zien. Aantrekkelijk in alle opzichten, altijd dichtbij, trots op zijn historie, vol vertrouwen voor de toekomst. High Tech, High Touch én High Green!

Wanneer is het project voor jullie geslaagd?

Tsja, dat is best lastig eerlijk gezegd. Het begint allereerst natuurlijk met de felbegeerde status van Nationaal Park Nieuwe Stijl die we hopen te ontvangen op de laatste dag van de Landschapstriënnale in september 2020. Maar, eigenlijk is dat pas het begin. Dan hebben we laten zien waar samenwerking ons allemaal kan brengen. Maar we zullen het moeten blijven voeden, aandacht moeten blijven geven, zodat we iets neerzetten dat zó vanzelfsprekend is, dat iedereen zich achteraf afvraagt waarom het niet al veel eerder is gedaan. Als we daar even over doordromen; hoe mooi zou het zijn als we aan de rest van Nederland laten zien dat we de lastige uitdagingen van nu én van de toekomst samen kunnen oplossen en daarmee een norm stellen voor heel Nederland; een soort van Brabants model. We vormen met Brabant nu al de tweede economie van Nederland, nu op naar de eerste!