Voorzitter

Anneke Boezeman

 

Secretaris

Willy Thijssen

 

Namens Provincie Noord-Brabant 

Ronald Kramps, gebiedsmanager Van Gogh Nationaal Park

 

Namens de steden in het gebied en Hart van Brabant

Paul van Hoesel, strateeg ruimte gemeente Tilburg

 

Namens landelijke gemeenten noordoostelijk deel van het gebied

Godelieve van Tilborg, beleidsadviseur Gebiedsontwikkeling gemeente Meierijstad

 

Namens landelijke gemeenten zuidoostelijk deel van het gebied /Stedelijk Gebied Eindhoven

Arie Ras, planoloog buitengebied gemeente Nuenen

 

Namens landelijke gemeenten westelijk deel van het gebied

Richard Hereijgers, projectleider gemeente Breda

 

Namens de waterschappen

Willy van Bragt, strategisch omgevingsmanager Waterschap De Dommel

 

Namens natuurorganisaties

Marjolein Jellema, hoofd Landschapsbeheer Brabants Landschap

Toine Cooijmans, beleidsmedewerker Natuurmonumenten

 

Namens landbouworganisaties

Hidde Hoetink, regionaal belangenbehartiger ZLTO

 

Adviseur educatie en participatie

Wim Ruis, medewerker IVN Brabant

 

Adviseur legacy Van Gogh en duurzaam toerisme

Frank van den Eijnden, directeur Van Gogh Sites Foundation

 

Communicatieadviseur Parkbureau

Mariëlle van der Wijngaard