Piet Machielsen, wethouder gemeente Oirschot

In gesprek met Piet Machielsen wethouder gemeente Oirschot. Piet zit namens de landelijke gemeenten in de stuurgroep Van Gogh NP. Wat is volgens hem de meerwaarde van Van Gogh NP?

Wat is volgens Piet Machielsen de meerwaarde van Van Gogh NP?

U bent namens gemeenten (stad of plattelandsgemeente) partner in de ontwikkeling van het Van Gogh NP. Wat is volgens u de belangrijkste meerwaarde van deze ontwikkeling voor Brabant in het algemeen en specifiek voor de gemeenten en haar bewoners?

De belangrijkste meerwaarde voor Brabant is dat de versterking van natuur en landschap wordt gekoppeld aan andere thema’s die voor Brabanders en bezoekers/werkers van buiten belangrijk zijn: economische vitaliteit, identiteit, leefbaarheid en authenticiteit. Dat geeft energie en een fundament voor een veranderingsvolle toekomst. Dit vertaalt zich ook door naar individuele gemeenten en hun inwoners.

In een gemeentelijk beleid zal al aandacht en ruimte zijn voor het omringende landschap. Hoe past Van Gogh NP in jullie plannen?

 

Van Gogh NP onderstreept nog eens de noodzaak om binnen gemeentelijk beleid op een integrale en kwalitatieve manier naar ons mooie Brabant te kijken.Én in de uitvoering van ruimtelijke projecten daar ook naar te handelen en over de eigen gemeentegrenzen heen te kijken.

Een van de aandachtspunten in het masterplan is het versterken van de verbinding van het omringende landschap met de bebouwde kern van stad en dorp. Welke kansen ziet u daarbij? Wat zijn do’s and don’ts?

Juist doordat de verschillende relatief klein regio’s in Brabant zich krullen om hun centrumsteden is er nu een gouden kans om stad en omliggende gemeenten via het landschap aan elkaar te verbinden. Je zou kunnen spreken van de groene stad waar stedeling en dorpeling gezamenlijk gebruik maken van het landschap. Als steden en dorpen als gelijkwaardige partners hierin stappen zetten, wordt Van Gogh NP een succes!

Ontwikkelingen voor versterking van het landschap zijn al volop gaande in het gebied. Kunt u een of enkele huidige projecten uit uw gemeente noemen die we zouden kunnen noemen als een goed voorbeeld voor Van Gogh NP? Het gaat daarbij om projecten die waarde en kwaliteit toevoegen aan het landschap. Projecten waar samen wordt gebouwd aan het landschap van de 21ste eeuw.

Een mooi voorbeeld van Van Gogh NP avant la lettre is de Groene Corridor tussen hartje Oirschot en hartje Eindhoven. Hier wordt door beide gemeenten en Brabants Landschap over een lengte van 12,5 kilometer hard gewerkt aan een kwalitatieve stad-landverbinding die natuur, recreatie, erfgoed, economie en gezondheid bij elkaar brengt.

  • “Weet gij waar ik wel eens naar verlangen kan, naar een uitstapje naar Brabant” 
Vincent aan Theo, juni 1883

Wat moet het Van Gogh NP vooral wel en vooral niet worden?

Van Gogh NP dient energie en optimisme te brengen in het Brabantse netwerk. En beweging die partners, mensen, Brabanders met trots voor hun omgeving bij elkaar brengt. Van Gogh NP mag geen openluchtmuseum of belemmering voor ontwikkeling worden.

Wanneer is Van Gogh NP voor jullie geslaagd?

Van Gogh NP is geslaagd als het lukt om onze landschappelijke kwaliteit te versterken én die te koppelen aan een doorontwikkeling van onze provincie waarbij Brabant herkenbaar blijft. Geslaagd is Van Gogh NP ook als het lukt om de wisselwerking tussen steden en dorpen te versterken.