In allerlei netwerken en samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan een mooie, gezonde en groene leefomgeving. De ambitie van het Van Gogh NP i.o. is om die initiatieven krachtig te verbinden in het landschap en in de gemeenschap. Dat is ook het doel van de Van Gogh NP Academie die 15 september jl. van start ging. 12 enthousiaste deelnemers, initiatiefnemers van mooie plannen, presenteerden hun droom. En daarbij werd behoorlijk buiten de lijnen gekleurd. 

Samenwerking

Van Gogh NP Academie is een samenwerkingsruimte voor initiatiefnemers om hun plannen of ideeën die bijdragen aan Van Gogh NP van kennis, netwerk, inspiratie en podium te voorzien. En om zo de olievlek van het werken met het Kompas, zoals genoemd in ons masterplan, steeds groter te maken. In werksessies verdeeld over vier dagen gaan de deelnemers samen aan de slag met de ontwikkeling van de plannen. Een begeleidend team van experts staan klaar om waar nodig te ondersteunen. Er wordt gewerkt aan een netwerk van mensen die ook na deze vier dagen elkaar kunnen helpen en ondersteunen bij de verdere realisatie van de plannen.  

Buiten de lijnen kleuren

Na een vlammend openingswoord van Yvo Kortmann, voorzitter Van Gogh NP, startte de dag met korte presentaties van alle plannen. 12 bijzondere dromen passeerden de revue. Van natuurontwikkeling met tijdelijke bewoning tot het optimaal fluïde maken van stad-land verbindingen. Van het omvormen van een groot gebied tot droomgebied 2050 tot de realisatie van een kruidenrijk landschap.

Zelfs de vraag of en hoe het landschap een voice en een vote krijgt, werd op tafel belegd door een van de deelnemers. De presentaties leverden direct veel energie op. En er tekenden zich een gemeenschappelijke uitdaging af: langs gebaande paden komen dergelijke initiatieven maar moeilijk van de grond. Vincent van Gogh kleurde ook graag buiten de lijnen en daarom helpen we met de Van Gogh NP Academie de plannen verder te concretiseren. 

Vervolg

De middag stond in het teken van het verder verdiepen van ieders plannen. Ook werden door de experts diverse instrumenten aangereikt, waar de initiatiefnemers de komende weken mee aan de slag gaan. 24 november a.s. is de slotbijeenkomst en laten de initiatiefnemers zien waar ze op dat moment staan. We kijken nu al uit naar de resultaten en houden je via deze nieuwsbrief op de hoogte. 

Initiatiefnemers versterken samen hun plannen

Yvo Kortmann