Johan de Beer, wethouder gemeente Zundert

In gesprek met Johan de Beer, wethouder gemeente Zundert. Johan zit namens de landelijke gemeenten in de stuurgroep van Van Gogh NP, waarbij Zundert ook de andere gemeenten in het westelijk deel van Van Gogh NP vertegenwoordigt. Wat is volgens hem de meerwaarde van Van Gogh NP?

Wat is volgens Johan de Beer de meerwaarde van Van Gogh NP?

U bent namens gemeenten (stad of plattelandsgemeente) partner in de ontwikkeling van het Van Gogh NP. Wat is volgens u de belangrijkste meerwaarde van deze ontwikkeling voor Brabant in het algemeen en specifiek voor de gemeenten en haar bewoners?

In ons gebied liggen de roots van Van Gogh. Hier is zijn kijk naar het landschap gevormd, dit is één van de kernwaarde van Van Gogh NP. De meerwaarde in de ontwikkeling van Van Gogh NP ligt in de samenwerking om maatschappelijk uitdagingen meer in samenhang aan te gaan. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk landschap om te werken, leven en bezoeken. Voor onze driehoek is van belang om samen met de netwerkpartners een prachtig (agrarisch) landschap te creëren waarbij de economiepijlers in de breedste zin versterkt worden. Platteland en stad op een natuurlijk wijze met elkaar verbinden.​

In een gemeentelijk beleid zal al aandacht en ruimte zijn voor het omringende landschap. Hoe past Van Gogh NP in jullie plannen?

In het gebied Zundert, Breda en Etten-Leur vinden gemeente-overstijgende projecten plaats. De ervaring om als gemeenten samen te werken is er al. Door Van Gogh NP wordt dit breder getrokken: naar andere netwerkpartners. Tevens zijn er gemeenten in het Van Gogh NP waar we geografisch gezien minder of geen samenwerking mee hebben. We kunnen elkaar nu vinden in het creëren van een aantrekkelijk landschap en het oplossen van maatschappelijk uitdagingen. Van elkaar leren en best practices benutten komt ook ten goede aan het gemeentelijk beleid. Als gemeente Zundert zetten wij vooral in op een brede economische en maatschappelijke agenda binnen van Gogh NP. Denk daarbij aan onderwerpen als een vitaal buitengebied en de energietransitie.

Een van de aandachtspunten in het masterplan is het versterken van de verbinding van het omringende landschap met de bebouwde kern van stad en dorp. Welke kansen ziet u daarbij? Wat zijn do’s and don’ts?

In het gebied Zundert, Breda en Etten-Leur hebben we te maken met een combinatie van stedelijke bebouwing en platteland. Van nature kunnen deze niet zonder elkaar omdat de Zundertse beekdalstructuur de stad Breda voorziet van water, maar de stad ook beschermd tegen overstroming. Als goede buur zorg je voor elkaar. De kansen liggen in het benutten van en respect hebben voor elkaars kwaliteiten. Sommige levensvoorzieningen passen beter bij een stad, anderen ,zoals voedselvoorziening, bij het platteland.

  • “Weet gij waar ik wel eens naar verlangen kan, naar een uitstapje naar Brabant” 
Vincent aan Theo, juni 1883

Je maakt geen onderscheid meer tussen verstedelijking en platteland. Laat open landschap met de beekdalen een onderdeel blijven van onze Brabants landschap. Ontwikkelingen voor versterking van het landschap zijn al volop gaande in het gebied. Kunt u een of enkele huidige projecten uit uw gemeente noemen die we zouden kunnen noemen als een goed voorbeeld voor Van Gogh NP? Het gaat daarbij om projecten die waarde en kwaliteit toevoegen aan het landschap. Projecten waar samen wordt gebouwd aan het landschap van de 21ste eeuw.

Fietspad Reis langs de Weerijs, Van Nassau tot Van Gogh, aangelegd tussen de stad (Breda) en het platteland (Zundert). Hierbij hebben de gemeenten en andere partijen als gelijkwaardige partners samengewerkt. Dit fietspad wordt door veel doelgroepen benut: scholieren (veilige fietsroute), werkenden en bezoekers (bewegen en beleven). Heerlijk met de stad in je rug naar de geboortegrond van Van Gogh fietsen of omgekeerd. Het stroomgebied van de beekdal de Aa of Weerijs heeft veel te bieden. Het landschap is romantisch en prachtig. Je rijdt er tussen de aardbeienvelden en veelkleurige boomkwekerijen, door bossen en langs het water. Genieten van de biodiversiteit. De dorpen bieden een keur aan horecagelegenheden: leuke terrassen, de lekkerste ijssalons, uitstekende restaurants, logiesmogelijkheden, B&B’s en (mini)campings. Ook is er een Van Gogh-fietspad tussen Zundert en Etten-Leur. Op deze manier zijn de erfgoedlocaties verbonden én is het landschap, dat in de kinderjaren van Van Gogh een grote rol speelde, mooi te beleven.

Breda, de Nassau-stad, is vol van historie met de grote kerk en Kasteel. De stad bruist met winkels, horeca, grote en kleine evenementen, waarvan het Jazz-festival wel het grootste is.

Wat moet het Van Gogh NP vooral wel en vooral niet worden?
Van Gogh NP moet een aantrekkelijk leefgebied worden die op volgende generaties en toekomstige ontwikkelingen is voorbereid. De maatschappelijke en technische ontwikkelingen staan niet stil. Onze studenten van nu zijn al aan de slag met de toekomst en daar moeten we gebruik van maken. Onze bedrijven maken nu al gebruik van innovaties of doen onderzoek naar innovaties. Dit zien we in de gemeente Zundert. Dit betekent dat creativiteit, flexibiliteit en meebewegen heel belangrijk is voor iedere partij in het gebied.

​Wanneer is Van Gogh NP voor jullie geslaagd?
Van Gogh NP is geslaagd als er een volwaardig netwerk ontstaat, waarin alle partijen gezamenlijk en gelijkwaardig naar oplossingen voor dit mooie gebied zoeken. Het gebied wordt een aantrekkelijke en gezonde omgeving om te leven, werken, vestigen en bezoeken. Een voorbeeld voor andere gebieden. Innovatie benutten en hierdoor een voorsprong behouden.

En, niet op de laatste plaats, wanneer de (Van Gogh)erfgoedlocaties Zundert, Etten-Leur en Nuenen de bezoekers van dit cultuurerfgoed geweldige belevenissen meegeven over de gedachtegoed van Van Gogh. Kortom, een gebied dat onze inwoners en bedrijven willen uitdragen omdat ze er trots op zijn.