Van Gogh meets Beethoven tijdens Atelier

Op 30 mei 2024 vond Atelier Van Gogh NP plaats, de halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de ruim 70 partners, om elkaar te inspireren en elkaar aan te spreken op ontwikkelingen in Van Gogh NP. Het Van Abbemuseum in Eindhoven vormde het prachtige decor voor dit Atelier met als thema ‘Van Gogh meets Beethoven’. Dagvoorzitter Joyce Vermue, burgemeester van Zundert, begeleidde de gesprekken en presentaties tot een bezielende en interactieve ontmoeting. Met een speciaal moment tijdens het Atelier omdat Martijn van Dam, voorzitter Van Gogh NP, het heuglijke nieuws met de zaal kon delen dat de aanvraag voor de status Van Gogh NP is gedaan.

De actualiteit over Van Gogh NP en het project Beethoven in de regio Eindhoven zijn aanleiding voor het thema van dit Atelier. We zijn bij het Van Abbemuseum aan de Dommel, in het Van Gogh NP middenin Eindhoven. In de op handen zijnde sterke stedelijke ontwikkeling is aandacht voor het landschap onverminderd belangrijk. De vele mensen die hier in de toekomst komen werken willen ook graag in een fijne (leef)omgeving wonen. Een topeconomie vraagt een toplandschap.

Statusaanvraag als Nationaal Park nieuwe stijl

Martijn van Dam, voorzitter Van Gogh NP, deelt trots mede dat de geactualiseerde aanvraag door GS bij het Ministerie LNV is ingediend. De op 22 mei door LNV gepubliceerde Beleidsregel Aanwijzing Nationale Parken maakt Van Gogh NP nu mogelijk. Om aan de criteria te voldoen, is er sprake van een werkgebied (conform het Masterplan) met daarbinnen een kerngebied, waarvoor formeel de status NP wordt aangevraagd. De inmiddels ruim 70 partners van Van Gogh NP streven naar een mooier gebied waar ook een boterham kan worden verdiend. Werken aan het vestigingsklimaat vraagt ook om te werken aan een groene landschappelijk omgeving; een topeconomie in een toplandschap.

De Dommel in ‘Rivers are Life’

Onlangs heeft een Amerikaanse filmploeg een film gemaakt over de Dommel, in het kader van de serie Rivers are Life, over de impact van rivieren in de wereld zoals de Amazone en de Nijl. De ogenschijnlijk bescheiden rivier de Dommel verbindt de steden en ‘s werelds slimste kilometer in een Nationaal Park (nieuwe stijl). De wereldwijde première was op 7 mei, maar samen met de partners, bekijken we de indrukwekkende film gezamenlijk. Of bekijk op: De Dommel in Van Gogh NP op het wereldtoneel.

‘Breng Gordina thuis’

Na de filmvertoning is er aandacht voor de actie ‘Breng Gordina thuis’, van Het NoordBrabants Museum (HNBM). Gordina is de muze van Vincent, die op het schilderij de Aardappeleters staat dat in Nuenen is gemaakt. Zij wordt daarom ook wel “de Brabantse Mona Lisa” genoemd. Het museum wil het schilderij Gordina van Vincent van Gogh graag aankopen; van de benodigde 8,6 miljoen euro is 75% binnen. Door een tafel te kopen op een gala op 5 juli kan worden bijgedragen om Gordina thuis te brengen. HNBM is van plan een aparte vleugel permanent voor/over Van Gogh in te gaan richten. Je kunt je aanmelden via de website van HNBM.

Landschap van de toekomst

Tim van Hattum, programmaleider Klimaat van Wageningen Environmental Research, presenteert zijn boek ‘Only planet’. Tot stand gekomen met inbreng van velen in het kader van de studie naar Nederland in 2120. Het landschap van het verleden heeft geleid tot het landschap van vandaag. Wij staan aan de lat voor het landschap van de toekomst: Nederland over 100 jaar.
De ‘Only planet’, klimaatgids voor de 21e eeuw, is een reisgids, die zeven routes naar een hoopvolle toekomst beschrijft. Het is tijd voor echte keuzes. Elke regio is een stukje van de puzzel, het is zaak de zeven routes te vertalen naar elke regio. Om van een nationale visie te komen naar regionale innovatie en co-creatie. Met de focus op #hoekanhetwel. Hier ligt een directe relatie met de ambitie en aanpak van Van Gogh NP!

 

Belang Van Gogh NP voor het vestigingsklimaat

Joyce Vermue leidt het tafelgesprek, met aan tafel Harwil de Jonge (directeur Heijmans), Annemarie Moons (directeur Yuverta), Giovanni Wouters (secretaris-directeur Metropool Regio Eindhoven) en Hendrik Hoeksema (ZLTO-bestuurder). Er wordt gesproken over kansen om met (woning)bouw stad en land te verbinden en natuur te versterken. Groen en blauw zijn leidend voor nieuwe bouwlocaties. Het is een plicht om ook aandacht te hebben voor een fijne leefomgeving. Ook wordt een oproep gedaan de maatschappelijke betekenis van Van Gogh NP en de daar spelende opgaven te laten zien. Er zijn mensen/studenten nodig om de ambities waar te kunnen maken, de huidige jongeren willen graag maatschappelijk betekenis hebben en relevant zijn. Er is oog voor groen (tot) in de stad en naar groei in balans: iedereen moet er wat van merken, voorzieningenniveau en kwaliteit leefomgeving. En een belangrijke bijdrage aan de oplossing, leveren van voedsel én groen én biobased bouwmaterialen. Van Gogh NP kan een proeftuin zijn, dat laten we al zien met Brabant Behaagt, Brabants Versailles en Brabants Bodem.

Reflecties

Gijs de Kruif, voorzitter Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) en voorzitter Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH), reflecteert, op verzoek van Joyce Vermue, op het tafelgesprek. Hij vliegt, na de aanwezigen gefeliciteerd te hebben met de ingediende statusaanvraag, zijn reflectie aan vanuit drie invalshoeken/schaalniveaus.

En Rick Terwindt, dichter bij Van Gogh NP, reflecteert op zijn manier op de middag, met een ter plekke gemaakt gedicht.