Terugkomdag Van Gogh NP Academie

Op maandag 3 oktober jl. kwamen tien deelnemers van de 1e en 2e editie van de Van Gogh NP Academie, samen met begeleiders van de Academie en directie van het Parkbureau, bij elkaar op de gastronomische kringloopboerderij Vaderland van Lianne en Joep in Nederwetten.

Met deze terugkomdag wordt voorzien in de behoefte van de deelnemers aan de academies om elkaar te blijven zien. Zo ontstaan er waardevolle kruisbestuiving en intervisie tussen de deelnemers van verschillende edities van de academie. Deelnemers vertelden waar ze staan met hun project, initiatief en/of droom, wat al is gelukt, wat de volgende stap is en wat nu nodig is. Inmiddels is ook de derde editie van de academie van start gegaan.

Van Gogh NP als steun

Samen is er stilgestaan bij de rode draden die we zien en de lessen die zijn geleerd. Stuk voor stuk zijn de deelnemers initiatiefnemer van maatschappelijk relevante projecten die bijdragen aan een mooie, groene en gezonde leefomgeving. Ook lopen ze bijna allemaal tegen belemmeringen van wet- en regelgeving aan en zijn ze op zoek naar middelen om hun initiatief van de grond te krijgen. Bovendien streven alle projecten naar maatschappelijk rendement, naar meer welzijn in plaats van welvaart. Alle initiatiefnemers willen regisseur blijven van hun project om zo de energie blijvend te laten stromen en zijn ze zich ervan bewust dat ze volhardend moeten zijn om hun project te laten slagen. Met Van Gogh NP als ‘Tussenruimte’ voelen de deelnemers van de Academie zich gesteund en zien ze dat ze er niet alleen voor staan.

Van Gogh NP is trots op deze pioniers en ambassadeurs die het lef en het doorzettingsvermogen tonen om buiten de lijnen kleuren. Met hun projecten en initiatieven dragen ze bij aan de ambitie van de partners in Van Gogh NP om het landschap mooier, groener en gezonder te maken. De projecten en initiatieven passen inhoudelijk in het concept en de beweging van het Van Gogh NP en vormen een logisch en samenhangend geheel. Vanuit Van Gogh NP worden de komende tijd communicatie-tools aangeboden, zodat de initiatiefnemers hun positie beter kunnen framen. Dit helpt hen om hun projecten verder te brengen en het helpt Van Gogh NP in de zichtbaarheid van de ambitie en beweging.

Halverwege de terugkomdag werden de deelnemers getrakteerd op een overheerlijke lunch met groenten uit de Tuinderij. De terugkomdag werd afgesloten met een rondleiding langs de gebouwen en over de akkers van Vaderland. En een mooie groepsfoto op de nabijgelegen Piet Rendersbrug over De Dommel mocht als dankbare herinnering aan de dag natuurlijk niet ontbreken.

Kijk voor meer informatie over de Academie, de deelnemers en hun cases op www.vangoghnationaalpark.nl/academie.

Heb je zelf een project, initiatief of droom die past bij de ambitie en beweging van het Van Gogh NP en wil je deelnemen aan de Academie? Mail dan naar info@vangoghnationaalpark.nl.