Leden van het bestuur van Van Gogh Nationaal Park: 

  • Jan Post, voorzitter
  • ​Geert-Jan van Schijndel, secretaris-penningmeester

Het beloningsbeleid is als volgt ingericht: 

Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding en vacatiegeld voor het uitvoeren van de bestuurlijke werkzaamheden. De hoogte hiervan is bepaald op het aantal vergaderingen per jaar en de voorbereiding hiervan. Voorzitter en penningmeester ontvangen € 292,- vergoeding per vergadering met een maximum van € 3796,- per jaar.

​RSIN: 8621.06.217