Van Gogh Nationaal Park gaat Brabant Behagen

Aanvalsplan voor 1000 km aan heggen, beplanting en wandelpaden in het buitengebied

De gemeenten Oirschot, Rucphen, Best en Tilburg zijn als eerste verkozen om mee te doen aan Brabant Behaagt, een nieuw landschapsproject van Van Gogh Nationaal Park dat wordt uitgevoerd door Brabants Landschap, Natuurmonumenten en ZLTO. Op woensdag 10 april is Brabant Behaagt in Oirschot van start gegaan. Met Brabant Behaagt wordt in Brabant een extra impuls gegeven aan het aanplanten van heggen, houtwallen en knotwilgen, het aanleggen van poelen en het inzaaien van bloemrijke randen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de landelijke ambitie voor 10% groenblauwe dooradering van het buitengebied.

1000 kilometer aan nieuw groen en blauw

Het Van Gogh Nationaal Park vormt het toneel van Brabant Behaagt.Een paar maanden geleden werd aan alle partners binnen deze regio – van Zundert en Etten-Leur tot aan Helmond - gevraagd om plannen in te sturen die het landelijk gebied mooier, biodiverser en toegankelijker maken. Hieruit zijn nu vier gemeenten gekozen. Zij dienden concrete plannen in zodat er op korte termijn met de uitvoering gestart kan worden. In de gebieden worden in aanvulling op een bestaande subsidieregeling nieuwe (financiële) instrumenten ingezet die de partners binnen Van Gogh Nationaal Park hebben ontwikkeld met steun van het Ministerie van LNV.

Carlo Braat, projectleider Brabant Behaagt, is duidelijk: “Voor de boer moet het aantrekkelijk gemaakt worden om landschap een plek te geven op het boerenbedrijf. Landschap moet onderdeel zijn van het verdienvermogen. In september presenteren we de nieuwe instrumenten. Eén daarvan is een nieuwe website waarop bedrijven projecten van Brabant Behaagt financieel kunnen ondersteunen”. Daarmee verbindt Brabant Behaagt straks projecten van partijen met grond in het buitengebied met budget uit fondsen, sponsoring en provinciale subsidieregelingen. Zo kunnen alle Brabanders samen het landelijk gebied mooi, biodivers en toegankelijk maken. Als de inzet van de nieuw ontwikkelde methodiek succesvol werkt voor de vier gemeenten, wordt deze eerst over heel Brabant en later ook landelijk uitgerold.

 

Samen voor een (be)leefbaar landschap

Met het nabootsen van het schilderij 'De Zaaier' van Van Gogh wordt op 10 april het startsein gegeven van Brabant Behaagt. Het symbolische inzaaien van een bloemrijke rand in het buitengebied van Oirschot vormt de eerste meters binnen de beoogde 1000 kilometer. Ook de samenwerking met de verschillende Brabantse partners staat centraal aangezien er niet één, maar wel zeven zaaiers model staan. De wethouders Joep van de Ven (gemeente Oirschot), René Lazeroms (gemeente Rucphen), Rik Dijkhoff (gemeente Best) en Evelien Kostermans (gemeente Tilburg) zaaien die dag samen met gedeputeerde Hagar Roijackers, Martijn van Dam (voorzitter Van Gogh Nationaal Park) en Joris Hogenboom van Brabants Landschap een bloemenmengsel in op een akker van de familie Schepens. Frank van den Eijnden, operationeel directeur Van Gogh Nationaal Park: “Binnen Brabant Behaagt werken we niet alleen samen aan een mooi en biodivers landschap, maar ook aan een toegankelijk landschap. De aanleg van wandelpaden door boerenland is namelijk ook onderdeel van het project. We willen graag dat de Brabanders vanuit hun stad of dorp direct een wandeling kunnen starten in het buitengebied”.

 

Aanvalsplan Landschap als leidraad

Brabant Behaagt is de Brabantse vertaling van het Aanvalsplan Landschap dat eind 2022 werd aangeboden aan Minister Christianne van der Wal. Daarin staat onder meer de doelstelling voor 10% groenblauwe dooradering van het landelijk gebied in Nederland vóór 2050. Het gaat hierbij om de aanleg en het beheer van landschapselementen zoals struweelhagen, bloemrijke randen en poelen voor een mooi en leefbaar landschap. Deze wens is nu ook opgenomen in plannen van de Rijksoverheid en de provincie Noord-Brabant.

Brabant Behaagt