In gesprek met gemeente Meijerijstad

In gesprek met Coby van der Pas, wethouder gemeente Meierijstad. Coby zit namens de landelijke gemeenten in de stuurgroep Van Gogh NP. 

Wat is volgens Coby van der Pas de meerwaarde van Van Gogh NP?

U bent namens gemeenten (stad of plattelandsgemeente) partner in de ontwikkeling van het Van Gogh NP. Wat is volgens u de belangrijkste meerwaarde van deze ontwikkeling voor Brabant in het algemeen en specifiek voor de gemeenten en haar bewoners?

De samenwerking binnen het Van Gogh NP zorgt voor de versterking van natuur en landschap én geeft een geweldige toeristische en economische impuls aan het Brabantse landschap. Het gezamenlijk nog mooier en beter maken van dit landschap zorgt ook voor Meierijstad voor een vitaal buitengebied, de versterking van het vestigingsklimaat en een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers.

In een gemeentelijk beleid zal al aandacht en ruimte zijn voor het omringende landschap. Hoe past Van Gogh NP in jullie plannen?

In Meierijstad zijn we hard bezig om de juiste balans te vinden en te houden tussen natuur en landschap, de agrarische bedrijvigheid, recreatie en toerisme en de leefbaarheid voor de inwoners. De samenwerking binnen het Van Gogh NP helpt ons om dit breder te trekken en samen te werken aan een kwalitatief hoogwaardige gebiedsontwikkeling voor Brabant.

Een van de aandachtspunten in het masterplan is het versterken van de verbinding van het omringende landschap met de bebouwde kern van stad en dorp. Welke kansen ziet u daarbij? Wat zijn do’s and don’ts?

De samenwerking binnen het Van Gogh NP biedt de kans om de acties, die we binnen een kleinere regio, al inzetten om stad en land te verbinden, nu nog breder worden uitgerold. Door daarbij zoveel mogelijke partijen uit de steden en dorpen in de regio te betrekken wordt het geheel mede gevormd door hen en wordt het voor en van iedereen.

  • “Weet gij waar ik wel eens naar verlangen kan, naar een uitstapje naar Brabant” 
Vincent aan Theo, juni 1883

Ontwikkelingen voor versterking van het landschap zijn al volop gaande in het gebied. Kunt u een of enkele huidige projecten uit uw gemeente noemen die we zouden kunnen noemen als een goed voorbeeld voor Van Gogh NP?

Een prachtig voorbeeld daarvan is Mozaïek Dommelvallei; een gebiedsontwikkeling in het beekdal van de Dommel tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Inwoners, ondernemers en organisaties werken daarin samen met gemeenten, provincie en het waterschap aan ruimtelijke vraagstukken op het gebied van stad, natuur en productie. Een beweging waar vanuit de samenleving veel energie op zit. En natuurlijk zet de Landschapstriënnale een jaar lang de Brabantse beekdalen in de schijnwerpers en maakt inwoners, ondernemers, onderwijs, bestuurders en toeristen nog meer bewust van het belang en de waarde van het landschap.

​Wat moet het Van Gogh NP vooral wel en vooral niet worden?

Van Gogh NP moet vooral een sterk Brabants netwerk worden, dat de krachten bundelt voor behoud en versterking van natuur, landschap en biodiversiteit. Door met elkaar en niet naast elkaar te werken. En door, met respect voor dat landschap, gezamenlijk te investeren in de urgente opgaven van nu.

​Wanneer is Van Gogh NP voor jullie geslaagd?

Van Gogh NP is geslaagd als we er met ons Brabantse netwerk in slagen om het leefgebied te versterken door een aantrekkelijke mix van natuur, cultuur, platteland en stad neer te zetten. Dan kunnen we ons mooie Brabant nationaal én internationaal onder de aandacht te brengen en extra op de kaart te zetten!