• Jan Post, voorzitter
  • ​Geert-Jan van Schijndel, secretaris-penningmeester