Symposium Voederbomen

Op woensdag 12 oktober jl. vond het Symposium Voederbomen plaats in De Beukenhof in Biezenmortel. In deze prachtige, landelijk gelegen locatie kwamen zo’n 40 geïnteresseerden samen. Deze middag werd benut om verder in te gaan op de toegevoegde waarde die bomen en struiken hebben voor het vee, het landschap en de boer.

Het symposium werd georganiseerd door het Agroforestry Netwerk Brabant en de Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij in het kader van het project ‘Agroforestry in het Van Gogh Nationaal Park’. Binnen dit project worden beplantings- en bedrijfsplannen gemaakt voor 25 ondernemers die aan de slag gaan met minimaal een halve hectare agroforestry. Het aanleggen van voederbomen is een voor veehouders een interessante vorm van agroforestry die toegevoegde waarde levert voor het vee, de boer en het landschap.

Evert Prins van het Louis Bolk Instituut trapte af met alle voordelen van voederhagen. Hagen leveren een positieve bijdrage aan vele maatschappelijke problemen, zoals het verhogen van de biodiversiteit, vastleggen van koolstof en het verlagen van uitspoeling van nutriënten. En zeg nou zelf, een landschap met hagen dat voelt toch ook heel be-haag-lijk!

In België wordt al langere tijd onderzoek gedaan naar de meerwaarde van voederhagen in de landbouw. Jan Valkcx van Wim Govaerts & co liet zien wat voor type grazers er zijn, waardoor meteen duidelijk werd dat voederhagen voor geiten, schapen en koeien echt van toegevoegde waarde zijn voor het welzijn van dieren. Hun natuurlijke rantsoen bestaat uit een mix van grassen, kruiden en houtige gewassen. De bladeren, bast en vruchten bevatten organisch gebonden mineralen en specifieke spoorelementen die sneller kunnen worden opgenomen door dieren. Via haarstaalanalyses van dieren kun je zien aan welke mineralen ze behoefte hebben en daarop je soortkeuze van bomen en struiken aanpassen.

Jacob Haalstra van Advisie-agro ging in op de bedrijfskundige aspecten van voederbomen. Door de aanleg van voederhagen is te besparen op kosten voor dierwelzijn en de opbrengst van de gronden kan verhogen door het tegengaan van het negatieve effect van wind. Vaak kan er een vergoeding verkregen worden voor de aanleg en/of het onderhoud van de landschapselementen en kan het een meerwaarde opleveren als propositie voor je bedrijf waardoor er meerwaarde ontstaat voor andere producten. Kortom: door een stapeling van minder kosten en opbrengsten is er per saldo winst te behalen.

Ook interesse om aan de slag te gaan met agroforestry in het Van Gogh Nationaal Park?

Er is nog ruimte voor een aantal ondernemers. Geïnteresseerden worden door een adviseur begeleid in de uitwerking van de eerste ideeën tot een volwaardig beplantingsplan, begeleid bij de soortkeuze en de realisatie en ontvangen een vergoeding als tegemoetkoming in de kosten van € 2.000,- per hectare. Ook wordt de financiële kant van de aanplant doorgerekend om te bekijken wat de bomen op termijn kunnen opleveren. Neem contact op met Piet Rombouts voor een vrijblijvend eerste gesprek.