Volop inspiratie tijdens terugkomdag Van Gogh NP Academie

Op 30 mei, voorafgaand aan het Atelier van het Van Gogh NP, vond de derde Terugkomdag van alle deelnemers aan de vijf edities van de Van Gogh NP Academie plaats. Om even te landen, kennis te maken en bij te kletsen is buiten gestart aan de oever van de Dommel onder het genot van een zelf meegebrachte lunch.

Daarna werd in De Studio van het Van Abbemuseum in Eindhoven onder leiding van Giel van Giersbergen stilgestaan bij de instrumenten en methodieken die in de Academie worden ingezet en toegepast. Waar heb je baat bij gehad, wat gebruik je nog steeds en waar loop je tegenaan?

Vervolgens heeft Robert Hellings de groep aan de hand van de achtbaan van de 8 D's (Denken, Dromen, Durven, Doen, Delen, Draagvlak, Doorzetten én Doorleven) en drie concrete casussen meegenomen in de wereld van de gebiedsontwikkeling. Zo herkenbaar, leerzaam, inspirerend en ondersteunend voor ons en onze Academie deelnemers!
Roberts 'special guest' Jelleke de Nooy van Tol adviseerde ons om vooral vol te blijven houden en complimenteerde een ieder met zijn/haar rol als ‘voorlever’.

Van Gogh Nationaal Park Gilde

Tot besluit van de inspirerende middag ontvingen alle aanwezigen het boek 'Voorlevers van de nieuwe samenleving' en werd samen met Robert Hellings het 'Van Gogh NP Gilde' geintroduceerd. Een meester-gezel-leerling-concept waarbij deelnemers aan de Academie onbezoldigd kunnen leren van ondernemers als Robert en Robert en anderen van de specifieke en unieke expertises van Academie deelnemers kunnen leren.

Op naar editie 6 van de Academie in 2025!

Kijk voor meer informatie over de Academie, de deelnemers en hun cases op www.vangoghnationaalpark.nl/academie.