LandStad de Baronie

Streeknetwerk LandStad De Baronie is trotse samenwerkingspartner van het Van Gogh Nationaal Park. En dat heeft een aantal belangrijke redenen. Vincent van Gogh werd in onze streek (in Zundert) geboren, in deze omgeving bracht hij zijn jeugd door en begon hij zijn artistieke carrière (in Etten-Leur).

Tientallen locaties in De Baronie herinneren aan Van Goghs Brabantse verleden. Plekken die hij bezocht, die hij tekende, die hij beschreef in zijn brieven en die hem later in Frankrijk inspireerden tot het maken van een aantal bekende schilderijen.

De streek telt bovendien 14 Van Gogh Monumenten en de prijswinnende Van Gogh fietsroute doorkruist De Baronie. Daarnaast prijzen we ons gelukkig met een uniek landschap ten zuiden van Breda: het beekdalenlandschap, een van de kerngebieden van het Van Gogh Nationaal Park. Bossen zoals het Mastbos, het Liesbos en het Ulvenhoutse Bos behoren tot de oudste van Nederland. Samen kunnen we dit toplandschap en onze topnatuur versterken en verbinden met het erfgoed en het gedachtengoed van Vincent van Gogh.

Wat ons als netwerkorganisatie met het Van Gogh Nationaal Park verbindt, is verder de aandacht en liefde voor de natuur, het landschap en de mens. Daarnaast vinden wij het belangrijk om samen te werken aan de ontwikkeling van dit gebied, met groen tot in de dorpen en steden. Gezond voor het welzijn van onze inwoners en bezoekers, goed voor de natuur en goed voor de economie.

De ontwikkelingen rond het Van Gogh Nationaal Park hangen ook nauw samen met onze bijdrage aan een Streekagenda. Een brede agenda voor een aantrekkelijk en gezond woon- en leefklimaat voor inwoners en bezoekers. Van Goghs karakter, zijn creativiteit, vernieuwingsdrang, verbeeldingskracht, eigenzinnigheid en lef zullen hierbij voor ons een leidraad en inspiratiebron zijn.

  • “Weet gij waar ik wel eens naar verlangen kan, naar een uitstapje naar Brabant” 
Vincent aan Theo, juni 1883

LandStad De Baronie omvat de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Rucphen en Zundert. Daarnaast zijn het waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten onze vaste partners. LandStad De Baronie ziet het als een belangrijke taak om partijen in het gebied bij elkaar te brengen en bijvoorbeeld onze acht Baroniepoorten en de VVV’s / toeristische informatiepunten een rol in de communicatie te geven. Ook ten aanzien van het Van Gogh Nationaal Park bouwen wij met deze partijen aan een duurzame samenwerking.

“’t Jammere zit hem gedeeltelijk daarin dat als verschillende personen zamen een zelfde zaak liefhebben en er aan werken, door eendragt magt ontstaat en zij vereenigd meer kunnen dan hun verschillende energies, elk in afzonderlijke rigting strevende, vermogen. Men versterkt elkaar als men zamen werkt en er vormt zich een geheel zonder dat de zamenwerking de persoonlijkheid hoeft uit te wisschen.”

(Vincent van Gogh in een brief aan zijn broer Theo, 1883)