Welkomstwoord start Van Gogh Nationaal Park

door Yvo Kortmann, voorzitter

Dames en Heren,

Namens het bestuur van Van Gogh Sites Foundation en de Regiegroep, het Stichtingsbestuur en de directie van Van Gogh Nationaal Park heet ik u allen van harte welkom bij de viering van de geboortedag van Vincent van Gogh, een bijzonder feest, in een unieke omgeving en onder bizarre omstandigheden. En uiteraard ook namens Jan Baan van Brabants Landschap gastheer op dit unieke Landgoed Out Herlaer.

Bijzonder welkom onze Commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema, fijn dat u op deze voor ons bijzondere dag niet alleen aanwezig wilt zijn maar ook in een toespraak het belang van Van Gogh Nationaal Park voor Brabant wilt onderstrepen. Een hartelijk welkom aan Donné Slangen dir LNV. U vertegenwoordigt vandaag demissionair minister Carola Schouten. U kunt zich voorstellen dat wij met meer dan gemiddelde belangstelling uitkijken naar uw toespraak zodadelijk.

Natuurlijk ook een speciaal welkom aan alle partners van Van Gogh NPio en van Van Gogh Sites. Zonder uw medewerking waren wij nooit op het punt gekomen waar we nu zijn. En welkom aan al die brabanders en geinteresseerden die ‘op afstand’ on-line maar oh zo ‘dichtbij’ ons zeer belangstellend volgen.

"Ik zou zo graag op de dag dat Van Gogh NP io officieel van start gaat uitgebreid willen terugblikken op hoe dit allemaal ontstaan is, hoe enorm er samengewerkt is, waar we nu staan en wat onze idealen en ambities zijn. Maar helaas de beperkende maatregels beperken ook mij !! Ik ga daarom op een speciale manier, onder de titel “Feest” een en ander samenvatten."

“Feest

Geboortedag van Vincent;

Officiële start Van Gogh....... NPio,

On-line, bizar ........ ongekend!

 

Verbeelding, durf, gedreven soms knettergek, 

Vincent van Gogh unieke brabander;

Toonbeeld, drijfveer, gids, inspiratie,

Voorbeeld?..........als geen ander!

Loonse-Drunense Duinen en

Het Groene Woud als start;

..........gebied van wereldklasse??

Tóen allemaal heel apart!

 

Nationaal Park nieuwe stijl??

Waar Dommel en Mark stromen;

Van Stad naar Land , zo weer terug

Laat die uitdaging maar tot óns komen!

 

Natuur, Landbouw, Biodiversiteit,Tourisme,

Rekreatie, High Tech, verkeer, werken-wonen,

Onderwijs, gezondheid, kunst en erfgoed;

Déze brede aanpak zal veel meer lonen!

 

Enorme Beweging,

Meer dan 50 partners stappen in.

Betalende, vrijwillig, in kind;

Dát is nog maar het begin!

 

Grote diversiteit aan partners,

Voor Van Gogh NPio heel voornaam;

In filmpje en logo’s allemaal in beeld gebracht,

Met eigen ‘klank, kleur en naam’!

 

Eén Beweging, een masterplan........óns Kompas,

Vrijwillig, niet vrijblijvend, geen autoriteit;

Alles bij en uit ‘onszelf’ halen

Brede aanvraag nu bij de ‘Majesteit’.

 

Van Gogh Nationaal Park grenzeloos,

Letterlijk, figuurlijk, geen hek omheen;

Ons Kompas is de begrenzing, 

Perpectief voor iedereen!

 

Landschap van de Toekomst,

Tot in dorpen en steden;

Gecombineerd met grote opgaven,

Zó is een NP in het heden!

 

Gedragen door die keur aan partners,

SAMEN; jong, oud, van land en stad,

Uniek van schaalniveau,

Zo doen wij Brabanders dat!

 

Grote proeftuin van onschatbare waarde,

Nationaal Park nieuwe stijl puur sang;

De blik naar de toekomst,

Bij ‘nieuwe stijl’ juist van belang!

 

Landschapstriënnale 1 april van start

Prachtige voorbeelden aangereikt,

‘Innovating de Landscape’

Van Gogh NPio blijvend verrijkt!

 

Dankbaarheid voorop

Werkers, denkers, doeners, allemaal

Vooruit op de ingeslagen weg

Met Van Gogh NP i.o.: een uniek ‘verhaal’,

 

‘Titel’ vooralsnog met ere dragen,

Net als ...Vincent vasthoudend én gedreven ......toch?!

Nationaal Park ‘In Ontwikkeling’

WIJZIJNENBLIJVENSAMENVANGOGH!!”

 

Out Herlaer, 30 maart 2021